Rygestop i naturen

Rygestop kombineret med gåture i naturen med naturvejleder

Formål

 

Målgruppe

 

Type indsats

Indsatsen er i drift

 

Økonomi pr. år

< 50.000

 

Kommune

Kontakt

Tina Sillesen
Rygestoprådgiver
Aalborg Sundhedscenter
Tlf: 31990716
tina.sillesen@aalborg.dk

Formål

Formålet med indsatsen er at borgerne opnår rygestop. Ved at kombinere rygestopkurserne med oplevelser i naturen har vi endnu et tilbud "på hylderne" og dermed kan vi få fat i en gruppe af borgere, som ikke er til traditionel rundbordssnak

Målgruppe & Arena

Alle borgere over 18 år bosiddende i Aalborg kommune.
Borgere skal være motiveret for rygestop og kunne gå en tur på ca. 45 minutter i roligt tempo. Forløbet har base i et boligområde, hvorfra gåturene startes.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Rammer

Beskrivelse af indsats

Indsatsen består af en kommunal naturvejleder der er med hver gang til en guidet gåtur. Naturvejlederen kommer med tips og trick til hvordan man bedst observerer naturen, hvad man skal kigge efter, hvordan man kan skærpe sanserne og om hvordan naturen kan bruges til at aflede rygetrang og berolige.
Selve gåturen foregår i et raskt tempo og dermed får borgerne også oplevelsen af at bevægelse og fysisk aktivitet kan bruges som afledning til rygetrang.

Rygestopforløbet ´Rygestop i naturen´ har løbende optag som Kom & kvit. Der er plads til 15 deltagere på holdet. Forløbet har base i et boligområde og det er herfra at gåturene startes.

Som udgangspunkt anbefales 8 mødegange a´2 timer pr. gang, men forløbet forsøger at tilpasse sig til den enkelte borger. Derfor er der nogle borgere, som kan deltage de gange der er brug for efter aftale med rygestoprådgiver. Samtidig er der også borgere som stopper før tid, da de opnår rygestop. Der har ikke været problemer med at folk bliver "hængende".

Forløbet kører hele året med undtagelse af sommerferien - her har vi rygestopcafe på tværs af alle hold i kommunen.
Alle borgere starter med indledende samtale herefter på hold. Vi starter med kaffe/te og snak om hvordan det går hvorefter vi går en tur i området.

Emnerne vi drøfter er:
Rygning og afhængighed, sundhed og velvære, motivation, identitet og følelser, forebyggelse af tilbagefald, opbakning, fremtid og håndtering

Organisering og samarbejdspartnere

Rygestoprådgiver er ansvarlig for indsatsen.
Der er et samarbejde med et kommunalt Fritidscenter som har lokalerne vi låner om formiddagen imens de unge er i skole.
Derudover er der et samarbejde med en kommunal naturvejleder om at komme 1 time om ugen til guidet gåtur og give eksempler på hvad man kan bruge naturen til i forbindelse med rygestop.

Rekruttering

Borgerne er rekrutteret via:
-Plakater i lokalområdet
-Opslag på Aalborg Sundhedscentres facebook og Aalborg kommunes facebook.
-Mund til mund fra tidligere deltagere.
-Fortælling af den "gode historie" fx i lokalavisen.

Derudover henvises borgere til holdet, efter samtale med rygestopkoordinator i kommunen.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Det koster det samme som vores andre rygestoptilbud i kommunen.

 

Naturvejlederen kommer med tips og trick til hvordan man bedst observerer naturen, hvad man skal kigge efter, hvordan man kan skærpe sanserne og om hvordan naturen kan bruges til at aflede rygetrang og berolige

Tina Sillesen, Rygestoprådgiver, Aalborg Sundhedscenter

Virkning

Vi har udviklet et forløb, som kan tilpasses til borgere, der ikke har lyst til at deltage i de traditionelle rygestopkurser. Et kursus, hvor vi kombinerer rygestop med gåtur i naturen. br /> Vi har ikke lavet specifik undersøgelse af dette rygestopforløb - vi bruger Rygestopbasen til at registrere borgerne og dermed få tal derfra. Det er vores oplevelse at rygestopforløbet har de samme resultater, som vores andre hold og vi ser det som et lige så godt tilbud som vores andre. Folk er forskellige og derfor skal vi også have forskellige tilbud i kommunen.

Vurdering

Er formålet opfyldt?
I høj grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?
I høj grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Efter at have haft en naturvejleder på holdet hver uge i det første år, har rygestoprådgiveren nu påtaget sig opgaven og derfor et naturvejlederen fremover kun med 1 gang om måneden. Rygestoprådgiveren har altså opnået en form for sidemandsoplæring i at bruge naturen på holdets gåture.

 

Relateret cases

Spring ud i det RØGfri

Rygestopkursus under åben himmel for mænd

Rygestop og motion

Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

Rygestopkursus

Håndholdt indsats og tilbud om gratis rygestopmedicin - et rygestopkursus for alle rygere i Kolding Kommune

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!