Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

Udskriv case

Kontakt

Michela Jørgensen
Strategisk sundhedskonsulent
Voksen- og Sundhedssekretariatet

Tlf: 20604613
michela.jorgensen@fredericia.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

300.000 - 400.000

Kommune/organisation

Formål

Rygestoptilbuddet har til formål at nedbringe antallet af storrygere i Fredericia Kommune blandt navnlig udsatte borgere.
Herudover har indsatsen delmålene:
- Opbygning af henvisningsstrukturer til rygestopforløb (sygehus, læger, internt i kommunen)
- Over 60% af deltagerne skal være røgfri efter endt rygestopforløb.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er borgere over 18 år, der dagligt ryger min. 15 cigaretter/dag. Derudover er der et særligt fokus på borgere med ingen/kort uddannelse eller uden tilknytning til arbejdsmarkedet.
Indsatsen er et tilbud for alle kommunens borgere, der er over 18 år og er storrygere.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

01/10/2017

Projekt periode

01.10.2014 - 01.10.2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  ”Kvit det skidt” består af individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.
  Borgerne skal mødes min. fire gange med uddannet rygestopinstruktør for at kunne gennemføre forløbet. Rygestopindsatsen er blevet struktureret efter borgernes ønsker og behov og de personlige møder har derfor også kunne foregå uden for tidsrummet 8-16. De personlige møder har været kombineret med personlige SMS’er og telefonmøder, som til tider har foregået i weekenden og i ferier.

  Med den individuelle og håndholdte tilgang har det desuden været muligt at møde borgeren, hvor de er personligt og derved tilpasse rygestopforløbet efter den enkelte borgers behov, motivation og mestringsevne. Rygestopindsatsen har fokus på at skabe et rum for tålmodighed, da rygestoppet tager tid at opnå, og således, at borgerne får skabt en tro på deres egne evner til at nå målet. De personlige rygestopsamtaler har derfor også handlet om andet en blot rygning, da et rygestop i høj grad påvirkes af deltagernes self-efficacy (troen på egen evne til, at opnå målet), livssituation og familiesituation.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  I projektet har der været én rygestopinstruktør og én projektleder. Den enkelte rygestopkoordinator/rygestoprådgiver står hovedsageligt for alle borgernes forløb, med undtagelse fra et par enkelte forløb, som Genoptræningscenteret har varetaget, da borgerne allerede var tilknyttet centeret.
  Samtalerne foregik i starten på kommunens Frivilligcenter, men flyttede i 2017 op på det nyetablerede Sundhedshus.
  Projektet har været en del af Sundhedsstyrelsens ”Forstærket indsats overfor storrygere”.

  Rekruttering

  Borgerne er blevet rekrutteret gennem annoncering i lokale aviser, henvisninger fra de praktiserende læger, henvisninger fra sygehuset og interne henvisninger fra eksempelvis Jobcenteret, Alkohol- og Misbrugscenteret og Hjemmeplejen.
  Denne rekrutteringsmåde har medført at mængden af rekrutterede borgere har passet til, hvad en fuldtidsansat rygestopinstruktør kan nå, når der er tale om individuelle forløb. Hvis man ønsker, at flere borgere gør brug af tilbuddet, så er det vigtigt med en effektiv henvisningsstruktur fra sygehus og de praktiserende læger.
  Sygehus Lillebælt har efterfølgende besluttet, at alle deres patienter skal spørges ind til rygning gennem VBA-metoden og henvises elektronisk til et kommunalt rygestoptilbud. Dette er lige nu i gang med at blive implementeret (okt. 2018).

  Økonomi pr. år

  300.000 - 400.000

  I projektperioden fra oktober 2014 – oktober 2017 er der blevet brugt 1.154.424 kr., som har været finansieret af Sundhedsstyrelsen. Derudover har Fredericia Kommune haft en egenfinansiering på 184.165 kr.

  Målet var at over 60% af deltagerne skulle være røgfri efter endt rygestopforløb. 80% af de borgere, der gennemførte forløbet var røgfri efter endt forløb.

  Michela Jørgensen, Strategisk sundhedskonsulent, Voksen- og Sundhedssekretariatet

  Virkning

  Rygestopkoordinatoren har gennem projektet brugt rygestopbasen.dk til at indtaste information om borgerne, forløbet, resultaterne osv. Følgende mål er opnået:
  • I projektperioden gennemførte 166 borgere rygestopforløbet (204 påbegyndte et forløb)
  • 76% af de gennemførte deltagere var ufaglærte eller havde kort uddannelse
  • 80% af de borgere, der gennemførte forløbet var røgfri efter endt forløb
  • 79% af disse borgere var fortsat røgfri efter 6 mdr.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Vi kører fortsat videre med indsatsen efter projektperioden, men målgruppe, koncept osv. er blevet ændret løbende siden (derfor hedder vores kommunale rygestoptilbud også stadig ’kvit det skidt

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Relaterede cases

  Rigere Uden Røg – Odense

  Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

  Tilskud til nikotinsubstitution

  Vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution i forbindelse med deltagelse på ordinære rygestopforløb målrettet borgere i Odense Kommune

  Rygestopkursus

  Håndholdt indsats og tilbud om gratis rygestopmedicin - et rygestopkursus for alle rygere i Kolding Kommune

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!