Forløb i det fri for borgere med KOL, hjertesygdom og diabetes i Silkeborg Kommune

Et sundhedstilbud for mennesker med KOL, hjertesygdom eller diabetes

Udskriv case

Kontakt

Linda Holmberg
Koordinator og fysioterapeut
Sundhedshuset Silkeborg

Tlf: 23317246
linda.holmberg2@silkeborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Indsatsen formålet er at give inspiration til at finde nye veje til at leve et sundt og godt liv med livsstilssygdomme. Gennem 8 ugers undervisning, træning og samvær med ligesindede udendørs, kan borgere i Silkeborg komme godt på vej mod nye vaner.

Målgruppe & Arena

Deltagerne skal have et ønske om at ændre livsstil f.eks. få mere motion ind i hverdagen, spise sundere, rygestop eller tabe sig.
Herudover skal deltagere have mindst en af følgende livsstilssygdomme:
- Prædiabetes
- Diabetes type 2
- Hjertesygdom
- KOL
Deltagerne skal samtidig kunne bevæge sig rundt uden brug af ganghjælpemidler.
Tilbuddet kræver lægehenvisning.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/08/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Forløbet indeholder
  Afklarende samtale om nuværende situation, behov og fokus for forløbet, samt små fysiske tests.
  Motion 2 gange ugentligt i 8 uger, hvor vi afprøver forskellige motionsformer, med fokus på at forbedre kondition og styrke.
  Undervisning i ændring af vaner, sygdomsforståelse, medicin, mad, motion, mental sundhed med mere.
  Mulighed for individuel diætbehandling og hjælp til rygestop.

  Slutsamtale efter endt forløb med afklaring af mål og handleplaner, samt fysiske tests.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Det er sundhedshuset i Silkeborg, der organiserer og 'visiterer' til tilbuddet. Ud i det fri indgår i 'tilbudspakken' som et af en række tilbud fra Sundhedshuset. Der er i udgangspunket én gennemgående medarbejder, der løbende står for afvikling og praktisk planlægning.

  Rekruttering

  Der rekrutteres til forløbet via egen læge, sygehuse og sundhedshusets hjemmeside. Herudover har forløbet været omtalt på Silkeborg Kommunes og Sundhedshusets Facebook-sider.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Økonomien ift. projektet består af arbejdslønninger, mm. og er ikke oplyst i denne case.

  ”Jeg har en rigtig glæde ved at være sammen med de andre her, på lige vilkår.”

  ”At komme ud at dufte skoven og bruge naturen. Det er gratis og det er godt.”

  Anonym deltager i "Ud i det fri", Borger, Silkeborg Kommune

  Virkning

  Indsatsen virkning er ikke dokumenteret. Dog vurderer man på Sundhedshuset, at tilbuddet er velfungerende og har derfor fastholdt det siden 2017. Se video med borgerne om forløbet i det fri her:

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Vær bevidste på hvorfor I gerne vil bruge naturen.
  Naturen kan noget andet end indendørs rammer kan - se mulighederne i det og lad være med bare at bruge den som passiv ramme. Tænk ikke at en indsats i naturen skal erstatte en allerede eksisterende indendørs indsats 1 til 1. Lad naturen sætte rammen for indsatsen så den bedst muligt understøtter formålet med indsatsen.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det kontinuerlige arbejde med at nedbryde barrierer hos mulige deltagere fx at være udendørs i regnvejr eller i vinterhalvåret.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Jævnfør ovenstående udfordring. Udarbejdelse af en kort video hvor tidligere deltagere deler deres tanker om at være med.
  Derudover en generel opmærksomhed i den første kontakt med mulige deltagere på at fortælle konkret hvad det er vi laver så det ikke bare omtales som fx ”udendørs træning”, da erfaringen er at det kan skabe mange forskellige tanker, forestillinger og barrierer. Hvis vi som fagperson snakker varmt om noget og anbefaler det er der flere som ser at det også kan have værdi for dem.
  Generelt en nysgerrighed på naturen og hvilke sundhedsmæssige effekter den kan have. Vær ikke bange for at eksperimentere og for at bevæge Jer ud hvor I hverken fagligt eller fysisk/geografisk har været før!

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x