Rejseholdet i rygeforebyggelse

Undervisning og dialog med alle kommunens 24 folkeskoler inklusiv specialklasserne

Udskriv case

Kontakt

Helle Bagge og Annette Jørgensen
Sundhedsplejersker
Sundhedstjenesten, Slagelse kommune

Tlf: 51539512, 21685824
annjo@slagelse.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Baggrund for indsatsen er at vi desværre ser flere unge der bliver interesseret i rygning og især er snus/tyggetobak og hash i stigende brug blandt folkeskoleelevernes udskolingsårgang. Slagelse kommune ligger dårligere på sundhedsområdet – også på rygning blandt unge - i forhold til landsgennemsnittet. 21 pct. af alle borgere i Slagelse på 16 år eller derover ryger dagligt
11 pct. af alle borgere i Slagelse på 16 år eller derover ryger 15 eller flere cigaretter dagligt
8,9 pct. af drengene og 17,5 pct. af pigerne i 9. klasse.

Indsatsen skal derfor forebygge at børn og unge begynder at ryge

Målgruppe & Arena

Målgruppen er 8. klasserne i hele kommunen samt specialklasser, der er i udskolingsalderen. Dog bruges vi også ved andre årgange, når skolerne ønsker dette i 7. eller 9. klasse, når det giver mening for den enkelte klas-se. Desuden har vi været på efterskoler ( 10. klasse)

Type af indsats

Indsatsen er i drift

10/08/2015

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Rejseholdet i rygeforebyggelse er forankret i Folkesundhed i Slagelse kommune. Folkesundheds overordnede mål er at forbedre folkesundheden i Slagelse Kommune. Derfor er rejseholdet kommet på banen, idet viden og forebyggelse har større effekt på de mange og vi skal have nedsat vores dårlige statistik i forhold til tobak til gavn for kommende generationer. Rejseholdet består af og udføres af 2 sundhedsplejersker fra Sundhedstjenesten.

  Vedhæftede oplæg (Bilag 1) præsenteres for eleverne

  Indsatsen er fuldt implementeret og har kørt siden 2015. De to sundheds-plejersker der laver rygeforebyggelse har været på 3 kurser i Kræftens bekæmpelse. Desuden er det sidst nye tiltag og udvidelse af undervisningen snus, hvor rejseholdet sammen med Kræftens bekæmpelse og andre individuelle rygestop instruktører og forebyggere, været med til at lave det snusmateriale, der nu ligger på Kræftens Bekæmpelses hjemme-side til information til de unge samt til undervisere som os selv. Dette er nu også fuldt integreret i undervisningen fra efteråret 2018.

  Implementeringen er kommet i stand via opstart i sin tid ved samarbejde med Folkesundhed i Slagelse Kommune, der hjalp med at sætte rammerne og tidsforbruget. Vi bruger 2x5 timer ugentligt på direkte konfrontation, henvendelse og planlæggelse på de enkelte skoler samt løbende opjustering af undervisningsmaterialet.

  Materiale

  Præsentation/oplæg til 8. klasserDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sundhedstjenesten (sundhedsplejersker) er ansvarlige for indsatsen i samarbejde med Folkesundhed i kommunen. Til events som SUK- festival, Good-life og Sundhedsugen, samarbejder vi direkte med medarbejdere fra Folkesundhed, der arbejder decideret med rygestop og samarbejder også med sygeplejersker, hvis fokus er oplysning og hjælp/tiltag i forhold til alle former for konsekvenser af rygning, bla. KOL.
  Vi samarbejder med skolelærerne og har dem gerne med til vores undervisning, så de kan følge op. Det er oftest klasselæreren eller biologilæreren. Der har også været samarbejde med elevråd, som har bedt os komme ud til yngre klasser (helt ned til 6. klasse).

  Rekruttering

  Rent praktisk kontakter vi skolerne og tilbyder dem gratis undervisning/dialog med de unge og vi kommer på alle 24 folkeskoler i kommunen inklusiv specialklasserne, hvor der er overbygning. Udover det, er ”rygtet” blevet spredt og vi har været udenfor kommunen til efterskole og til andre folkeskoleelever, hvor disse har købt vores ekstra indsats på deres skoler.
  Rekruttering foregår telefonisk eller via mail kontakt direkte til skolen/ dagskolen.
  Eller til skoleledere og/eller lærere.
  I starten af perioden - 2015 - udsendte vi info omkring rejseholdet i rygeforebyggelse og vores undervisning. Efterfølgende har det været kontakt via mail. Og en nem kontakt da man i kommunen nu kender til rejseholdet!
  Metoden har været fint egnet og fungerer godt.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Vi to sundhedsplejersker har fået ressourcer til det i vores i forvejen selvtilrettelæggende arbejdsuge.
  Vi har hver 5 timer/uge/person. Herunder mail kontakt og undervisning og diverse kurser.

  Det kan være svært at stoppe med at ryge - Lad os gøre det svært at starte!!

  Det er sejt at sige NEJ!

  , ,

  Virkning

  I vores evaluering bruger vi et anonymt spørgeskema
  Resultaterne viser blandt andet, at 69 procent er enig eller meget enig at indsatsen og undervisningen har ændret deres syn til at være kritisk ift. rygning.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Skolerne kender til os og nogle henvender sig til os nu - så det er tegn på positiv respons.
  Det er også nogle udenfor målgruppen.

  Erfaringen er at i de år hvor de unge er nemt påvirkelige og risikovillige i forhold til at prøve alle former for tobak, så har vennerne en kæmpe stor rolle for om de siger ja tak eller nej tak til tobak. Vi giver dem viden og laver cases med dem, så de får chancen for at reflektere på et oplyst grundlag. Ligeledes lærer de, at det er godt at have en aftale på forhånd hos vennerne til at sige fra, da det kan være svært, når man står i gruppen ( undgå/hjælp mod gruppepres).

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Brug meget gerne aktive vurderinger blandt eleverne, så de bruger sig selv. Brug refleksions grupper. Brug humor.

  Vores erfaring siger endvidere at film og billeder/ evt skræmmebilleder virker godt, samt at have nogle cases som eleverne selv skal svare på.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Af og til langsom respons på vores kontakter.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Opbakning fra ledelsen hvor projektet nu er blevet en del af vores (sundhedstjenestens) tilbud.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x