Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Udskriv case

Kontakt

Kristine Wagner
Sundhedskonsulent
Afdeling for Folkesundhed i København, Center for Sundhed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Tlf: 40223414
wn34@suf.kk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

At opnå viden om udskolingselevernes ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.
At få en baseline inden indførelse af obligatorisk Røgfri Skoletid for elever i Københavnske folke- og specialskoler fra 1.1. 2019, således at indsatsen Røgfri Skoletid kan effektevalueres i fremtiden.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er alle udskolingselever på 7., 8. og 9. klassetrin i københavnske folkeskoler (specialklasser undtaget).
Da der også spørges ind til ansattes synlige rygning, opnås også viden om skolens ansatte (lærere, pædagoger, rengøringspersonale, pedeller mm.).
Arena: Alle 53 folkeskoler i Københavns Kommune, der har almindelige udskolingsklasser.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2018 - 31.12.2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Med udgangspunkt i tidligere erfaring og inspiration fra andre undersøgelser, udarbejdedes et kort spørgeskema i papirform. Spørgeskemaet blev udleveret og introduceret til eleverne samt indsamlet efter udfyldelse af en medarbejder fra Center for Sundhed i alle inkluderede udskolingsklasser.
  Skemaerne blev efterfølgende indtastet og data blev bearbejdet inden udarbejdelse af rapporten.

  Se resultaterne for baselineundersøgelsen

  Materiale

  RygevaneundersøgelseDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Undersøgelsen er udført af Center for Sundhed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen.
  53 folkeskoler har afsat tid til at Center for Sundhed kunne indsamle data i alle udskolingsklasserne.
  Herudover har forskere og organisationer i sundhedssektoren givet sparring og inputs i forbindelse med udarbejdning af spørgeskemaet.

  Rekruttering

  Børne- og Ungdomsforvaltningen informerede skolerne om undersøgelsen som en skal-opgave. Dette har været et vigtigt grundlag for at få alle skolerne med i undersøgelsen.
  Herefter har Afdeling for Folkesundhed i København stået for kontakt og rekruttering af skolerne, med systematisk udsending af mails samt telefonkontakt.
  Alle 53 skoler deltog i undersøgelsen. Se uddybning af rekruttering i rapportens metodeafsnit.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Der har været studentermedhjælpere ansat i en periode på 3-4 måneder. En sundhedskonsulent har derudover brugt en del af sin arbejdstid på indsamling og håndtering af data samt udarbejdelse af rapport i samme periode.

  Med 7609 besvarelser, svarende til en svarprocent på 99,6% af de elever, der var til stede på dagen for undersøgelsen, har undersøgelsen opnået stærk viden om de emner, der spørges ind til

  Kristine Wagner, Sundhedskonsulent, Afdeling for Folkesundhed i København, Center for Sundhed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

  Virkning

  Med 7609 besvarelser, svarende til en svarprocent på 99,6% af de elever, der var til stede på dagen for undersøgelsen, har undersøgelsen opnået stærk viden om de emner, der spørges ind til.
  Alle 53 inkluderede skoler (100%) har deltaget i undersøgelsen.
  Der har været en god rekrutteringsstrategi, et kort spørgeskema mm., der har givet et godt grundlag for høj deltagelse og svarprocent. Herudover vurderes det, at rammerne for udfyldning af spørgeskemaet har givet forholdsvis ærlige svar fra eleverne.
  Se mere i rapportens metodeafsnit.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Implementeringsspørgsmålet er ikke relevant i denne sammenhæng

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Relaterede cases

  Røgfri Erhvervsskoler

  Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

  Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

  Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!