Fredensborg

Ligestilling i læringsmuligheder

Normkritisk kompetenceudvikling på tværs i Fredensborg Kommune

Extreme-Day for 9. klasser i Fredensborg Kommune

En alternativ motionsdag med fokus på natur, fysisk aktivitet, seksuel sundhed og fællesskaber

Kom med på Udeholdet i Fredensborg

En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

Sund i Naturen – et tilbud til dig med stress, angst eller depression

Forøget livskvalitet med naturen som ramme i Fredensborg Kommune

Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen