Røg- og tobaksfri uddannelsesby i Vejle

En vigtig vej til en Røgfri Fremtid i Vejle Kommune

Udskriv case

Kontakt

Tina Staalsen Wagner
Sundhedskonsulent
Vejle Kommune

Tlf: 20534181
tstwa@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at implementere røg- og tobaksfri studietid på alle kommunens uddannelsesinstitutioner med henblik på at færre unge begynder at ryge samt at unge, der ryger, kvitter tobakken.

Målgruppe & Arena

Den primære målgruppe er unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner. Arenaerne er uddannelsesinstitutionerne.
Den sekundære målgruppe er ansatte på uddannelsesinstitutionerne.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

03/08/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  I den indledende fase er repræsentanter fra alle kommunens ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner blevet inviteret til en drøftelse omkring rygeproblematikken af Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Det har været vigtigt at have alle uddannelsesinstitutioner med fra start.
  Efterfølgende er en arbejdsgruppe blevet nedsat, som har haft til opgave at arbejde med 1) om det er muligt at implementere røg- og tobaksfri uddannelsesby og i så fald 2) hvordan dette skal foregå.
  Sundheds- og forebyggelsesudvalget har ikke været en del af arbejdsgruppen efterfølgende, men de har fulgt processen, og det har været et prioriteret område.
  I den indledende fase har arbejdsgruppen kigget til andre uddannelsesinstitutioner, der har indført røgfri skoletid for inspiration.
  I arbejdsgruppen bliver det hurtigt tydeligt, at for at lykkes med indsatsen skal alle uddannelsesinstitutioner være med. Kommunen har i forvejen indført røgfri skoletid på folkeskolerne. Det vægter højt for uddannelsesinstitutionerne. Ikke alle er klar til at sige ja fra start, man da det hurtigt handler om en fælles indsats, får det alle med på indsatsen. Beslutningen bliver truffet på baggrund af en proces, hvor institutionerne i fællesskab finder en model, som alle kan bakke op om. Der er således ikke tale om et lovkrav, men om en frivillig ordning.
  Uddannelsesinstitutionerne kommer i fællesskab frem til at gå hele vejen med røgfri skoletid. Det bliver defineret, at røgfriheden skal gælde hele skoledagen uanset hvor man er fysisk, samt at alle produkter som cigaretter, snus og e-cigaretter medtages. Yderligere beslutter arbejdsgruppen, at der samtidig indføres røgfri arbejdstid og røgfrihed for kursister, håndværkere og andre, der kommer på uddannelsesinstitutionerne.
  Indsatsen har efterfølgende handlet om at skabe en fælles profil ud ad til. Der er blevet diskuteret fælles retningslinjer som for eksempel sanktioner, talepapirer og praktikpladser. Desuden deles erfaringer uddannelsesinstitutionerne imellem. Der er blevet produceret fælles markedsføringsmateriale til skolerne i form af bannere, roll-ups, plakater og beach-flag.
  Region Syddanmark har udbudt et kursus i korte samtaler med unge om røg, hvor medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne har deltaget.
  Der er løbende udsendt pressemeddelelser omkring indsatsen for eksempel om beslutning af røg- og tobaksfri uddannelsesby samt ikrafttrædelsen.
  Uddannelsesinstitutionerne har løbende mulighed for rygestopkurser ved Vejle Kommune for såvel studerende som ansatte .
  Arbejdsgruppen mødes stadig efter indsatsen er implementeret og deler erfaringer. Uddannelsesinstitutionerne har lavet alliancer omkring runderinger, der hvor de er placeret tæt ved hinanden.
  Alt i alt har processen fra første møde til igangsættelses af indsatsen varet lidt over et år. Det første møde blev afholdt i juni 2019. Røg- og tobaksfri uddannelsesby trådte i kraft fra studiestart august/september 2020.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Tovholder for indsatsen har været Sundhedsafdelingen i Vejle Kommune.
  En repræsentant fra Region Syddanmark har været deltagende i hele processen som en del af regionens indsats om røgfrie ungdomsuddannelser.
  Alle uddannelsesinstitutioner har været repræsenteret i udviklingen af indsatsen med mindst én repræsentant. På skolerne er andre medarbejdere og/eller ledere involveret.

  Rekruttering

  Repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne er inviteret til et indledende møde. Invitationen hertil er udsendt fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget til uddannelsesinstitutionerne.
  Efterfølgende er der nedsat en arbejdsgruppe, hvor alle uddannelsesinstitutioner er repræsenteret.

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  Reelt kan indsatsen implementeres inden for den eksisterende økonomiske ramme, hvis en medarbejder i for eksempel Sundhedsafdelingen kan afsætte tid til implementeringen. Det samme gælder for medarbejdere på uddannelsesinstitutionerne. Det har været meget forskelligt, hvor mange timer de enkelte skoler har afsat til udvikling af indsatsen og efterfølgende implementering. Nogle medarbejdere foretager runderinger omkring skolen i pauser. Det kan der sættes tid af til.
  Der kan vælges at producere plakater, bannere etc. Udgiften heraf afhænger af omfang.

  Alt foregår frivilligt, og alle uddannelsesinstitutioner ønsker at være med, fordi det er en fælles indsats. Det er et skridt på vejen mod en røgfri fremtid.

  Peder Hummelmose, Formand for Sundheds- og forebyggelsesudvalget, Vejle Kommune

  Virkning

  Indsatsen har virket i forhold til, at alle Vejle Kommunes ungdoms- og videregående uddannelser har indført røg- og tobaksfri studie- og arbejdstid. Der er stadig udfordringer med, at ikke alle overholder retningslinjerne. Men skolerne håndterer det.
  Det er endnu for tidligt at sige noget om resultaterne på den lange bane i forhold til, om indsatsen reducerer antallet af rygere.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er en fordel at alle uddannelsesinstitutioner i området, for eksempel kommunen, implementerer indsatsen samtidig og bakker hinanden op.
  Røgfri arbejdstid kan med fordel implementeres samtidig med røgfri studietid. Det sender et godt signal, at det er en fælles indsats.
  Kombinationen med røgfri grundskole er fordelagtig.
  Politisk initiativ og engagement har virket godt.
  God kommunikation til studerende og ansatte, gerne fælles markedsføringsmateriale der synliggør den fælles front.
  Tilbud om gratis hjælp til rygestop til alle studerende og ansatte.
  Inddrag gerne erfaringer fra andre uddannelsesinstitutioner i den indledende fase.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Uddannelsesinstitutioner der har kursusvirksomhed er udfordrede på, at kursister har svært ved at overholde røgfrihed.
  Røg- og tobaksfri studietid lykkes ikke over natten. Det tager tid, og det kræver en indsats fra skolerne. De studereden er kreative i forhold til at finde nye steder at ryge.
  Uddannelsesinstitutionerne kan have matrikler i flere byer og kommuner. Det kan være en udfordring, hvis retningslinjerne ikke er de samme på de forskellige matrikler.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Alle uddannelsesinstitutioner går med samtidig.
  Tiden med fokus på unge og rygning har gjort det aktuelt og nemmere at implementere indsatsen.
  Politisk initiativ til dialogen samt opbakning fra politikerne har haft en positiv indvirkning.
  Det, at kommunen har indført røgfri folkeskole, har været fremmende for indsatsen på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x