Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Kontakt

Ida-Marie Vibjerg Søby
Projektmedarbejder
Hjerteforeningen
Tlf: 30801965
imvsoby@hjerteforeningen.dk

Formål

Formålet med projekt 'Røgfri Erhvervsskoler' er at understøtte interesserede erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid, ligesom projektet vil skabe viden om implementering af røgfri skoletid, som bl.a. kan inspirere andre skoler til at indføre røgfri skoletid.

Projektet har i projektperioden 2018-2020 to mål:
• Det primære mål er at understøtte minimum ni erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid på minimum én af deres matrikler.
• Det sekundære mål er at formidle ny viden om implementering af røgfri skoletid til andre erhvervsskoler og sundhedsfremmeaktører (fx kommuner og NGO’er) samt i internationale videnskabelige tidsskrifter.

Målgruppe & Arena

Projektets arena er erhvervsskoler. Indsatsens målgruppe er skolernes ledelse, lærere og elever.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Rammer

Beskrivelse af indsats

Erhvervsskolerne, som deltager i projektet, forpligter sig på at indføre røgfri skoletid indenfor projektperioden.

Derudover består projektet af følgende aktiviteter, som erhvervsskolerne skal/kan deltage i:

Obligatoriske aktiviteter
- 'Korte samtaler til unge' er et to-dagskursus til udvalgte lærere. Kurset klæder lærerne på til at kunne tale med eleverne om deres rygevaner, og håndtere en røgfri skoledag.
- Implementering af røgfri skoletid: Der afholdes to fællesmøder for alle ansatte, der klædes på til at håndtere en skoledag med røgfri skoletid. Ét møde afholdes forud for røgfri skoletid, og ét møde afholdes efter, at skolen har været i gang i nogle måneder.
- Elevworkshop: Der holdes en idégenererende elevworkshop per skole til forbedringer af studiemiljøet. Efterfølgende finansierer projektet, at ideerne kan blive realiseret.

Valgfrie aktiviteter:
- Uddannelse af rygestoprådgiver.
- Rygestoptilbud på skolen. Der udbydes rygestoptilbud til elever, ledelse og ansatte i samarbejde med kommunerne.

Læs mere om projektet og find uddybende materiale på https://hjerteforeningen.dk/roegfrierhvervsskoler/

Organisering og samarbejdspartnere

Projektet ’Røgfri Erhvervsskoler’ er et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen (evaluering).

Derudover udgør de kommuner, skolerne er lokaliseret i, samarbejdspartnere i projektets tidsperiode. De deltagende kommuner og skoler er:
• SOSU Syd (røgfri skoletid d. 1/8-18) og Aabenraa Kommune
• SOSU Fredericia, Vejle, Horsens, Kolding (røgfri skoletid d. 1/8-18) (kommunerne ikke med i projektet, men samarbejder direkte med skolen ift. rygestoptilbud)
• Nyborg Gymnasium (røgfri skoletid d. 1/8-18) og Nyborg Kommune

Røgfri skoletid i 2019
• Campus Bornholm (røgfri skoletid d. 1/1-19) og Bornholms Regionskommune
• Erhvervsskolerne Aars (røgfri skoletid d. 1/1-19) og Vesthimmerlands Kommune
• SOSU Østjylland (på Aarhus og Silkeborg-matriklerne) (røgfri skoletid d. 1/1-19) og Aarhus og Silkeborg Kommune
• Tietgen (på Business og Handelsgymnasium-matriklerne) (røgfri skoletid d. 1/8-19) og Odense Kommune

Røgfri Skoletid i 2020
• Campus Frederikssund (røgfri skoletid d. 1/1-20) og Frederikssund Kommune
• College 360 (røgfri skoletid d. 1/8-20) og Silkeborg Kommune
• SOSU Herning (røgfri skoletid d. 1/8-20), Herning og Holstebro Kommune
• Syddansk Erhvervsskole (røgfri skoletid d. 1/8-20), Vejle og Odense Kommune

Rekruttering

I 2018 rekrutterede projektet ikke aktivt, da erhvervsskoler selv henvendte sig.

I 2019 og 2020 rekrutterede projektet nye skoler bl.a. via kommuner, faglige netværk og projektets hjemmeside:.

 

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

• Hver skole får et symbolsk beløb til frikøb af projekt-tovholder samt frikøb for medarbejdernes deltagelse i fællesmøder (mellem 50.000 kr.-100.000 kr. afhængig af skolens størrelse)
• Hver skole får mellem ca. 80.000 kr.-160.000 kr. til forbedringer af studiemiljøet (igen afhængig af skolens størrelse)
• Hver skole får betalt deltagergebyr for hhv. uddannelse til rygestoprådgiver og kurset ’Korte samtaler med unge’ (værdi ca. 25.000 kr. per skole)
• Hver skole får betalt forplejning til projektaktiviteter (fællesmøder og elevworkshop), ca. 3.000 kr.-6.000 kr. (afhængig af skolens størrelse)

 

Røgfri skoletid er nemmere end først antaget, men arbejdet er ikke slut

Tilbagemelding fra skolerne, ,

Virkning

Evalueringen af projekt ’Røgfri Erhvervsskoler’ udføres løbende i projektperioden af Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen.

Evalueringen består af en procesevaluering med det formål at undersøge processen vedrørende projektets primære mål dvs. hvordan, hvorfor og under hvilke betingelser implementering af røgfri skoletid finder sted, samt en virkningsevaluering, som undersøger interventionens virkning i forhold til de primære og sekundære udfaldsmål.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

De tilbagemeldinger, vi har fået fra projektskolerne indtil videre, er, at flertallet af eleverne overholder røgfri skoletid, deraf mit svar ’i høj grad’ ift. virkning.
På hver skole er der dog en lille gruppe elever, som har svært ved at overholde røgfri skoletid. Derfor bliver de elever støttet ekstra af skolerne.

Derudover er tilbagemeldingerne fra skolerne:
• Røgfri skoletid er nemmere end først antaget, men arbejdet er ikke slut
• Rygning styrer ikke længere pauserne, og forstyrrer ikke gruppearbejde
• Rygning er ikke længere synligt (på skolens område)
• De elever, som ikke respekterer røgfri skoletid, har det heller ikke nemt ellers
• Alle udfordringer ifm. røgfri skoletid er tacklet ved at lægge op til samarbejde (internt på skolen)
• Det er fortsat nødvendigt med opsøgende arbejde rundt om skolen (håndhævning), for at eleverne ikke oplever, at lærerne er ‘ligeglade’

 

 

 

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Mere røgfri arbejdstid

Værktøjer til at implementere røgfri arbejdstid

Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x