Junioridrætslederuddannelsen i Odense Kommune

Uddannelse af udskolingselever til implementering af 45 minutters aktiv skoletid

Udskriv case

Kontakt

Signe Asferg Rasmussen
Projektleder
Dansk Skoleidræt

Tlf: 40 23 23 01
sia@skoleidraet.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med Junioridrætslederuddannelsen (JIL) i Odense Kommune er at:
- uddanne elever fra 7.-9. klasse, så de bliver i stand til at planlægge, udvikle og gennemføre aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet og bevægelse for yngre elever.
- JIL-eleverne ses og inddrages i mange sammenhænge på skolen. Fx i bevægelsesbånd, i pauserne, i undervisningen, i SFO’en og i samarbejde med det lokale foreningsliv.
- JIL-eleverne mellem hvert forløb har mulighed for at udvikle sig som igangsættere ved at udføre opgaver/lektier, hvor de fx udvikler og afprøver aktiviteter på egen skole.

Målgruppe & Arena

Den primære målgruppen er eleverne fra 7.-9. klasse på alle skoler i Odense Kommune.

Den sekundære målgruppe er:
- de yngre elever på skolerne som JIL-eleverne laver aktiviteter for.
- lærerne der også inddrages i uddannelsen.

Målene for uddannelsen er at JIL-eleverne:
- kan fungere som trænere og er bevidste om leder/trænerrollen.
- har kendskab til krop, motorisk udvikling og træning.
- kan planlægge og formidle.
- kan lave aktivitetsudvikling og justere aktiviteterne således, at de optimeres i forhold til den gruppe deltagere, der undervises.
- har kendskab til en forening, og hvordan arbejdet i en forening organiseres og drives.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/09/2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  JIL tilbydes til alle skoler i kommunen, som hver vælger 3-4 elever, der får uddannelsen. De udvalgte elever samles med max. 40 andre elever fra kommunen. Uddannelsens varighed er 20 timer, som fx kan fordeles med 4 undervisningsgange á 5 timer.
  Undervisningen omfatter materialet ”Junioridrætslederuddannelsen – elevhæfte”, der er udviklet af Dansk Skoleidræt i samarbejde med DIF og eksterne skribenter.
  Det er konsulenter fra Dansk Skoleidræt, der står for undervisningen på uddannelsen.

  Indsatsen er med til at understøtte fuld implementering af 45 minutters bevægelse og fysisk aktivitet i skoledagen. De uddannede JIL-elever varetager opgaver hjemme på skolen i fx frikvarterer, undervisning og ved enkeltstående events med bevægelse og fysisk aktivitet.

  Læs mere om Odense Kommunes erfaringer i artiklen i bilag 1

  Materiale

  Artikel - Odense Kommunes erfaringerDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Undervisningen varetages af Dansk Skoleidræt, så det vil være et samarbejde mellem kommunen og Dansk Skoleidræt, når der skal uddannes Junioridrætsledere.

  Rekruttering

  Skolerne udvælger selv 3-4 elever, som samles med udvalgte elever fra kommunens andre skoler.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Ved 12-25 deltagere: 29.500 ex. moms, ved 26-40 deltagere: 49.900 ex. moms.
  I prisen indgår elevhæfte, diplom og øvrige materialer til uddannelsen.

  ”Vi får rigtig meget ud af den smule, vi investerer i junioridrætslederuddannelsen. Vi kan se værdien af det på mange niveauer. Dét med at unge underviser børn, det kan noget. De unge bliver positive rollemodeller i både skolen og i fritiden. Junioridrætslederne har ikke kun en positiv effekt i forhold til fysisk aktivitet og bevægelse, de betyder også en masse for trivsel og dannelse. Det har virkelig en styrke.”

  Camilla Jarl, Konsulent, Skoleafdelingen, Odense Kommune

  Virkning

  I 2019 blev der uddannet 35 junioridrætsledere fra 9 skoler i Odense Kommune. JIL-eleverne har opgaver hjemme på skolerne, både undervejs i uddannelsen og efterfølgende. Disse opgaver handler bl.a. om igangsættelse af bevægelse i frikvarterer, for yngre elever i idrætstimer og understøttende undervisning, bevægelse i den boglige undervisning samt planlægning og afholdelse af events som fx idrætsdage og stævner med fysisk aktivitet. Skolerne ser JIL-eleverne som en ressource, der både bidrager til at implementere 45 minutters bevægelse, og samtidig bidrager til øget trivsel blandt alle skolens elever. De store elever kan noget særligt, når de får lov at undervise og igangsætte yngre elever. Det er en succes for både store og små.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Det vil være mest korrekt at høre Odense Kommune´s skoler omkring implementering af indsatsen.
  Odense Kommune fortsætter med et nyt uddannelsesforløb for nye elever ved skolestart i 2020.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

  En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement

  Den gode skolestart

  Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x