Kvit & Fit

Rygestopforløb med fysisk aktivitet i lokal idrætsforening tæt på hvor borgerne er - Givtigt samarbejde mellem Randers Sundhedscenter og civilsamfundet

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Kontakt

Janne Nellemann Pedersen
Professionsbachelor i ernæring og sundhed
Randers Sundhedscenter
Tlf: 23433681
Janne.Nellemann.Pedersen@randers.dk

Formål

Kvit & Fit er et rygestopforløb, hvor formålet er, at deltagerne kvitter tobakken. Udover den traditionelle rygestoprådgivning indeholder forløbet fysisk aktivitet hver gang, som eksempelvis elastiktræning, gå- og løbeture, udendørs træning, boldspil og let styrketræning for at stimulere til andre sunde vaner.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er alle rygere over 18 år. Indsatsen har været et samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Forløbene har været afholdt ude i lokalområderne, således at alle rygestoptilbuddene ikke kun afholdes i Randers Sundhedscenter. I stedet placeres de i borgernes lokalområde.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Forløbet strækker sig over 5-6 mødegange a 2 timer. Til hver mødegang bruges der 30-45 minutter på fysisk aktivitet. Den resterende tid bruges på traditionel rygestoprådgivning.
Indholdet på de enkelte mødegange står beskrevet i den vedhæftede fil.
Den 6. gang er en slags opfølgning, hvis deltagerne ønsker det. Nogle gange har vi haft den 6. gang og andre gange ikke. Typisk ligger den 6. mødegang en 2-3 uger efter 5. mødegang. Der er ikke lavet et fast program til den 6. mødegang.

De vigtigste årsager til at kombinere fysisk aktivitet og rygestop er:
1. Det skaber en god energi og bedre sammenhold på holdet.
2. Fysisk aktivitet kan gøre det nemmere at fastholde rygestoppet, da fysisk aktivitet kan mindske abstinenssymptomer.
3. Inspiration til forskellige øvelser/aktiviteter, som deltagerne også kan lave hjemme. Så håbet er også, at de måske tager noget inspiration med hjem og bliver mere aktive selv.

Organisering og samarbejdspartnere

De lokale idrætsforeninger har stået for rekrutteringen af borgere og leje af lokale. Randers Sundhedscenter sørger for en rygestoprådgiver og alle materialer til borgerne på holdet. Foreningens gulerod er, at det får et gratis tilbud til deres borgere i deres lokalområde, og det kan måske tiltrække nogle andre end dem der i forvejen går til noget i foreningen. Samarbejdet er sket gennem indsatsen Sundhedshøjskolen. Derigennem har vi kontakterne til de forskellige foreninger. Læs mere om Projekt Sundhedshøjskolen i vedhæftede fil.

Rekruttering

De lokale idrætsforeninger har stået for rekrutteringen. De ved mest om, hvad der virker i netop deres lokalområde for at rekruttere borgere. Det eneste vi som kommune har gjort har været at skrive det på sundhedscentrets facebook og hjemmeside. Det er udelukkende foreningen der har brugt den vedhæftede reklame, både til at uddele og som plakat.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Pris for rygestophold er det samme som almindelige rygestophold, hvilket indebærer løn til rygestoprådgiver, evt kørsel og lokaleleje. Foreningerne har i dette tilfælde stillet lokaler til rådighed gratis.

 

Foreningens gulerod er, at det får et gratis tilbud til deres borgere i deres lokalområde, og det kan måske tiltrække nogle andre end dem der i forvejen går til noget i foreningen.

Janne Nellemann Pedersen, Professionsbachelor i ernæring og sundhed, Randers Sundhedscenter

Virkning

Rygestopforløbet har indtil videre været afprøvet i 3 lokalområder. Generelt set har antallet af røgfrie borgere været højt efter forløbets afslutning.
For nogle borgere er den fysiske aktivitet en barriere, og derfor er det vigtigt, at niveauet bliver tilpasset, således at alle kan være med. Der deltager ca 10 deltagere pr. hold med en stoprate på 55 % på vores kurser. Det stemmer overens med vores almindelige rygestophold. Fastholdelsen efter 6 måneder er 45% - ca det samme som på vores andre hold Det er ikke undersøgt om borgerne fortsætter i foreningerne efterfølgende.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

 

 

 

Relateret cases

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

Rygestop og motion

Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!