Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

Udskriv case

Kontakt

Maja Juhl
Sygeplejerske
Sundhedshuset Silkeborg

Tlf: 29 36 39 18
rogfri@silkeborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Indsatsens formål er at hjælpe borgere på vej til et røgfrit liv ved brug af naturen som sundhedsfremmende arena.

Målgruppe & Arena

Tilbuddet er målrettet voksne over 18 år, der er afhængig af alle former for rygning og tobak, herunder e-cigaretter og snus. Borgeren skal kunne gå min. 30 min. i moderat tempo, på alm. stier i skovterræn.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen er et rygestopkursus på 6 mødegange i naturen af 1½ times varighed hver.
  Forløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i metoden Røgfrit Liv fra Kræftens Bekæmpelse.
  På hver mødegang fortages der let motion i form af ca. 30 min. gang i moderat tempo, og på enkelte mødegange inddrages mindfulness og/eller åndedrætsøvelser.

  Der inddrages teori om afhængighed og nikotin. Der snakkes konkrete redskaber til håndtering af rygetrang, fastholdelse, nikotinerstatningsprodukter, motivation m.m.

  Fast stopdato for holdet mellem 2. eller 3. mødegang – Holdet bestemmer jf. teorien om autonomi/empowerment: borgerne skal tage ejerskab over deres egen situation og være med til at definere, samt vise over for dem selv at de kan vælge en dato og lykkedes.

  Materiale

  UndervisningsprogramDownload

  RekrutteringsopslagDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er udviklet og bliver udført af rygestoprådgivere i Sundhedshuset Silkeborg.

  Rekruttering

  Primær rekruttering fra selvhenvendere, henvisninger fra hospitaler og praktiserende læger, samt borgere på forløb i Sundhedshuset. Derudover annonceres i lokal avis og på Sundhedshusets hjemmeside.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Stort set samme pris som et normalt rygestophold, men man sparer lokale leje.

  Citater fra borgere:

  "Det er meget lettere at tale om de svære ting, når vi går her i skoven"

  "Nu er jeg begyndt at bruge mindfulness til at få mine pauser, istedet for cigaretten!"

  Borger, Rygestophold, Silkeborg

  Virkning

  Beskrivelsen er baseret på data fra 2018 og 2019. I forhold til rygestopbasen tal, kan vi se at der er en markant højere stoprate ved kursusafslutning på røgfri i naturen, end på de regulære indehold. Antallet af borgere der gennemfører forløbet, er også højere. Der er en ny type borgere på udeholdene som vi ikke tidligere har set på vores indehold. Både mere ressourcestærke, mere sårbare, og generelt yngre. Noget andet nyt vi heller ikke har oplevet før, er at borgerne socialiserer langt mere, og mange begynder at lave deres egne gå grupper i naturen, når holdet stopper, hvilket giver fundament for ekstra fastholdelse af rygestoppet. Her er tallene fra Rygestopbasens indikatortal.

  2018/2019
  Gennemførsel 53%/72%
  Røgfri ved kursus slut 86%/84%
  Røgfri ved 6. mdr. opfølgning 45%/28%

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  4 ud af 5 af Sundhedshusets rygestophold, foregår nu i naturen, på alle tider af året!

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Relaterede cases

  Stopforløb i naturen i Aalborg Kommune

  Rygestop kombineret med gåture i naturen med naturvejleder

  Rygestop og motion

  Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!