Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Udskriv case

Kontakt

Ida-Marie Vibjerg Søby
Projektmedarbejder
Hjerteforeningen

Tlf: 30801965
imvsoby@hjerteforeningen.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Formål

Formålet med projekt 'Røgfri Erhvervsskoler' er at understøtte interesserede erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid, ligesom projektet vil skabe viden om implementering af røgfri skoletid, som bl.a. kan inspirere andre skoler til at indføre røgfri skoletid.

Projektet har i projektperioden 2018-2020 to mål:
• Det primære mål er at understøtte minimum ni erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid på minimum én af deres matrikler.
• Det sekundære mål er at formidle ny viden om implementering af røgfri skoletid til andre erhvervsskoler og sundhedsfremmeaktører (fx kommuner og NGO’er) samt i internationale videnskabelige tidsskrifter.

Målgruppe & Arena

Projektets arena er erhvervsskoler. Indsatsens målgruppe er skolernes ledelse, lærere og elever.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2018 - 31.12.2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Erhvervsskolerne, som deltager i projektet, forpligter sig på at indføre røgfri skoletid indenfor projektperioden.

  Derudover består projektet af følgende aktiviteter, som erhvervsskolerne skal/kan deltage i:

  Obligatoriske aktiviteter
  - 'Korte samtaler til unge' er et to-dagskursus til udvalgte lærere. Kurset klæder lærerne på til at kunne tale med eleverne om deres rygevaner, og håndtere en røgfri skoledag.
  - Implementering af røgfri skoletid: Der afholdes to fællesmøder for alle ansatte, der klædes på til at håndtere en skoledag med røgfri skoletid. Ét møde afholdes forud for røgfri skoletid, og ét møde afholdes efter, at skolen har været i gang i nogle måneder.
  - Elevworkshop: Der holdes en idégenererende elevworkshop per skole til forbedringer af studiemiljøet. Efterfølgende finansierer projektet, at ideerne kan blive realiseret.

  Valgfrie aktiviteter:
  - Uddannelse af rygestoprådgiver.
  - Rygestoptilbud på skolen. Der udbydes rygestoptilbud til elever, ledelse og ansatte i samarbejde med kommunerne.

  Læs mere om projektet og find uddybende materiale på https://hjerteforeningen.dk/roegfrierhvervsskoler/

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektet ’Røgfri Erhvervsskoler’ er et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen (evaluering).

  Derudover udgør de kommuner, skolerne er lokaliseret i, samarbejdspartnere i projektets tidsperiode. De deltagende kommuner og skoler er:
  • SOSU Syd (røgfri skoletid d. 1/8-18) og Aabenraa Kommune
  • SOSU Fredericia, Vejle, Horsens, Kolding (røgfri skoletid d. 1/8-18) (kommunerne ikke med i projektet, men samarbejder direkte med skolen ift. rygestoptilbud)
  • Nyborg Gymnasium (røgfri skoletid d. 1/8-18) og Nyborg Kommune

  Røgfri skoletid i 2019
  • Campus Bornholm (røgfri skoletid d. 1/1-19) og Bornholms Regionskommune
  • Erhvervsskolerne Aars (røgfri skoletid d. 1/1-19) og Vesthimmerlands Kommune
  • SOSU Østjylland (på Aarhus og Silkeborg-matriklerne) (røgfri skoletid d. 1/1-19) og Aarhus og Silkeborg Kommune
  • Tietgen (på Business og Handelsgymnasium-matriklerne) (røgfri skoletid d. 1/8-19) og Odense Kommune

  Røgfri Skoletid i 2020
  • Campus Frederikssund (røgfri skoletid d. 1/1-20) og Frederikssund Kommune
  • College 360 (røgfri skoletid d. 1/8-20) og Silkeborg Kommune
  • SOSU Herning (røgfri skoletid d. 1/8-20), Herning og Holstebro Kommune
  • Syddansk Erhvervsskole (røgfri skoletid d. 1/8-20), Vejle og Odense Kommune

  Rekruttering

  I 2018 rekrutterede projektet ikke aktivt, da erhvervsskoler selv henvendte sig.

  I 2019 og 2020 rekrutterede projektet nye skoler bl.a. via kommuner, faglige netværk og projektets hjemmeside:.

  Økonomi pr. år

  > 1.000.000

  Røgfri skoletid er nemmere end først antaget, men arbejdet er ikke slut

  Tilbagemelding fra skolerne, ,

  Virkning

  Evalueringen af projekt ’Røgfri Erhvervsskoler’ udføres løbende i projektperioden af Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Evalueringen består af en procesevaluering med det formål at undersøge processen vedrørende projektets primære mål dvs. hvordan, hvorfor og under hvilke betingelser implementering af røgfri skoletid finder sted, samt en virkningsevaluering, som undersøger interventionens virkning i forhold til de primære og sekundære udfaldsmål.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  De tilbagemeldinger, vi har fået fra projektskolerne indtil videre, er, at flertallet af eleverne overholder røgfri skoletid, deraf mit svar ’i høj grad’ ift. virkning.
  På hver skole er der dog en lille gruppe elever, som har svært ved at overholde røgfri skoletid. Derfor bliver de elever støttet ekstra af skolerne.

  Derudover er tilbagemeldingerne fra skolerne:
  • Røgfri skoletid er nemmere end først antaget, men arbejdet er ikke slut
  • Rygning styrer ikke længere pauserne, og forstyrrer ikke gruppearbejde
  • Rygning er ikke længere synligt (på skolens område)
  • De elever, som ikke respekterer røgfri skoletid, har det heller ikke nemt ellers
  • Alle udfordringer ifm. røgfri skoletid er tacklet ved at lægge op til samarbejde (internt på skolen)
  • Det er fortsat nødvendigt med opsøgende arbejde rundt om skolen (håndhævning), for at eleverne ikke oplever, at lærerne er ‘ligeglade’

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Mere røgfri arbejdstid

  Værktøjer til at implementere røgfri arbejdstid

  Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

  En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x