Naturligvis

Indsats for børn og unge med særlige behov i Thisted Kommune

Udskriv case

Kontakt

Nikolaj Bilgram
Udviklingskonsulent
Sundheds- og Ældreafdelingen, Thisted Kommune

Tlf: 27623514
nbk@thisted.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

At styrke målgruppens sociale kompetencer og tilgang til hverdagens problematikker gennem succesoplevelser og udvikling af natur- og friluftsluftsfærdighed, og derigennem styrke selvtillid og selvværd.

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Børn med særlige behov. Børn fra specialklasse med forskellige udfordringer og diagnoser (cerebral parese, ADHD m.v.)

Arena: Naturen. Området omkring Doverodde Købmandsgård og Vandet Plantage.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.06.2019 - 01.06.2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Indsats for børn og unge med særlige behov i samarbejde med specialklasse.
  Tre mødegange a 4 timer pr. gang.

  Indsatsen blev påbegyndt i juni 2019 og afsluttet i sommeren 2020.

  Indsatsen blev varetaget af 3-5 lærere/pædagoger fra skolen og en natur- og friluftsvejleder fra Doverodde Købmandsgård. En sundhedsfaglig medarbejder fra Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling var tovholder på forløbet.

  Forløbet har bestået af et bredt udsnit af natur- og friluftaktiviteter, herunder maritime aktiviteter, madlavning over bål, lege, samarbejdsaktiviteter og naturlære.

  1. aktivitetsgang: ”Fra gnist til bålmester”
  • Fælles samling ved havetraktoren med trailer på
  • Én fik lov til at køre hen til brændeskuret, hvor der blev hentet brænde til bålet
  • En anden kørte op til bål-/shelterpladsen, hvor traileren blev tømt
  • Intro til, hvordan man bruger en flækøkse sikkert og alle der havde lyst, fik lov til at flække brænde
  • Intro til håndøkser og knive – for at lave mindre stykker, der er godt til optænding
  • Én ad gangen prøvede de at tænde bål med tændstål
  • Fælles madlavning over bål og fællesspisning
  • Opvask (natur- og friluftsvejlederen), børnene tørrede af og satte på plads
  • Afrunding på dagen

  2. aktivitetsgang: Samarbejdsaktiviteter og fokus på nærmeste udviklingszone
  • Træk en pickup truck med tov hen over en stor græsplæne
  • Smag på naturen (skovsyre og brændenælder)
  • Naturvejledning om affald i naturen
  • Blindegang: en person på båre skal navigere ”de blinde”, der bærer båren, til at gå det rette vej
  • Naturvejledning om myrer (myretuer, lugte, smage)
  • Blindegang langs et tov: transportere vand i kopper med blindebriller på.
  • Naturvejledning om at gå på toilettet i naturen
  • Konkurrence: to hold skal fragte vand i en et tagrenderør uden endestykker over i spand
  • Fælles afrunding på dagen

  3. aktivitetsgang: Afslutning med en oplevelse for livet og ”fri leg”
  • Konkurrence: to hold, en presenning pr. hold. Holdene skal folde presenningen så mange gange som muligt, samtidigt med at de står på den.
  • Vandaktivitet: Vejledning om sikkerhed på vand, sælsafari i ripbåd.
  • Bålaktivitet og ”fri leg”: flække brænde, lave bål, lege, gå på rebbane mv.

  Materiale

  SpørgeskemaDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er et samarbejde mellem en kommunal Skoleafdeling, Fritidsafdeling og Sundheds- og Ældreafdeling.

  Sundhedsfaglig medarbejder fra Sundheds- og Ældreafdelingen: Tovholder
  Kommunal skole: Specialklasse til deltagelse, lærere og pædagoger til støtte og pædagogisk arbejde med børnene
  Natur- og friluftsvejleder: Aktiviteter, udstyr, lokation

  Rekruttering

  Rekruttering foregår gennem skolen

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Alle indsatsens deltagere er kommunalt ansatte, som har udført opgaver inden for deres arbejdsområde. Samtidig råder Thisted Kommune over det benyttede udstyr i indsatsen. Derfor har der ikke været udgifter forbundet med selve afviklingen.
  Yderligere blev børnene transporteret med bus til destinationerne. Dette havde en samlet omkostning 4.800 kr. fordelt over alle 3 mødegange.

  ”… det et var en fornøjelse at give ungerne en masse gode oplevelser. Vi tror på at det rykket deres grænser, styrket deres selvværd og selvtillid, forbedret deres samarbejde og givet dem lyst til at være mere i naturen”

  Bruno Larsen, Leder af specialklassen, Rolighedsskolen, Thisted Kommune

  Virkning

  Naturligvis har været en del af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, hvor der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed er blevet udviklet et evalueringsværktøj til dokumentation af indsatserne. Det har været hensigten, at dette spørgeskema skulle benyttes ved indsatsen start og afslutning.

  Se spørgeskemaet i bilag 1

  Evalueringen viser, at børnene mener at aktiviteterne i naturen har positiv indvirkning på deres krop og humør, og at der er sket en stigning fra før til efter forløbet, i andelen af børn, der gerne vil mere ud i naturen.
  Derudover ses en lille stigning i børnenes trivsel (målt ved WHO-5) og tiltro til egne evner (self-efficacy).

  De tilknyttede lærere og pædagoger har desuden været meget tilfredse med forløbet og samarbejdet med natur- og friluftsvejlederen.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Den samlede evaluering af deltagernes udbytte af Sund i Naturen kan findes her

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er en nødvendighed at der, foruden sundhedsmedarbejderen og natur/friluftsvejlederen, deltager lærer/pædagoger i afviklingen af forløbet. Børnene bliver udfordret i nogen af øvelserne, og her har de brug for at kunne henvende sig til en person de kender.
  Skoleforvaltningen skal inddrages på et tidligt tidspunkt i planlægningen, for på den måde at sikre opbakning fra skoleledelsen.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Transport af eleverne medførte lidt udfordringer ift. finansiering heraf. Skolerne har i de fleste tilfælde ikke midler til at transportere eleverne væk fra skolen, derfor måtte finansieringen findes i Sundheds- og Ældreafdelingen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  I planlægningen af forløbet blev der lagt vægt på, at skolen blot skulle møde op på det aftalte tidspunkt, hvorefter resten af forløbet blev afviklet af natur/friluftsvejlederen og sundhedsmedarbejderen. Efterfølgende har skolen tilkendegivet, at dette afkræftede deres frygt for at forløbet vil blive uoverskueligt for de lærer/pædagoger, som deltog.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Den Sociale Vejviser

  Udbredelse af viden og kendskab til alle fællesskaber og aktiviteter til borgere i Vejle Kommune

  Kom med på Udeholdet i Fredensborg

  En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x