Ligestilling i læringsmuligheder

Normkritisk kompetenceudvikling på tværs i Fredensborg Kommune

Udskriv case

Kontakt

Kristina Avenstrup
Områdeleder
Børnehusene Kokkedal, Fredensborg Kommune

Tlf: 25444758
krav@fredensborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Formål

Udviklingsprojektet har haft til formål at udvide børnenes deltagelses- og læringsmuligheder for at mindske chanceulighed.
Et delmål har været at styrke det pædagogiske personales refleksionskompetencer og normkritiske opmærksomhed i hverdagens samspil med børnene.

Målgruppe & Arena

Indsatsen var overordnet set rettet mod alle børn i vuggestuer, dagplejer, børnehaver og fritidshjem i de to deltagende områdeinstitutioner.
Projektaktiviteterne var primært rettet mod ca. 240 pædagogiske medarbejdere, dvs. pædagoger, ledere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere og studerende.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen blev iværksat som et videndelingsprojekt, hvor eksisterende erfaringer fra Børnehusene Kokkedal blev delt og videreudviklet i samarbejdet med Børnehusene Fredensborg. Indsatsen har siden været en integreret del af den daglige drift i begge områdeinstitutioner.
  De konkrete indsatser og projektaktiviteter er nærmere beskrevet i folderen Ligestilling i læringsmuligheder - normkritisk kompetenceudvikling på tværs, vedhæftet i bilag 1.

  Materiale

  ProjektaktiviteterDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Det var en del af projektet at afprøve en ny organisering af kompetenceudvikling på tværs af områdeinstitutioner. Projektet blev gennemført i et tæt samarbejde mellem områdelederne af de to områder i en arbejdende styregruppe, hvor også områdernes tillidsvalgte for BUPL samt en intern pædagogisk konsulent deltog.

  Rekruttering

  Da indsatsen har fundet sted i dagtilbud målrettet allerede ansatte medarbejdere har der ikke været behov for en specifik rekrutteringsindsats. Derimod har det været centralt for projektet at organisere og rammesætte videndeling på alle niveauer i de to organisationer.
  Læs mere i pjecen Ligestilling i læringsmuligheder - normkritisk kompetenceudvikling på tværs.

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

  Projektet blev delvist finansieret af puljemidler og bevillinger fra Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger, BUPL's Udviklingspulje, Pædagogisk Udviklingsfond og FOA Nordsjælland. Resten var selvfinansieret.
  Den angivne økonomi pr. år herover henviser udelukkende til den del af finansieringen, som blev dækket af puljemidler og bevillinger.

  "Ligestilling kommer ikke af sig selv - heller ikke her hos os. Vi bliver til stadighed forundrede over, hvor mange dele af vores hverdag, sprog og vaner, der er farvet af snævre og utidssvarende kønsforståelser. Derfor bliver vi aldrig færdige med at reflektere over normers indvirkning på børnenes læringsmuligheder. Sådan skal det nødvendigvis være, når opgaven er at tilrettelægge professionelle læringsmiljøer med afsæt i den aktuelle børnegruppes forudsætninger og behov!"

  Kristina Avenstrup, Områdeleder, Børnehusene Kokkedal

  Virkning

  Læs om projektets resultater i pjecen Ligestilling i læringsmuligheder - normkritisk kompetenceudvikling på tværs.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Se pjecen Ligestilling i læringsmuligheder - normkritisk kompetenceudvikling på tværs.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Se pjecen Ligestilling i læringsmuligheder - normkritisk kompetenceudvikling på tværs.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Se pjecen Ligestilling i læringsmuligheder - normkritisk kompetenceudvikling på tværs.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Den gode skolestart

  Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

  Dialogspillet ”Dig & Mig”

  Brætspil til arbejdet med fremme af seksuel sundhed blandt børn og unge udviklet i Aalborg Kommune

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x