Fastholdelsescaféer

Randers Sundhedscenter tilbyder alle deltagere på rygestopkurser og individuelle forløb at komme til fastholdelsescaféer efterfølgende.

Type indsats

Indsatsen er et projekt

 

Økonomi pr. år

< 50.000

 

Kommune

Kontakt

Pernille Simonsen
Rygestoprådgiver
Randers Sundhedscenter
Tlf: 23997699
pernille.simonsen@randers.dk

Formål

Formålet er at hjælpe rygestopperne med at fastholde deres rygestop.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er rettet mod borgere, der har deltaget i et rygestopforløb. Måske er de allerede røgfrie, måske har de oplevet tilbagefald og vil gerne op på hesten igen.

Rygere i kommunen som ikke har gået på et rygestopkursus er også velkommen til at komme til caféerne for at stille spørgsmål eller høre mere om rygestop.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Indsatsen startede ved årsskiftet 1. januar 2019.
Resultatet skal gerne kunne ses ved 6 måneders opfølgningen i at flere fastholder deres rygestop.

Organisering og samarbejdspartnere

To Rygestoprådgivere er ansvarlige for indsatsen. Arbejdsopgaverne er at sørge for invitation af borgere, promovering og afholdelse af caféerne.

Der er ikke planlagt noget fast til møderne, da vi tager udgangspunkt i, hvad der fylder for de fremmødte. Vi starter altid med en runde, hvor deltagerne fortæller, hvorfor de er kommet til fastholdelsescafé, og hvad de hver især håber at få med hjem. Derefter tager Rygestoprådgiveren udgangspunkt i de enkelte temaer, som er dukket op under runden. Det kan være temaer som tilbagefald, strategier til håndtering af svære situationer, mad/motion/vægt, belønning, at miste ”en god ven”, nedtrapning af nikotinprodukter, osv.

Rekruttering

Rekruttering gennem rygestopkurser i Randers Sundhedscenter. Borgerne bliver automatisk tilmeldt at modtage sms'er angående fastholdelsescaféerne efter endt kursus, med mindre de ønsker andet.
Vi har udelukkende rekrutteret deltagere fra tidligere rygestopforløb. De er rekrutteret ved at blive informeret om den næste dato for fastholdelsescafé samt, at de bliver tilmeldt vores sms-system og modtager en sms forinden hver café. En sådan sms kan se ud som følgende: Hej På mandag er der fastholdelsescafé for alle, der har gået i rygestopforløb i Randers Sundhedscenter. Der er kaffe på kanden og mulighed for at snakke med en rygestoprådgiver og andre, der har gået til rygestop i sundhedscentret. Vi snakker om, hvad der er vigtigt for lige netop dig, når du skal fastholde dit rygestop. Mødet er kl. 16.30-17.30 på 2. sal i lokale 2.01. Næste møde er efter sommerferien d. 5. august.

Derudover sker rekruttering også gennem Randers Sundhedscenters hjemmeside, hvor borgerne kan læse om tilbuddet samt gennem henvendelser angående hjælp til fastholdelse af rygestop.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Medarbejdertimer: 1 time hver anden uge (2 timer på en måned).
Max 1 times forberedelse om måneden.
Derudover kaffe, mælk og sukker til hvert møde (finansiering ukendt).

 

Der er ikke planlagt noget fast til møderne, da vi tager udgangspunkt i, hvad der fylder for de fremmødte

Pernille Simonsen, Rygestoprådgiver, Randers Sundhedscenter

Virkning

Om fastholdelsesprocenten ved 6 måneders opfølgning er steget, er endnu ikke undersøgt.

Antallet af deltagere til hvert møde svinger fra 1 til 8 deltagere (færre deltagere på varme dage). Ca. 90 borgere modtager sms-invitationer angående fastholdelsescaféerne og 20 er dukket op

Vurdering

Er formålet opfyldt?
I nogen grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?
I nogen grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Vi tror på, at det tager tid at implementere tilbuddet og synliggøre tilbuddet over for borgerne.
Denne case opdateres, når evaluering foreligger.

 

Relateret cases

Kickstart dit rygestop

Motivation og afhængighed- Det rette rygestoptilbud

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!