Alle cases indenfor:

Alle rygere

Seksualvejledning i Brønderslev Kommune

Seksualvejledning målrettet borgere med udviklingshæmning på specialområdet

Under åben himmel i Københavns Kommune

Understøttelse af helbredsrelaterede handlekompetencer og sygdomsmestring i naturen

Rigtige mænd i lokalområderne

Fysisk aktivitet, fællesskab og foreningsliv i Viborg Kommune

Røgfrihed For Alle

Tobakforebyggelse målrettet socialt udsatte på væresteder - Samling af resultater fra 12 kommuner

Røgfrie udearealer i Aarhus Kommune

Et vigtigt skridt for en røgfri generation 2030

Naturligvis

Indsats for børn og unge med særlige behov i Thisted Kommune

Udendørs/vindueskoncerter ved plejehjem

Reduktion af plejehjemsbeboernes oplevelse af ensomhed under Corona i Aarhus Kommune

Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen

Telefoniske rygestop

Aalborg kommune afholder rygestop over telefonen

Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.