Mere røgfri arbejdstid

Værktøjer til at implementere røgfri arbejdstid

Målgruppe

 

Arena

 

Type indsats

Indsatsen er i drift

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

 

Kontakt

Loa Kalledsøe
Projektmedarbejder
Hjerteforeningen
Tlf:
roegfriarbejdstid@Hjerteforeningen.dk

Formål

Formålet med indsatsen er at skabe mere røgfri arbejdstid på private og kommunale arbejdspladser ved hjælp af en værktøjskasse og en drejebog. Værktøjskassen og drejebogen hjælper arbejdspladser med at beslutte, implementere og håndtere mere røgfri arbejdstid.

Værktøjskassen sikrer et godt udgangspunkt for at starte en proces, der tager højde for de udfordringer, der kan opstå, når man som arbejdsplads går ind og strammer rygepolitikken. Værktøjskassen indeholder redskaber til at håndtere alt fra de første dialoger med offentlige eller private arbejdspladser til konkrete tiltag, der alle er skridt på vejen mod mere røgfri arbejdstid.

Drejebogen sikrer et overblik over processen og inspiration til indsatser og inddragelse af værktøjskassen undervejs.

Målgruppe & Arena

Mere røgfri arbejdstid/værktøjskassen er målrettet arbejdspladser både i det kommunale og private. Indsatsen retter sig mod virksomheders ledelse og HR-funktioner i både private og offentlige arbejdspladser.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/03/2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Rammer

Beskrivelse af indsats

Værktøjskassen består af 12 værktøjer fordelt på 4 overordnede faser, der danner rammen for en god proces mod mere røgfri arbejdstid. Hver fase tager udgangspunkt i temaer og problemstillinger, som man typisk møder i processen.

Værktøjerne er placeret, hvor de er vurderet mest passende, men i praksis vil nogle værktøjer sagtens kunne bruges i flere af faserne. Som med en rigtig værktøjskasse skal hvert værktøj ikke benyttes for enhver pris, men tages i brug, der hvor det giver mening. Nogle værktøjer vil derfor være mere relevante for nogle arbejdspladser end andre.

De fire faser:

De første overvejelser: Første fase giver jer den nødvendige viden og inspiration, som I kan have brug for, for at tage stilling til hvordan mere røgfri arbejdstid er relevant for jer.

Opstart: I opstartsfasen arbejder jeres arbejdsplads med at blive bevidste om, hvorfor og hvordan I vil arbejde med mere røgfri arbejdstid.

Implementering: I implementeringsfasen handler det for jer om at udrulle og indføre mere røgfri arbejdstid på den bedst mulige måde.

Opfølgning og læring: Den sidste fase handler om, at I følger op på arbejdet med mere røgfri arbejdstid, så I lærer af de erfaringer I har gjort jer.

Drejebogen er et værktøj tiltænkt den eller de personer, der står i spidsen for arbejdet med mere røgfri arbejdstid. Drejebogen udgør en guide til at forberede og planlægge processen for mere røgfri arbejdstid på arbejdspladsen.

Værktøjskassens indhold mm. kan findes her.

Organisering og samarbejdspartnere

Hjerteforeningen arbejder for at udbrede mere røgfri arbejdstid på både kommunale og private arbejdspladser. Fra 2019 frem til 2021 arbejder Hjerteforeningen videre med udbredelse af mere røgfri arbejdstid. Projektet omfatter vidensdeling, herunder adgang til værktøjer, rapporter og andet inspirationsmateriale via vores hjemmeside, samt sparring og konsulentbistand til arbejdspladser som ønsker at indføre mere røgfri arbejdstid. Sidstnævnte tilbydes gennem et samarbejde med Rygestopkonsulenterne. Projektet omfatter også forskning på området. Vi har et professorat og en ph.d.-studerende tilknyttet.

Rekruttering

Ikke relevant

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Værktøjskasse og drejebogen er gratis til download på Hjerteforeningens hjemmeside.

Lokal markedsføring og udbredelse af indsatsen kan koste nogle penge. Hvis der besluttes yderligere at yde hjælp til rådgivning og evt. rygestop-aktiviteter i forbindelse med indsatsen kan der være udgifter forbundet med dette.

 

Værktøjskassen sikrer et godt udgangspunkt for at starte en proces, der tager højde for de udfordringer, der kan opstå, når man som arbejdsplads går ind og strammer rygepolitikken.

Mads Lind, Seniorkonsulent, Hjerteforeningen

Virkning

Ved udviklingen af værktøjskassen blev delelementer afprøvet med gode resultater i 9 virksomheder og det er på baggrund af disse erfaringer at værktøjskassen og proceskataloget er udviklet. Virkningen er ikke undersøgt til bunds, men flere kommuner har allerede indført røgfri arbejdstid, og det forventes at yderligere flere kommuner indfører røgfri arbejdstid i løbet af 2019 og derfor bruger og afprøver værktøjskassen og proceskataloget.

Vurdering

Er formålet opfyldt?
I nogen grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?
I nogen grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Relateret cases

Ikke fundet nogle ;-(

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!