Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge.

Udskriv case

Kontakt

Anne Lyhr Kyed
Sundhedskonsulent
Social og sundhed, Favrskov kommune

Tlf: 23411644
anky@favrskov.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune. Følgende hovedområder har været i fokus:
• Forebygge rygestart
• Fremme af røgfri miljøer
• Fremme af rygestop blandt de unge rygere
Herudover har der været fokus på at etablere en baseline, så indsatsens effekt kan dokumenteres.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er unge mellem 13 og 20 år.
Indsatsen er et samarbejde mellem følgende områder:
- Folkeskolen
- Ungdomsuddannelserne i kommunen
- Tandplejen
- Ungdomsskolen
- Sundhedsplejen
- Social og Sundhed (Sundhedsafdelingen)

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.04.2017 -

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Projektets indsatsområder var ikke bestemt på forhånd, så der har været en kortlægning for at finde frem til, hvilke afdelinger der havde hvilke indsatser på tobaksområdet. Der blev taget udgangspunkt i denne kortlægning, da der skulle findes frem til, hvordan man bedst muligt kunne arbejde med projektets mål om at mindske antallet af unge rygere. Det har resulteret i følgende indsatser:

  • Systematisk forebyggende undervisning i grundskolen, X:IT
  • Fastholdelse af røgfri skoletid i 0. – 10. klasse, X:IT
  • Forældre inddrages på forældremøder, hvordan de kan snakke med deres børn om tobak, X:IT
  • Fastholde røgfri arbejdstid i kommunen (inkl. de steder, hvor børn og unge færdes)
  • Forebyggelse af rygestart bliver en del af sundhedsplejens sundhedseksperimentarium for alle 8. klasser
  • Forebyggelse af rygestart er inkluderet i SSP-forløbene
  • Tobakspolitikker på ungdomsuddannelsesinstitutionerne er revideret, hvis det har synes nødvendigt
  • Xhale events og tilbud om rygestopforløb på ungdomsuddannelserne
  • Tobak er et af emnerne på sundhedstemadage for alle 1. års elever på én af ungdomsuddannelserne (Det sted med flest unge rygere)
  • Den kommunale tandpleje informerer om fordelene ved et rygestop og henviser til rygestopforløb
  • Kontakt med detailhandlen om salg af tobak til unge under 18 år.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  • Projektet ledes af sundhedschefen, som sammen med skolechefen, rektor fra det lokale gymnasium, lederen af det kommunale sundhedscenter og tovholderen for ungeindsatsen udgør styregruppen.
  • Arbejdsgruppen består af lederen af de kommunale sundhedscentre samt 2 sundhedskonsulenter (den ene er tovholder for indsatsen) som også er uddannet rygestoprådgivere
  • Tovholderen for projektet er sundhedskonsulent og en del af arbejdsgruppen og styregruppen
  • Samarbejdspartnerne er sundhedsplejen, tandplejen, ungdomsskolen, ungdomsuddannelser i kommunen

  Rekruttering

  Der arbejdes meget med de strukturelle rammer, så det er besværligt at ryge.

  Rekruttering til selve rygestopforløbene foregår via lærerne, tandplejen, ungdomsskolen, på sundhedseksperimentarierne, til Xhale events og på sundhedstemadagene.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Indsatsen skal gennemføres som en del af afdelingens økonomiske ramme, og der er ikke afsat ekstra midler.

  Projektet kom først rigtig i gang i løbet af foråret 2017, og det er endnu ikke afsluttet. Det vurderes dog, at der pt er god fremdrift i projektet. Det seneste er, at X:IT er blevet indført på alle kommunens folkeskoler fra skoleåret 2018-2019.

  Anne Lyhr Kyed, Sundhedskonsulent, Social og sundhed, Favrskov kommune

  Virkning

  En af hovedbarriererne i indsatsen er, at der ikke er en baseline for, hvor mange unge rygere, der er i kommunen. Det er ikke muligt at sende spørgeskemaer ud til alle de unge i kommunen, men der er følgende tiltag i gang:
  • Spørgeskema blandt gymnasiets elever som en del af den årlige trivselsundersøgelse
  • Hvordan har du det? – Ungeprofilen (Det er dog en barriere, at den kun udkommer hvert 4. år)
  • Skolesundhed.dk (8. klasse. Ikke anonym)
  • SSP undersøgelse (Udskoling. Anonym)
  • I projektet forventes desuden at der udsendes et spørgeskema til alle skolelederne
  • Måske modtager projektets andre samarbejdspartnere også et spørgeskema
  • Rygestopbasen

  Da der endnu ikke er tal på indsatsen, vides det ikke, om der er færre unge rygere.
  Projektet kom først rigtig i gang i løbet af foråret 2017, og det er endnu ikke afsluttet. Det vurderes dog, at der pt er god fremdrift i projektet. X:IT blev indført på alle kommunens folkeskoler fra skoleåret 2018-2019.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Projektet er ikke afsluttet, men indtil videre er flere af de ønskede tiltag igangsat, og der er fokus på implementering af dem.
  Uddybende kommentarer i forhold til implementering af indsatsen:
  • Systematisk forebyggende undervisning i grundskolen, X:IT: Det er nyt fra skoleår 18/19, så det vides ikke, om det er implementeret på alle skoler
  • Fastholdelse af røgfri skoletid i 0. – 10. klasse, X:IT: Det er nyt fra skoleår 18/19, så det vides ikke, om det er implementeret på alle skoler
  • Forældre inddrages på forældremøder, hvordan de kan snakke med deres børn om tobak, X:IT: Det er nyt fra dette skoleår, så det vides ikke, om det er implementeret på alle skoler
  • Fastholde røgfri arbejdstid i kommunen (inkl. de steder, hvor børn og unge færdes): Min vurdering er, at det i høj grad er implementeret
  • Forebyggelse af rygestart bliver en del af sundhedsplejens sundhedseksperimentarium for alle 8. klasser: Dette er i høj grad systematiseret og implementeret
  • Forebyggelse af rygestart er inkluderet i SSP-forløbene: Dette vides endnu ikke
  • Tobakspolitikker på ungdomsuddannelsesinstitutionerne er revideret, hvis det har synes nødvendigt: På 2 af de tre ungdomsuddannelserne er der sket en revidering af tobakspolitikken. Revideringen kunne dog godt have været strammere, så rygning ikke var så let.

  • Xhale events og tilbud om rygestopforløb på ungdomsuddannelserne: Lav implementering
  • Tobak er et af emnerne på sundhedstemadage for alle 1. års elever på én af ungdomsuddannelserne (Det sted med flest unge rygere): I høj grad systematiseret og implementeret
  • Den kommunale tandpleje informerer om fordelene ved et rygestop og henviser til rygestopforløb: I høj grad implementeret
  • Kontakt med detailhandlen om salg af tobak til unge under 18 år: I nogen grad implementeret. Detailhandlen kontaktes, hvis det høres, at de sælger tobak til mindreårige.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!