Kickstart dit rygestop

Motivation og afhængighed- Det rette rygestoptilbud

Målgruppe

 

Arena

 

Type indsats

Indsatsen er i drift

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

 

Kommune

Kontakt

Anne Bislev Lynge
Sundhedskoordinator
Sundhedscenter Kolding
Tlf: 24916847
abil@kolding.dk

Formål

Formålet med "Kickstart dit rygestop" var at borgerne blev afklaret omkring deres afhængighed og motivation for at blive røgfrie, samt fik viden om Kolding kommunes rygestoptilbud. Dette for at mindske frafald på holdkurserne, og for at sikre at den enkelte borger modtog det rygestoptilbud, der passede bedst til dennes behov.

Målgruppe & Arena

"Kickstart dit rygestop" var tiltænkt rygere i Kolding kommune, men alle borgere i kommunen var velkomne. Arrangementet blev afholdt I Sundhedscenter Kolding.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

16/01/2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Information og undervisning

Beskrivelse af indsats

"Kickstart dit rygestop" varede 90 min. og blev afholdt to gange d. 16. Januar. Dette for at sikre at så mange borgere som muligt havde mulighed for at deltage.
Selve arrangementet blev indledt af et mundtligt oplæg om motiovation, afhængighed og hjælpemidler til rygestop. I samme omgang anførte borgerne deres grad af motivaton på en "motivations-skala".
Efterfølgende blev der givet information om Kolding kommunes forskellige rygestoptilbud, og borgerne blev opfordret til at overveje de forskellige muligheder for rygestoptilbud og hjælpemidler.
Til sidst var der mulighed for at tilmelde sig et rygestoptilbud.
Deltagelse i arrangementet var obligatorisk for at komme på et holdkursus. Borgere der ikke havde mulighed for at deltage i arrangementet blev kontaktet telefonisk til en motiverende samtale.

Organisering og samarbejdspartnere

"Kickstart dit rygestop" blev planlagt og gennemført internt i Sundhedscenter Kolding.

Rekruttering

Til rekruttering af borgere blev der bl.a. annonceret i Kolding ugeavis og uddelt flyers til udvalgte apoteker i Kommunen (se vedhæftning).
Borgere, der allerede havde tilmeldt sig et holdkursus blev desuden kontaktet telefonisk, og informeret om arrangementet.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

"Kickstart dit rygestop" blev gennemført som en del af den økonomiske ramme, og der blev således ikke afsat ekstra midler.

 

Det virkede som en "aha-oplevelse" for mange af borgerne, at sætte tal på deres motivation.

Rasmus Schnügger, Sundhedskonsulent, Sundhedscenter Kolding

Virkning

Borgerne udviste stor tilfredshed med "Kickstart dit rygestop" og flere valgte at skifte rygestoptilbud efterfølgende. To personer valgte endvidere at hoppe fra et holdkursus, da de ikke mente at de var motiverede nok, og ikke ville tage pladsen fra andre, som var mere motiverede.
I forhold til effekten på frafald er det svært at sige noget på nuværende tidspunkt, da holdkurserne først afsluttes i løbet at foråret.

Vurdering

Er formålet opfyldt?
I nogen grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?
I høj grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Relateret cases

Ikke fundet nogle ;-(

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!