Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

Udskriv case

Kontakt

Maja Juhl
Sygeplejerske
Sundhedshuset Silkeborg

Tlf: 29 36 39 18
rogfri@silkeborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Indsatsens formål er at hjælpe borgere på vej til et røgfrit liv ved brug af naturen som sundhedsfremmende arena.

Målgruppe & Arena

Tilbuddet er målrettet alle borgere der kan gå min. 30 min. i moderat tempo, på alm. stier i skovterræn.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen er et rygestopkursus på 6 mødegange i naturen af 1½ times varighed hver.

  Indholdet består primært af Kom & Kvit/røgfrit liv materiale & delvis metode fra Kræftens Bekæmpelse, hvilket også er den minimum anbefalet uddannelse for rådgiveren/procesfacilitatoren.
  Mindfulness og kroppen som ressource (psykomotorik), kræver at underviseren er uddannet i dette!

  Derudover er det relevant med viden om den natur som bruges, for at deltagerne får en anden oplevelse, end ”bare at gå tur” derude - det øger også chancen for at deltagerne selv fortsætter med at bruge naturen, efter kursusgangen er slut!

  På hver mødegang fortages der let motion i form af ca. 30 min. gang i moderat tempo, og anden bevægelse efter forholdene, eks. venepumpe øvelse før/efter mindfulness øvelser på kolde dage.

  Der inddrages også teori om afhængighed og nikotin. Konkrete redskaber til håndtering af rygetrang/livet som inddrages i undervisningen ved hver mødegang er: Kroppen som ressource, psykomotorik, mindfulness, sanseoplevelser i naturen (proprioceptive, visuel, audiotivt, taktil), input fra deltagere, motion, gruppedynamik (fastholdelse i gruppen) m.m.

  Fast stopdato for holdet på 2. eller 3. mødegang – Holdet bestemmer jf. teorien om autonomi/empowerment: borgerne skal tage ejerskab over deres egen situation og være med til at definere, samt vise over for dem selv at de kan vælge en dato og lykkedes.

  Materiale

  UndervisningsprogramDownload

  RekrutteringsopslagDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er udviklet og bliver udført af rygestoprådgivere i Sundhedshuset Silkeborg.

  Rekruttering

  Primær rekruttering fra henvisninger, hospitaler, praktiserende læger og apoteker og borgere på forløb i Sundhedshuset.

  En del nye selvhenvendere er også interesserede i at komme på hold i naturen. De ser tilbuddet på Sundhedshusets hjemmeside eller Facebook siden.

  Den lokale avis hjælper også til med fortælle "den gode historie", når vi laver tiltag som dette.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Citater fra borgere:

  "Det er meget lettere at tale om de svære ting, når vi går her i skoven"

  "Nu er jeg begyndt at bruge mindfulness til at få mine pauser, istedet for cigaretten!"

  Borger, Rygestophold, Silkeborg

  Virkning

  I forhold til rygestopbasen tal, kan vi se at der er en markant højere stoprate ved kursusafslutning på røgfri i naturen, end på de regulære indehold.
  Antallet af borgere der gennemfører forløbet er også højere.

  Der er en ny type borgere på udeholdene som vi ikke tidligere har set på vores indehold. Både mere ressourcestærke, mere sårbare, og generelt yngre.

  Noget andet nyt vi heller ikke har oplevet før, er at borgerne socialiserer langt mere, og mange begynder at lave deres egne gå grupper i naturen, når holdet stopper, hvilket giver fundament for ekstra fastholdelse af rygestoppet. Her er tallene fra Rygestopbasens indikatortal.

  2018/2019
  Gennemførsel 53%/72%
  Røgfri ved kursus slut 86%/84%
  Røgfri ved 6. mdr. opfølgning 45%/28%

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  4 ud af 5 af Sundhedshusets rygestophold, foregår nu i naturen, på alle tider af året!

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Relaterede cases

  Rygestop i naturen

  Rygestop kombineret med gåture i naturen med naturvejleder

  Rygestop og motion

  Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!