LÆR AT TACKLE angst og depression – online

En online mestringsindsats for borgere med symptomer på angst og/eller depression

Udskriv case

Kontakt

Nicolaj Holm Ravn Faber
Chefkonsulent
Komiteen for Sundhedsoplysning

Tlf: 2267 1012
nhf@sundkom.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

LÆR AT TACKLE angst og depression – online er et internetbaseret mestringskursus, der giver deltagerne konkrete redskaber til at håndtere en hverdag med angst og/eller depression. På kurset møder deltagerne andre i samme situation som dem selv (på en online platform), ligesom instruktøren på kurset også kender til det at have angst og/eller depression.

Formålet med indsatsen er at styrke deltagernes trivsel og reducere symptomer på angst og/eller depression.
Dette opnås blandt andet ved at styrke deltagernes tro på egne evner til at håndtere deres symptomer og opnå støtte fra omgivelserne (self-efficacy)

Målgruppe & Arena

Indsatsen er målrettet borgere med symptomer på angst og/eller depression. Borgeren skal være fyldt 15 år ved kursusstart og have adgang til en computer og internet.

Indsatsen er oprindeligt tiltænkt borgere, der ikke har mulighed for at deltage på fysiske gruppeforløb grundet eksempelvis svær social angst og/eller svær depression, ønske om anonymitet eller praktiske årsager som fx at være eneforsørger, arbejdstider, skolegang, afstand eller lignende. Indsatsen har imidlertid vist sig særlig aktuel i den nuværende situation, hvor Covid-19 forhindrer mange kommuner i at afholde fysiske gruppeforløb for deres borgere.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Kursets opbygning:
  Kurset består af seks moduler af én uges varighed. I løbet af et modul gennemgår kursisterne selv en række aktiviteter med øvelser og videoer på kursusplatformen. Hvert modul afsluttes med én times liveundervisning, hvor en instruktør underviser i ugens emner. Hele kurset foregår hjemmefra via borgerens egen computer, og i liveundervisningen interagerer borgeren med instruktøren og de andre kursister via en chat.

  Instruktøren på kurset har selv erfaringer med angst og depression, og fungerer derved som en positiv rollemodel for kursisterne. Instruktøren er uddannet til at facilitere forløbet.

  Eksempler på emner:
  - Håndtering af symptomer som fx træthed, tristhed eller uro
  - Fysisk aktivitet og humør
  - Håndtering af vanskelige følelser
  - Netværk og samvær med andre
  - Handleplaner og problemløsning
  - Bedre kommunikation
  - At træffe beslutninger
  - Muskelafspænding
  - At forebygge tilbagefald

  Indsatsen er udviklet på baggrund af det evidensbaserede program LÆR AT TACKLE, oprindeligt fra Stanford Universitet. Indsatsen øger systematisk deltagernes self-efficacy på en række områder relateret til deltagernes sygdom. Forskningsundersøgelser fra Danmark og udlandet viser, at LÆR AT TACKLE øger deltagernes trivsel, mestring, funktion, søvnkvalitet, self-efficacy og reducerer symptomer på angst og depression.

  Der er hele tiden hold, som borgeren kan tilmelde sig. Der er hold for voksne (over 18 år) og for unge (mellem 15-25 år).

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Komiteen for Sundhedsoplysning varetager afviklingen af kurset samt information og teknisk support til deltagerne.

  Kommunerne rekrutterer borgere og tilmelder dem kurset.

  Før en borger kan blive tilmeldt, skal den lokale koordinator i kommunen afholde en forsamtale med borgeren for af afdække, om indsatsen er den rette for vedkommende. Komiteen for Sundhedsoplysning har udviklet en guide hertil.
  Når kurset er slut, tager koordinatoren igen en samtale med borgeren, hvor formålet er at støtte borgeren i, hvad næste skridt skal være (fx deltagelse på det fysiske kursus, kontakt til læge, andre tilbud i kommunen osv.).

  Rekruttering

  Rekrutteringen af deltagere til kurset foregår i kommunerne. Komiteen for Sundhedsoplysning har udviklet en række informationsmateriale, fx foldere (til kursister og beslutningstagere), billeder, infografiker og videoer til brug på hjemmeside eller sociale medier.

  Der er plads til 25 deltagere på et kursus, og koordinatoren i en given kommune kan nøjes med at tilmelde en enkelt borger, hvilket gør indsatsen mere fleksibel sammenlignet med andre gruppetilbud i kommunen.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  For at tilmelde borgere til LÆR AT TACKLE angst og depression – online skal kommunen have en licensaftale med Komiteen for Sundhedsoplysning.

  En aftale koster fra kr. 14.500 og varierer alt efter hvor mange borgere, der skal have forløbet. Kommunen varetager for- og eftersamtalen og selve forløbet gennemføres af Komiteen for Sundhedsoplysning.

  “Man bliver en del af et fællesskab, når man kan læse, at de andre går og tumler med de samme problemer, som jeg gør"

  Kursist på onlinekurset, ,

  Virkning

  LÆR AT TACKLE er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af forskning indenfor mestring. Programmet er evidensbaseret. Det bygger på viden om, at ens egen indsats og håndtering af sygdommen er af stor betydning for effekten af den behandling, man modtager.

  En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af LÆR AT TACKLE angst og depression (voksne) viser, at indsatsen har positiv effekt på kursisternes angst og depression. Desuden øges deres tro på egne evner til at kunne håndtere symptomer og opnå støtte fra omgivelserne.
  En effektevaluering af LÆR AT TACKLE angst og depression - for unge (15-25 år) viser ligeledes, at kurset har samme positive effekter på den unge målgruppe.

  Undersøgelser fra Stanford Universitet viser, at lignende gruppeforløb har bevaret deres effekt, efter at de er blevet oversat til onlineversioner. Foreløbige undersøgelser i Danmarks indikerer, at samme positive resultater bibeholdes på online-versionen af LÆR AT TACKLE angst og depression.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  I 2020 benyttede mere end 50 kommuner sig af indsatsen LÆR AT TACKLE angst og depression – online.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Som en del af licensen kan man deltage i et kommunalt netværk, hvor man deler viden og erfaringer med dette.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x