Sund i Naturen – et tilbud til dig med stress, angst eller depression

Forøget livskvalitet med naturen som ramme i Fredensborg Kommune

Udskriv case

Kontakt

Anne-Lene Haarklou Hansen
Projektleder
Gang i Fredensborg (Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland)

Tlf: 72 56 25 66
alhh@fredensborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med forløbet er at borgere med stress, angst og depression gennem oplevelser og aktiviteter i naturen med ligesindede opnår forbedret livskvalitet. Derudover er det et mål at inspirere til yderligere brug af naturen enten på egen hånd eller i forening eller som selvorganiseret gruppe efter forløbet.

Målgruppe & Arena

Forløbet er målrettet voksne med stress, angst eller depression i Fredensborg Kommune. Naturen er omdrejningspunkt igennem hele forløbet.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/06/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Forløbet Sund i Naturen -et tilbud til dig med stress, angst eller depression varer 12 uger, med én ugentlig mødegang af 2,5 timers varighed.

  Der er tilknyttet både en sundhedskonsulent, naturvejleder, friluftsvejleder og mentor (privat aktør) og foreningsinstruktører til forløbet.
  Kombinationen af det naturfaglige og det sundhedsfaglige vurderes at være vigtig for denne indsats, hvorfor der både er en naturvejleder, en friluftsvejleder og en sundhedskonsulent (videreuddannet sygeplejerske) med på forløbet.

  Aktivitetsgangene består af at opleve og iagttage naturen, lave øvelser til afslapning, nærvær og sansning. Konkret kan det betyde at naturen smages, duftes, lyttes, føles eller ses. Aktiviteterne kan indebære bål, bueskydning, TaiChi, fiskeri, snitning og bålkaffe. Forløbet lægger op til socialt samvær, hvor borgerne har mulighed for at snakke med ligesindede. Men forløbet lægger ikke op til sygdomssnak. Fokus er på at skabe gode oplevelser og et frirum, ikke på samtaleterapi.

  Borgerne præsenteres igennem forløbet for forskellige måder at fastholde deres aktiviteter i naturen på efter afslutning af det kommunale forløb:
  1) Gruppen inddrages i forløbets aktiviteter og øvelser så de selv har mulighed for at videreføre aktiviteten sammen efter forløbets afslutning.
  2) Undervejs i forløbet introduceres deltagerne til tre forskellige foreningsaktiviteter hvor de har mulighed for at fortsætte bagefter.

  Indsatsen tilbydes 1-2 gange om året

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektet er en del af Gang i Fredensborg, som er et partnerskabsprojekt mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland. Forløbet for borgere med stress, angst og depression er forankret i partnerskabet og i Center for Kultur, Fritid og Sundhed.

  Følgende foreninger har præsenteret aktiviteter i forløbet:
  Dansk Vandrelaug, Nive Ås Lystfiskeforening, Nivå Buerne og TaiChi4You

  Rekruttering

  Rekruttering
  Beskriv hvordan I har rekrutteret borgere til indsatsen fx gennem kampagnemateriale, oplæg på skoler osv.

  Beskriv også hvor velegnet I vurderer, at rekrutteringsmetoden har været.
  Rekruttering er foregået via følgende kanaler:
  - kommunens Træningscentre – patientforløbsprogrammerne.
  - flyers til kommunens praktiserende læger
  - opslag på Sundhed.dk
  - kommunens to boligsociale helhedsplaner i Kokkedal og Nivå
  - tilbud om sundhedstjek (ikke længere et tilbud i 2019)
  - flyers på biblioteker, apoteker
  - annoncering på kommunens hjemmeside, div. facebooksider, lokalpressen mv.
  - via patientforeninger, Ældre Sagen
  - Frivilligcentret m.fl.

  Erfaringen er, at det er meget forskelligt hvor de potentielle deltagere finder information om kommunens tilbud. Derfor benytter vi så mange informationskanaler vi kan, der ikke koster penge.

  Der var desuden et fokus på rekruttering af mænd.
  Alle deltagere skulle til en forsamtale med kommunens sundhedskonsulent inden opstart for at sikre, at borgeren var motiveret og i stand til at deltage i forløbet.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Økonomien er afhængig af hvad man har ”inhouse” og hvad som skal tilkøbes udefra.
  I Fredensborg Kommune koster indsatsen ca. kr. 10.000,- pr. forløb, som finansieres indenfor eget budget. Beløbet dækker tilkøb af eksterne instruktørkræfter, et lille tilskud til de deltagende foreninger samt evt. lidt udstyr samt kaffe/the til deltagerne hver gang.

  Hertil kommer egne medarbejder timer, herunder omkring 20 naturvejledertimer, 50 tovholdertimer, samt et uspecificeret antal projektledertimer til planlægning, markedsføring, rekruttering, evaluering mv.

  Da både Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland har et velassorteret udstyrsdepot har der kun i meget begrænset omfang været nødvendigt at afsætte midler til aktivitetsudstyr.

  Kombinationen af det naturfaglige og hvordan naturen kan benyttes i forbindelse med mentale sanse- og afstresningsøvelser opleves som attraktivt for deltagerne.

  Anne-Lene Haarklou Hansen, projektleder Gang i Fredensborg, Fredensborg Kommune

  Virkning

  Forløbet var en del af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, hvor der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed blev udviklet et evalueringsværktøj til dokumentation af indsatserne, som er blevet tilpasset Fredensborg Kommunes aktuelle indsats. Det har været hensigten, at dette spørgeskema skulle benyttes ved indsatsen start og afslutning.

  Resultaterne viser blandt andet at borgerne er positivt stemte over for at lave aktiviteter i naturen, og at de mest betydningsfulde faktorer i forhold til at komme mere ud er, hvis de kan få deres familie eller venner med ud eller hvis de kan være med i en forening eller gruppe, hvor de kan følges ud i naturen med en instruktør/vejleder.

  Evalueringen af forløbet viser, at deltagerne oplever en positiv udvikling i deres trivsel, med fald i andelen af deltagere, som er i risiko for depression eller stressbelastning fra før forløbets start til afslutningen af forløbet, baseret på WHO’s trivselsindeks, WHO-5.

  Evalueringen viser desuden en stigning i andelen af borgere, der ønsker at være med i en forening/klub/gruppe, som har aktiviteter, der foregår i naturen.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Den samlede evaluering af deltagernes udbytte af Sund i Naturen kan findes her

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Kombinationen af det naturfaglige og hvordan naturen kan benyttes i forbindelse med mentale sanse- og afstresningsøvelser opleves som attraktivt for deltagerne.

  Brug af bål og bålkaffe er positivt for gruppefællesskabet, man kan vælge at tale eller ikke, det er Ok bare at sidde og kigge ind i bålet hvis det er det man har lyst til. Hvilket tit gør det nemmere at falde i snak.

  Vi har valgt at invitere tre foreningsintroduktioner i hvert forløb, med ret forskelligt indhold ud fra en vurdering af at det er forskelligt hvad deltagerne kan overkomme fysisk og hvad de interesserer sig for. I dette forløb er der valgt foreningsaktiviteter der er rolige.
  Brug tid på at informere foreningerne om forløbet og deltagernes forudsætninger. Vores tovholder som er sundhedskonsulent, er ligeledes altid med deltagerne ude til foreningsaktiviteterne når de foregår.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Dårligt vejr i efteråret 2019, gjorde forløbet udfordrende både for deltagere og instruktører.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  At kommunen har indgået partnerskab med Naturstyrelsen Nordsjælland gør det nemt at finde og benytte egnede naturområder og sikrer en høj faglighed på naturvejledningen.
  Det er også en fordel at vi i Fredensborg Kommune har tradition for at samarbejde med kommunens foreninger i mange forskellige sammenhænge, hvorfor det er ret nemt at invitere foreninger med i forløbet.
  Under udviklingen af dette forløb har det også været en fordel at være en del af et større netværk gennem deltagelsen i projekt Sund i Naturen, som har givet inspiration til forløbets form og indhold.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x