Odense

Rekrutteringskampagne i Odense Kommune

Rekrutteringskampagne i valg-tematiseret format

LÆR AT TACKLE angst og depression

Gratis selvhjælpskursus for borgere over 18 år i Odense Kommune.

Åben anonym rådgivning i Odense Kommune

Rådgivning til borgere, der er fyldt 18 år. Rådgivning til at forstå og håndtere de udfordringer borgeren oplever.

Junioridrætslederuddannelsen i Odense Kommune

Uddannelse af udskolingselever til implementering af 45 minutters aktiv skoletid

Rigere uden Røg

Vil tilbud om økonomisk belønning til rygere der opnår røgfrihed, rekruttere flere rygere og opnå højere rygestoprater?

Tilskud til nikotinsubstitution

Vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution i forbindelse med deltagelse på ordinære rygestopforløb målrettet borgere i Odense Kommune

Rigere Uden Røg – Odense

Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?