Kom med på Udeholdet i Fredensborg

En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

Udskriv case

Kontakt

Anne-Lene Haarklou Hansen
Projektleder
Gang i Fredensborg (Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland

Tlf: 72 56 25 66
alhh@fredensborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med projektet Kom med på Udeholdet er at give børn og unge, med særlige behov, en håndholdt introduktion til foreningslivet med udgangspunkt i aktiviteter i naturen, så de kan deltage i fritidslivet på linje med alle andre børn og unge.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er børn og unge i alderen 11-15 år med særlige behov (fx børn med autisme, ADHD) og deres familier.
Herunder var der fokus på:
- At skabe et trygt miljø for målgruppen med struktur, overskuelighed og forudsigelighed i aktiviteterne.
- Fællesskab og inklusion, samt opbygning og vedligeholdelse af venskaber.
- Empatiske og anerkendende voksne repræsentanter for outdoor-foreningerne, som møder den unge med overskud og grundlæggende viden om psykosociale faktorer.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

03.06.2018 - 29.09.2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Projektet varede 12 uger af 1,5-3 timers varighed om ugen. Der var tilknyttet en fritidsvejleder, en projektleder, og en tovholder med viden om målgruppen, samt foreningsinstruktører, og foregik dels på et fast mødested på Naturstyrelsens arealer dels ved de deltagende foreningers faciliteter. Deltagerne i projektet blev præsenteret for fem forskellige foreninger og deres aktiviteter; spejderaktiviteter, løb og leg, rollespil, parkour og bueskydning.

  Der anvendes følgende model for fastholdelse:
  Modellen er, at:
  1) Alle deltagere møder foreningerne en og en det samme sted
  2) Alle deltagere møder de samme foreninger i foreningens almindelige rammer.
  3) Herefter vælger deltagerne hvilken aktivitet de ønsker at gå til fremadrettet.
  4) Forløbet afsluttes med en camp hvor deltagerne sammen med den forening de har valgt står for en introduktion til foreningen og dens aktiviteter for deres familie (forældre og søskende)

  Et vigtigt greb i forløbet er at der er tilknyttet en fast tovholder der har kendskab til målgruppen og som er bindeled mellem deltagere, forældre og foreningerne. Tovholderen er med til alle aktiviteter, og er også med når deltagerne udsluses individuelt til foreningerne. Forløbets tovholder har bred erfaring med børn og unge med særlige behov og diagnoser, og bidrager til at klæde foreningerne yderligere på undervejs i forløbet, når aktiviteterne gennemføres i praksis.

  Dvs. rammen skal være tryg for både foreninger og deltagere og er en meget håndholdt introduktion til foreninger med natur- og outdooraktiviteter.

  Foreningerne har ligeledes deltaget i en workshop hvor der er blevet klædt på ift. børn og unge med hhv. autisme og ADHD.

  Vi har noteret at forældrene til de deltagende børn vurderer det som afgørende at der netop er tilknyttet en tovholder med kendskab til målgruppen.

  Se nedenstående film om indsatsen

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektet var et samarbejde mellem DGI Nordsjælland, Gribskov Kommune, Fredensborg Kommune, Naturstyrelsen Nordsjælland og lokalforeninger. DGI Nordsjælland var projektleder på projektet, mens kommunerne stod for den praktiske koordinering lokalt.

  Rekruttering

  Rekrutteringsindsatsen i kommunerne
  I løbet af rekrutteringsperioden har kommunerne anvendt følgende kontaktkanaler:
  - En-til-en kontakt med børn indenfor målgruppen
  - Forældre, plejeforældre og værgepersoner
  - Specialskoler (lærere, personaleintra, AKT vejledere)
  - Kommunens fritidsvejledere
  - Specialafdelinger på almenskoler
  - Sundhedsplejersker
  - Sagsbehandlere i Center for Familie og Handicap
  - Netværkskonsulenter

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Projektet blev finansieret med tilskud fra Friluftsrådet, Fredensborg Kommune og DGI Nordsjælland.
  Økonomien er afhængig af hvad man har ”inhouse” og hvad som skal tilkøbes udefra. I Fredensborg havde vi behov for at tilkøbe en tovholder med målgruppeerfaring. Derudover blev der givet et tilskud til de deltagende foreninger, sørget for transport med Flextrafik for nogle af deltagerne, indkøbt enkelte aktivitetsmaterialer mv.

  Hertil kommer egne medarbejder timer, til planlægning, markedsføring, rekruttering, evaluering mv.
  Der blev lagt rigtigt mange timer i rekruttering samt i at koordinere forløbet undervejs med de mange aktører.

  Det at benytte naturen og uderummet som ramme for alle aktiviteter fungerede rigtig godt. Det giver deltagerne frihed til at gå til og fra på en mindre påfaldende måde end, hvis det var indendørs. Der er plads til at bevæge sig og masser af lys, luft og noget at kigge på. Vejrsituationen vil selvfølgelig spille en rolle, når aktiviteterne foregår i naturen. Kom med på Udeholdet var begunstiget med godt vejr, hvilket bidrog ekstra positivt til udelivet.

  Anne-Lene Haarklou Hansen, Projektleder, Gang i Fredensborg, Fredensborg Kommune

  Virkning

  Resultater og erfaringer
  • Der var positiv opbakning til forløbet fra foreningslivet. Fem foreninger bidrog med dygtige instruktører og gode aktiviteter for deltagerne.
  • Det var væsentlig sværere at rekruttere deltagere til forløbet end forventet, men 12 børn og unge deltog i projektet, hvoraf 7 deltog på fast basis.
  • For flere deltagere og deres familier, var det afgørende for deres tilmelding, at der var tilknyttet en tovholder med kendskab til målgruppen. Flere af deltagerne havde tidligere oplevet nederlag i forbindelse med foreningsdeltagelse.
  • Modellen, hvor deltagerne i første fase mødte alle foreninger og deres aktiviteter samme sted, for derefter at møde de samme foreninger på foreningens location, og hele vejen blive fulgt af en gennemgående tovholder, fungerede godt.
  • Det var ligeledes en god måde at afslutte forløbet med en form for ”camp”, hvor deltagernes forældre og søskende var inviteret med til at afprøve foreningsaktiviteterne. Campen blev kort efter forløbets start skåret ned i timer, da målgruppen bruger meget energi på at deltage i aktiviteterne og har brug for at koble af efter nogle timer.
  • Det at benytte naturen og uderummet som ramme for alle aktiviteter fungerede rigtig godt. Det giver deltagerne frihed til at gå til og fra på en mindre påfaldende måde end, hvis det var indendørs. Der er plads til at bevæge sig og masser af lys, luft og noget at kigge på. Vejrsituationen vil selvfølgelig spille en rolle, når aktiviteterne foregår i naturen. Kom med på Udeholdet var begunstiget med godt vejr, hvilket bidrog ekstra positivt til udelivet.
  • Selv om deltagerantallet var relativt beskedent, var det et ressourcekrævende forløb at koordinere, både fordi deltagerne skal forberedes godt inden hver aktivitet, så de ved hvad der skal ske, og fordi transport med Flextrafik skulle aftales fra gang til gang, og fordi der var mange partnere involveret i forløbet, som også skulle forberedes og løbende orienteres; foreninger, tovholder, DGI m.fl.
  • Ved forløbets afslutning var over halvdelen af deltagerne i gang med en foreningsaktivitet. Rollespil, spejder og bueskydning fik nye medlemmer, som har holdt fast i aktiviteten i et år. Nogle af deltagerne besluttede, at de ville noget andet, som ridning og musik.
  • Nogle af deltagerne har ikke haft lyst til at starte til noget, og nogle har svært ved at holde fast i en enkelt aktivitet over tid. Flere går i dag i ungdomsklub og trives med det.
  • Der har fra deltagerne og deres familier/pårørende været stor ros til forløbet, og efterfølgende til de foreninger, hvor deltagerne nu er aktive medlemmer.
  Også dem der ikke valgte at starte til en foreningsaktivitet, har oplevet forløbet som positivt og udviklende. For mange i målgruppen er det en udfordring at prøve nye ting, og her fik de mulighed for at prøve noget nyt i trygge rammer, hvilket har gjort det nemmere i andre sammenhænge efterfølgende.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Indsatsen var en enkeltstående projekt og blev ikke videreført efterfølgende.

  Deltagerne var aktive i perioden 3. juni – 29. september 2018
  Forinden var der brugt tid på rekruttering af deltagere og foreninger samt at klæde foreningerne på til opgaven.

  Den samlede evaluering af deltagernes udbytte af Sund i Naturen kan findes her

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det var afgørende for indsatsen at den opnåede ekstern finansiering.
  Tæt samarbejde med kommunens fritidsvejledere var vigtigt, især ift. rekruttering og planlægning.
  Det samme var muligheden for at sparre med kolleger fra Gribskov Kommune og DGI Nordsjælland så vi fik et bredere erfaringsgrundlag at planlægge ud fra, da målgruppen var relativt ny for os.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

  En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x