Flerstrenget indsats mod tobak i grundskolen i Odense

Første røgfri generation i 2025!

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Røgfrit Odense
Konsulent
Odense Kommune, Røgfrit Odense
Tlf: 2443 4505
rygestop@odense.dk

Formål

At indfri visionen om den første røgfri generation i 2025, herunder at forebygge rygestart hos børn og unge, samt at hjælpe de børn og unge som allerede er begyndt at ryge, til at stoppe.

Målgruppe & Arena

Den flerstrengede indsats mod tobak er rettet mod børn og unge i samtlige grundskoler i Odense Kommune. Den henvender sig til børn og unge i udskolingen, som primært er 7.-10. klasse, samt på enkelte skoler også 6. klasse.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

17/02/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Rammer

Beskrivelse af indsats

Den flerstrengede indsats er indført på baggrund af en politisk beslutning om, at Odense skal være en røgfri by i 2030, samt at ingen børn og unge ryger i 2025. Det er Røgfrit Odenses opgave at hjælpe alle grundskoler i Odense med implementeringen af den flerstrengede indsats, som skal være implementeret ved udgangen af skoleåret 2019.
Røgfrit Odense har udviklet eget materiale i forbindelse med den flerstrengede indsats mod tobak. Materialet er udviklet med baggrund i X:IT fra Kræftens Bekæmpelse.

Processen er foregået således, at der har været etableret et møde med ledelsen på hver enkelt grundskole. På dette møde deltog som udgangspunkt skoleleder samt evt. souschef. Fra Røgfrit Odense deltog afdelingens leder samt en konsulent. På mødet blev den flerstrengede indsats introduceret, herunder de 4 strenge:
- Forebyggende tobaksundervisning,
- Tobaksfri aftale mellem elev og forældre,
- Røgfri skoletid
- Tilbud om rygestopforløb til ansatte og forældre.

Materialer til de 4 strenge, som Røgfrit Odense havde udarbejdet på forhånd, blev også gennemgået på mødet.
På hver enkelt skole blev der udpeget en tovholder – oftest en lærer fra udskolingen – der skal fungere som den primære kontakt mellem skolen og Røgfri Odense, og have overblik over indsatsen på den enkelte skole.
Røgfrit Odense hjælper til med implementering af indsatsen, men tilbyder også undervisning af eleverne, som én af de fire strenge i indsatsen. De unge bliver undervist i rygningens skadelige virkninger, om flertalsmisforståelser i forbindelse med rygning, og om hvordan industrien påvirker unge til at ryge. Gennem undervisningen bliver de unge klædt på til at modstå presset til at ryge.
Røgfrit Odense tilbyder også rygestopforløb på de enkelte skoler for medarbejdere og forældre, hvis der er tilslutning samt behov for det.

Organisering og samarbejdspartnere

Det er skolelederen på den enkelte skole, der har det overordnede ansvar for at den flerstrengede indsats bliver implementeret. Røgfrit Odense har til opgave at understøtte implementeringen samt holde skolerne op på, hvordan det går med de forskellige indsatser via kontakt til tovholderen på den enkelte skole.

Rekruttering

Det er politisk besluttet, at alle kommunale grundskoler skal implementere den flerstrengede indsats, derfor er det ikke relevant at beskrive eventuelt rekrutteringsstrategi.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Midler til grundskoleindsatsen tages ud af det samlede økonomiske budget for Røgfrit Odense. Der er ikke øremærket midler til netop den indsats, hvorfor der ikke kan sættes beløb på forbrug pr. år. Røgfrit Odenses samlede budget:
2017: 3.031.000 kr.
2018: 4.358.000 kr.
2019: 5.800.000 kr.
Pr. skole: bruges der ressourcer til følgende aktiviteter:

- Medarbejdertimer (til møder med ledelse, afholdelse af undervisning, oplæg på forældremøder og lærermøder, møde med tovholder, pop-up events, forberedelse): 15-20 timer

- Frikøb af tovholder: 16 timer pr. skole

- Klassepræmie til udvalgt klasse med flest tobaksfri aftaler i skoleåret 2018/2019. Derefter trækkes der lod blandt alle skoler om præmien.

- Materialer til udlevering

 

Røgfrit Odense har udviklet eget materiale i forbindelse med den flerstrengede indsats mod tobak. Materialet er udviklet med baggrund i X:IT fra Kræftens Bekæmpelse.

Louise Thomsen, Konsulent, Odense Kommune, Røgfrit Odense

Virkning

Via børnungeliv.dk bliver antallet af børn og unge, der ryger, monitoreret og denne vil være primær i indsamlingen af data. Børnogungeliv-undersøgelsen foretages hvert år, således udviklingen kan følges tæt.
Vi har en baseline-måling, og første rigtige måling efter implementering på enkelte skoler vil ske i foråret 2019.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I mindre gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Det er svært at sige noget konkret om indsatsen endnu, da der ikke er implementeret alle steder.

Indsatsen er vurderet til i mindre grad at have opfyldt sit formål. Denne vurdering sker på baggrund af, at indsatsen ikke er fuldt implementeret alle steder, og fordi der endnu ikke er lavet nogen ny måling siden opstart, og at det derfor er uvist, hvilken virkning indsatsen har.

I forhold til vurderingen af om indsatsen er blevet implementeret som planlagt, er dette varierende i de fire strenge indsatsen består af. Det fordeler sig således:
-Forebyggende tobaksundervisning: I nogen grad
-Tobaksfri aftaler mellem elev og forældre: I nogen grad
- Røgfri skoletid: I mindre grad
-Tilbud om rygestopforløb til ansatte og forældre: i mindre grad

Det er vigtigt at give skolerne og ledelsen overblikket over, hvad der kræves ved implementeringen af indsatsen, og vise dem, at det ikke kun er dem, der løfter – vi løfter sammen!

 

 

 

 

Relaterede cases

Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!