Flerstrenget indsats mod tobak i grundskolen i Odense

Første røgfri generation i 2025!

Udskriv case

Kontakt

Røgfrit Odense
Konsulent
Odense Kommune, Røgfrit Odense

Tlf: 2443 4505
rygestop@odense.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

At indfri visionen om den første røgfri generation i 2025, herunder at forebygge rygestart hos børn og unge, samt at hjælpe de børn og unge som allerede er begyndt at ryge, til at stoppe.

Målgruppe & Arena

Den flerstrengede indsats mod tobak er rettet mod børn og unge i samtlige grundskoler i Odense Kommune. Den henvender sig til børn og unge i udskolingen, som primært er 7.-10. klasse, samt på enkelte skoler også 6. klasse.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

17/02/2017

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Den flerstrengede indsats er indført på baggrund af en politisk beslutning om, at Odense skal være en røgfri by i 2030, samt at ingen børn og unge ryger i 2025. Det er Røgfrit Odenses opgave at hjælpe alle grundskoler i Odense med implementeringen af den flerstrengede indsats, som skal være implementeret ved udgangen af skoleåret 2019.
  Røgfrit Odense har udviklet eget materiale i forbindelse med den flerstrengede indsats mod tobak. Materialet er udviklet med baggrund i X:IT fra Kræftens Bekæmpelse.

  Processen er foregået således, at der har været etableret et møde med ledelsen på hver enkelt grundskole. På dette møde deltog som udgangspunkt skoleleder samt evt. souschef. Fra Røgfrit Odense deltog afdelingens leder samt en konsulent. På mødet blev den flerstrengede indsats introduceret, herunder de 4 strenge:
  - Forebyggende tobaksundervisning,
  - Tobaksfri aftale mellem elev og forældre,
  - Røgfri skoletid
  - Tilbud om rygestopforløb til ansatte og forældre.

  Materialer til de 4 strenge, som Røgfrit Odense havde udarbejdet på forhånd, blev også gennemgået på mødet.
  På hver enkelt skole blev der udpeget en tovholder – oftest en lærer fra udskolingen – der skal fungere som den primære kontakt mellem skolen og Røgfri Odense, og have overblik over indsatsen på den enkelte skole.
  Røgfrit Odense hjælper til med implementering af indsatsen, men tilbyder også undervisning af eleverne, som én af de fire strenge i indsatsen. De unge bliver undervist i rygningens skadelige virkninger, om flertalsmisforståelser i forbindelse med rygning, og om hvordan industrien påvirker unge til at ryge. Gennem undervisningen bliver de unge klædt på til at modstå presset til at ryge.
  Røgfrit Odense tilbyder også rygestopforløb på de enkelte skoler for medarbejdere og forældre, hvis der er tilslutning samt behov for det.

  Materiale

  TobaksaftaleDownload

  Powerpoint præsentationDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Det er skolelederen på den enkelte skole, der har det overordnede ansvar for at den flerstrengede indsats bliver implementeret. Røgfrit Odense har til opgave at understøtte implementeringen samt holde skolerne op på, hvordan det går med de forskellige indsatser via kontakt til tovholderen på den enkelte skole.

  Rekruttering

  Det er politisk besluttet, at alle kommunale grundskoler skal implementere den flerstrengede indsats, derfor er det ikke relevant at beskrive eventuelt rekrutteringsstrategi.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Røgfrit Odense har udviklet eget materiale i forbindelse med den flerstrengede indsats mod tobak. Materialet er udviklet med baggrund i X:IT fra Kræftens Bekæmpelse.

  Louise Thomsen, Konsulent, Odense Kommune, Røgfrit Odense

  Virkning

  Via børnungeliv.dk bliver antallet af børn og unge, der ryger, monitoreret og denne vil være primær i indsamlingen af data. Børnogungeliv-undersøgelsen foretages hvert år, således udviklingen kan følges tæt.
  Vi har en baseline-måling, og første rigtige måling efter implementering på enkelte skoler vil ske i foråret 2019.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I mindre gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Det er svært at sige noget konkret om indsatsen endnu, da der ikke er implementeret alle steder.

  Indsatsen er vurderet til i mindre grad at have opfyldt sit formål. Denne vurdering sker på baggrund af, at indsatsen ikke er fuldt implementeret alle steder, og fordi der endnu ikke er lavet nogen ny måling siden opstart, og at det derfor er uvist, hvilken virkning indsatsen har.

  I forhold til vurderingen af om indsatsen er blevet implementeret som planlagt, er dette varierende i de fire strenge indsatsen består af. Det fordeler sig således:
  -Forebyggende tobaksundervisning: I nogen grad
  -Tobaksfri aftaler mellem elev og forældre: I nogen grad
  - Røgfri skoletid: I mindre grad
  -Tilbud om rygestopforløb til ansatte og forældre: i mindre grad

  Det er vigtigt at give skolerne og ledelsen overblikket over, hvad der kræves ved implementeringen af indsatsen, og vise dem, at det ikke kun er dem, der løfter – vi løfter sammen!

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x