Røgfri i naturen

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

Målgruppe

 

Arena

 

Type indsats

Indsatsen er i drift

 

Økonomi pr. år

< 50.000

 

Kommune

Kontakt

Morten Justesen
Psykomotorisk terapeut / rygestoprådgiver
Sundhedshuset Silkeborg
Tlf: 29742017
moj@silkeborg.dk

Formål

Indsatsens formål er at hjælpe borgere på vej til et røgfrit liv ved brug af naturen som sundhedsfremmende arena.

Målgruppe & Arena

Tilbuddet er målrettet alle borgere der kan gå min. 30 min. i moderat tempo, på alm. stier i skovterræn.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Information og undervisning

Beskrivelse af indsats

Indsatsen er et rygestopkursus på 6 mødegange i naturen af 1½ times varighed hver.

Indholdet består primært af Kom & Kvit/røgfrit liv materiale & delvis metode fra Kræftens Bekæmpelse, hvilket også er den minimum anbefalet uddannelse for rådgiveren/procesfacilitatoren.
Mindfulness og kroppen som ressource (psykomotorik), kræver at underviseren er uddannet i dette!

Derudover er det relevant med viden om den natur som bruges, for at deltagerne får en anden oplevelse, end ”bare at gå tur” derude - det øger også chancen for at deltagerne selv fortsætter med at bruge naturen, efter kursusgangen er slut!

På hver mødegang fortages der let motion i form af ca. 30 min. gang i moderat tempo, og anden bevægelse efter forholdene, eks. venepumpe øvelse før/efter mindfulness øvelser på kolde dage.

Der inddrages også teori om afhængighed og nikotin. Konkrete redskaber til håndtering af rygetrang/livet som inddrages i undervisningen ved hver mødegang er: Kroppen som ressource, psykomotorik, mindfulness, sanseoplevelser i naturen (proprioceptive, visuel, audiotivt, taktil), input fra deltagere, motion, gruppedynamik (fastholdelse i gruppen) m.m.

Fast stopdato for holdet på 2. eller 3. mødegang – Holdet bestemmer jf. teorien om autonomi/empowerment: borgerne skal tage ejerskab over deres egen situation og være med til at definere, samt vise over for dem selv at de kan vælge en dato og lykkedes.

Organisering og samarbejdspartnere

Indsatsen er udviklet og bliver udført af rygestoprådgivere i Sundhedshuset Silkeborg.

Rekruttering

Primær rekruttering fra henvisninger, hospitaler, praktiserende læger og apoteker og borgere på forløb i Sundhedshuset.

En del nye selvhenvendere er også interesserede i at komme på hold i naturen. De ser tilbuddet på Sundhedshusets hjemmeside eller Facebook siden.

Den lokale avis hjælper også til med fortælle "den gode historie", når vi laver tiltag som dette.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Stort set samme pris som et normalt rygestophold, men man sparer lokale leje.

 

Citater fra borgere:

"Det er meget lettere at tale om de svære ting, når vi går her i skoven"

"Nu er jeg begyndt at bruge mindfulness til at få mine pauser, istedet for cigaretten!"

Borger, Rygestophold, Silkeborg

Virkning

I forhold til rygestopbasen tal, kan vi se at der er en markant højere stoprate ved kursusafslutning på røgfri i naturen, end på de regulære indehold.
Antallet af borgere der gennemfører forløbet er også højere.

Der er en ny type borgere på udeholdene som vi ikke tidligere har set på vores indehold. Både mere ressourcestærke, mere sårbare, og generelt yngre.

Noget andet nyt vi heller ikke har oplevet før, er at borgerne socialiserer langt mere, og mange begynder at lave deres egne gå grupper i naturen, når holdet stopper, hvilket giver fundament for ekstra fastholdelse af rygestoppet.

Vurdering

Er formålet opfyldt?
I høj grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?
I høj grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

4 ud af 5 af Sundhedshusets rygestophold, foregår nu i naturen, på alle tider af året!

 

Relateret cases

Rygestop i naturen

Rygestop kombineret med gåture i naturen med naturvejleder

Spring ud i det RØGfri

Rygestopkursus under åben himmel for mænd

Rygestop og motion

Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!