Kickstart dit rygestop

Motivation og afhængighed- Det rette rygestoptilbud

Udskriv case

Kontakt

Anne Bislev Lynge
Sundhedskoordinator
Sundhedscenter Kolding

Tlf: 24916847
abil@kolding.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med "Kickstart dit rygestop" var at borgerne blev afklaret omkring deres afhængighed og motivation for at blive røgfrie, samt fik viden om Kolding kommunes rygestoptilbud. Dette for at mindske frafald på holdkurserne, og for at sikre at den enkelte borger modtog det rygestoptilbud, der passede bedst til dennes behov.

Målgruppe & Arena

"Kickstart dit rygestop" var tiltænkt rygere i Kolding kommune, men alle borgere i kommunen var velkomne. Arrangementet blev afholdt I Sundhedscenter Kolding.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

16/01/2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  "Kickstart dit rygestop" varede 90 min. og blev afholdt to gange d. 16. Januar. Dette for at sikre at så mange borgere som muligt havde mulighed for at deltage.
  Selve arrangementet blev indledt af et mundtligt oplæg om motiovation, afhængighed og hjælpemidler til rygestop. I samme omgang anførte borgerne deres grad af motivaton på en "motivations-skala".
  Efterfølgende blev der givet information om Kolding kommunes forskellige rygestoptilbud, og borgerne blev opfordret til at overveje de forskellige muligheder for rygestoptilbud og hjælpemidler.
  Til sidst var der mulighed for at tilmelde sig et rygestoptilbud.
  Deltagelse i arrangementet var obligatorisk for at komme på et holdkursus. Borgere der ikke havde mulighed for at deltage i arrangementet blev kontaktet telefonisk til en motiverende samtale.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  "Kickstart dit rygestop" blev planlagt og gennemført internt i Sundhedscenter Kolding.

  Rekruttering

  Til rekruttering af borgere blev der bl.a. annonceret i Kolding ugeavis og uddelt flyers til udvalgte apoteker i Kommunen (se vedhæftning).
  Borgere, der allerede havde tilmeldt sig et holdkursus blev desuden kontaktet telefonisk, og informeret om arrangementet.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  "Kickstart dit rygestop" blev gennemført som en del af den økonomiske ramme, og der blev således ikke afsat ekstra midler.

  Det virkede som en "aha-oplevelse" for mange af borgerne, at sætte tal på deres motivation.

  Rasmus Schnügger, Sundhedskonsulent, Sundhedscenter Kolding

  Virkning

  Borgerne udviste stor tilfredshed med "Kickstart dit rygestop" og flere valgte at skifte rygestoptilbud efterfølgende. To personer valgte endvidere at hoppe fra et holdkursus, da de ikke mente at de var motiverede nok, og ikke ville tage pladsen fra andre, som var mere motiverede.
  I forhold til effekten på frafald var der ingen ændring sammenlignet med tidligere - en gennemførselsprocent på 66.7 %. Kolding Sundhedscenter forsætter med lignende tilbud for at imødekomme venteliste og evt kan nå den gruppe der kun har brug for et lille skub på vejen og ikke unødvendigt venter på at komme på rygestophold.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Fastholdelsescaféer

  Randers Sundhedscenter tilbyder alle deltagere på rygestopkurser og individuelle forløb at komme til fastholdelsescaféer efterfølgende.

  Digitalt Rygestop

  Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare

  Køge Kvitter Smøgerne

  ’Gammeldags’ rekruttering via lokale medier fx pressemeddelelse, omdeling af materialer på biblioteker, Borgerservice, PL og lokal annoncering på Facebook

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x