Rygestop og motion

Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Kontakt

Stine Rehn
Sundhedskonsulent
Center for Sundhed og omsorg, Stevns kommune
Tlf: 28953097
stireh@stevns.dk

Formål

Formålet med indsatsen er at give borgere der ryger, lyst til at bliver røgfri. Ydermere har indsatsen de to delmål:
- at rekruttere borger til et anderledes rygestopforløb
- at inspirere til et liv uden røg, ved at supplere rygestopaktiviteter med motion

Målgruppe & Arena

Målgruppen for indsatsen er alle borgere der ryger og som har lyst til at bliver røgfri.

Indsatsen finder sted i et lokalt fitnesscenter.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Indsatsen var et projekt som forløb fra oktober 2015 - marts 2016

Indsatsen bestod af:
- Individuel opstartssamtale
- 6 mødegange á 1½ times varighed med rygestop, med efterfølgende 1 times motion. Det vil sige i alt 6 x 2½ time.

Indsatsen har et teoretisk afsæt i Kræftens Bekæmpelses manual for rygestoprådgivning i grupper. Motionen i forløbet bestod af funktionel træning/’crossfit’ med egen vægt, tilpasset fysisk aktivitets- og funktionsniveau.

Fil 1: Uddybende evaluering af hold 1 og hold 2 + budget

Organisering og samarbejdspartnere

Tilbuddet blev etableret i samarbejde med et lokalt fitnesscenter og en lokal fitnessinstruktør.
Rygestopaktiviteterne blev afholdt i lokalet i hallen, hvor fitnesscenteret havde lokaler.
Fitnessinstruktøren stod for den fysiske træning. Rygestopaktiviteterne blev afholdt af en rygestoprådgiver med baggrund som fysioterapeut.
Der blev, som en del af tilbuddet, aftalt mulighed for fri træning for deltagerne på rygestopkurset i den periode kurset varede. Kommunen betalte for medlemskab i perioden.

Rekruttering

Der blev rekrutteret via avisannoncer og omtaleartikel i lokalavis, hvilket begge viste sig at være velegnede rekrutteringsmetoder. Yderligere var der opslag i fitnesscenter, hvilket viste sig ikke at være en egnet metode til rekruttering.
De rekrutterede deltagere på rygestopforløbet viste ikke at være forskellige fra deltagere i kommunes andet rygestoptilbud.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Planlægningsmøde med rygestopinstruktør og kursusafholdelse: 7500 kr.
Kontingent/fitness (12 x 175,- kr./mdr. x 2): 4200 kr.
Forplejning/hallens cafeteria: 3100 kr.
Nikotinerstatning – enkelte prøver: 500 kr. .
.
Se vedhæftede fil længere oppe for Budget.

 

Rekrutteringen til hold 2 skete i forbindelse med rekruttering til Hold 1 via lokale omtaleartikler. Alle deltager har stået på venteliste og der er kun én enkelt der er hoppet fra inden opstart.

Stine Rehn, Sundhedskonsulent, Center for Sundhed og omsorg, Stevns kommune

Virkning

Hold 1: efterår 2015
Ved kursets afslutning var 6 ud af 12 deltagere røgfri.
De samme 6 har valgt at forlænge deres medlemskab af fitnesscentret og har lavet en ex-ryger gruppe, der fortsat vil træne sammen.

Hold 2: forår 2016
Ved kursets afslutning var 7 ud af 12 deltagere røgfri.
Der er ingen af deltagerne på Hold 2, der har valgt at forlænge deres medlemskab af fitnesscentret.
Der kan være flere grunde til det: årstiden er ikke optimal for træning i center (forår), og deltagerne har ikke etableret er træningsfællesskab i forløbet, men trænet individuel eller slet ikke brugt muligheden.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

 

 

 

Relateret cases

Digitalt Rygestop

Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare

Rigere Uden Røg – Odense

Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!