LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende i Odense Kommune.

Gratis selvhjælpskursus for borgere over 18 år

Udskriv case

Kontakt

Gitte Skovgaard Mortensen
Rådgiver og koordinator
Center for Mental Sundhed

Tlf: 29111438
gsmor@odense.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med kurset er at forebygge mistrivsel, ved at have fokus på, hvordan man som pårørende kan passe på sig selv, så man kan have et godt liv i en uforudsigelig hverdag.
Som kursist får man et frirum, hvor man møder andre pårørende med udfordringer, der minder om sine egne.

Målgruppe & Arena

Kurset henvender sig til alle over 18 år, som er pårørende til en voksen med langvarig sygdom. Det kan være en nær ven, forælder, partner eller ægtefælle eller dit voksne barn, der er syg. Kurset foregår hos Center for Mental Sundhed i Odense.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  LÆR AT TACKLE er et selvhjælpskursus baseret på kognitiv indlæringspsykologi.
  Kurset forløber sig over 7 uger med 1 ugentlig mødegang af 2,5 time. Der er mellem 12-16 kursister på holdet. Undervisningen bygger på ligemandsprincippet, da instruktørerne selv har været kursister på kurset, og efterfølgende er blevet uddannet som instruktører gennem Komiteen for Sundhedsoplysning, der har licens til LÆR AT TACKLE. Inden opstart bliver alle indkaldt til en forsamtale med en koordinator fra Center for Mental Sundhed.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Komiteen for Sundhedsoplysning har licens til at koordinere og implementere LÆR AT TACKLE-konceptet i Danmark.
  Odense Kommune har købt sig ind til at kunne videreformidle og undervise i kurserne.
  Det er frivillige uddannede instruktører der underviser på holdene.

  Rekruttering

  Kursisterne kommer i kontakt med Center for Mental Sundhed enten fordi de bliver henvist af egen læge eller sagsbehandler, eller fordi de gennem centrets hjemmeside, sociale medier, pjecer eller gennem familie, venner eller bekendte får kendskab til centret. Derfra vurderes der ud fra en forsamtale med en af centrets koordinatorer, hvorvidt vedkommende vil få gavn af at deltage på et LÆR AT TACKLE-kursus. De fleste henvender sig, fordi de har læst om os på vores hjemmeside, på Facebook eller fordi de kender én der har været på kurset. Vi har ca. 25 kursister igennem et kursusforløb om året, fordelt på 2 hold.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  • 100% angiver at det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset
  • 90% angiver at de er blevet bedre til at nå de mål de sætter sig
  • 50% angiver at de er blevet bedre til at træffe beslutninger

  Citat fra Statistik 2020, Komiteen for Sundhedsoplysning,

  Virkning

  Alle kurser afsluttes med en evaluering i form af et spørgeskema. Effekten ses bl.a. på:
  - Større trivsel
  - Reduktion af risiko for langvarig stress og depression
  - Mindre ensomhed
  - Mindre belastning
  - Mere tiltro til at kunne opnå praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne (self-efficacy)

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Opmærksom på at konceptet kræver tid at implementere. At skulle promovere kurset på forskellige platforme og at skulle bruge en del tid på administrative opgaver i forbindelse med afholdelse af kurser. Forsamtalen er vigtig i forhold til at få sammensat hold med mindst muligt frafald. Især er det vigtigt at gøre det klart for borgeren, at det er et selvhjælpskursus og ikke et behandlingstilbud. Det er vigtigt at have gode fysiske rammer samt at skabe et trygt miljø, hvor det som er svært kan italesættes.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Der er været få barrierer i forhold til fjernundervisning som har været udbudt under COVID-19. Der har været tekniske udfordringer, og nogle borgere – særligt ældre – har været utrygge ved den digitale platform, og har derfor været på venteliste til fysiske hold.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Vi har haft en artikel i Ugeavisen om en frivillig fra vores arbejdsplads, Center for Mental Sundhed, der selv har gået på et kursus, og som efterfølgende er blevet uddannet instruktør og nu underviser på kurset. Det har givet stor efterspørgsel på kurset. Pleje af vores frivillige er også supervigtigt.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x