Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

Udskriv case

Kontakt

Gitte Vils Pedersen
Sundhedskonsulent
Folkesundhed Frydenlund

Tlf: 29 60 86 97
Givpe@aarhus.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er at indføre røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF for at understøtte de unge i at undgå rygestart samt hjælp til rygestop.
Herudover har det været som formål at:
• Koble røgfri skoletid på et større projekt omkring byudvikling og integration samt bevægelsesstrategi
• inddrage elever til udvikling af pausekultur og alternative fællesskaber

Målgruppe & Arena

Den primære målgruppe i indsatsen er elever på Viby Gymnasium og HF
Den sekundære målgruppe er medarbejdere på Viby Gymnasium og HF, skolens bestyrelse og elevråd.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/09/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen består af:
  • Møder med rektor fra Viby Gymnasium og HF, hvor Røgfri Skoletid bliver drøftet. Der blev talt om, at der skal være fokus på ingen løftede pegefingre, men nysgerrighed på elevernes rygning og på, hvad der kan erstatte rygefællesskaberne.
  • Afholdelse af møde med elevråd på Viby Gymnasium og HF, hvor holdningen til Røgfri skoletid bliver drøftet, samt konkrete ideer til, hvordan Røgfri Skoletid skal implementeres.
  • Inddragelse af Bestyrelsen
  • Afholdelse af dialogmøde med medarbejdere på Viby Gymnasium og HF med fokus på medarbejdernes holdning samt roller og ansvar i Røgfri Skoletid. Der blev også givet information om VBA, hvordan der kan tilbydes hjælp til rygestop og hvordan medarbejderne kan italesætte røgfrihed.
  • Partnerskab i Røgfri Fremtid
  • Understøtte udvikling af fællesskaber, der kan erstatte rygefællesskabet og udarbejde aktiviteter i forbindelse med Røgfri Skoletid (temadage med elever, musik i pausen, evt. udvikling af årshjul med pauseaktiviteter, åben hal mm.). Der er blevet fastlagt en temadag, hvor alle elever skal være med at udvikle aktiviteterne. Allerede igangsatte aktiviteter er ”Åben hal”, hvor en lærer er med til at sætte aktiviteter i gang, og musik i pauserne i fælleslokalerne.

  For at erstatte rygefællesskaber, har der været følgende tiltag:
  • I forbindelse med byfornyelsesprogram ”Gentænk Viby Syd” er Viby Gymnasiums parkeringsplads indtænkt i forhold til at få bydelen til at hænge bedre sammen. I første omgang var en basket bar i tankerne, men efter inddragelse af Viby Gymnasium, har man forsøgt at tilgodese Gymnasiets behov og ønsker i en ideudviklingsfase. Viby Gymnasium har ønsket, at byfornyelsen kunne bidrage ind i, hvad der kan erstatte rygefællesskaberne, som eksempelvis kunne være et fedt ”hæng-ud-sted” med musik.
  • Afholdelse af møder omkring kobling til bevægelsesstrategi, da de eventuelle nye rammer også skal kunne opfordre til bevægelse. I denne forbindelse er det blevet drøftet, at inddrage idrætsforeninger.

  Fil 1: link til nyhedsindslag på P4 om røgfri skoletid i Aarhus

  Materiale

  NyhedsindslagDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Organisering af indsatsen har bestået af 3 spor:
  1) Aarhus Kommune (Strategi og Forebyggelse) bidrager med sparring til ledelse/medarbejdere, erfaring fra andre ungdomsuddannelser, dialogmøder og rygestopkonsulenter. Derudover sørger Aarhus Kommune for at organisere presse, samarbejde med civilsamfundet, eksempelvis Kræftens Bekæmpelse, DGI samt kobling til eksempelvis Bevægelsesstrategi og andre kommunale strategier.
  Borgmesterens afdeling arbejder med udvikling af byudviklingsprojektet.

  2) Viby Gymnasium og HF udarbejder i samarbejde med Aarhus Kommune en strategi for skolens arbejde med røgfrihed, herunder;
  - Forberedelse til bestyrelsesmøde
  - Udvikling af indsatser i forbindelse med fag/projekter på skolen
  - Morgenfest (ikke afprøvet endnu)
  - Koordinering af indsatser
  - Bidrager til kobling til foreningslivet, evt. i samarbejde med DGI
  - Inddragelse af medarbejdergruppen; vigtig rolle i at italesætte, at det er fedt med røgfri skoletid. De skal understøtte de ”nye” pauseaktiviteter.

  3) Elevrådet udarbejder forslag til strategi for pauseaktiviteter samt udarbejder et årshjul

  Rekruttering

  Aarhus Kommune kontaktede Viby Gymnasium og HF omkring Røgfri skoletid. På samme tid blev en fælles henvendelse sendt ud til alle ungdomsuddannelser fra Kræftens Bekæmpelse, Rådmand Thomas Medom fra Børn og Unge og Rådmand Jette Skive fra Sundhed og Omsorg med opfordring til at Røgfri Skoletid kom på dagsorden på bestyrelsesmøder i folkeskoler og ungdomsuddannelser. Dette har været med til at skabe et stort fokus blandt ungdomsuddannelserne på at skabe en røgfri skoletid.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Ikke opgjort endnu

  Budskabet spreder sig og hovedparten af eleverne vender sig stille og roligt til, at der ikke må ryges.

  Gitte Vils Pedersen, Sundhedskonsulent, Folkesundhed Frydenlund

  Virkning

  Der er indført røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF fra august 2018. Strategien omkring aktiviteter i forbindelse med røgfri skoletid er under udarbejdelse. Mange af de tidligere beskrevet aktiviteter er etableret. Budskabet spreder sig og hovedparten af eleverne vender sig stille og roligt til, at der ikke må ryges. Der er ikke tidligere arbejdet med sanktioner, hvis eleverne ryger – dette overvejes.
  I Aarhus Kommune anvendes den positive historie til andre ungdomsuddannelser.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!