Træningsklubben i Viborg Kommune

Træningstilbud til børn på mellemtrinnet (4-6. klasse) som er fysisk inaktive og har mistet glæden ved bevægelse.

Udskriv case

Kontakt

Martin Malthesen Elgaard
Fritidsvejleder
Viborg Ungdomsskole

Tlf: 41 93 34 12
mame@viborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formål: at fremme bevægelsesglæden hos børn i 4-6 kl. som er inaktive i deres hverdag og ikke går til en idrætsaktivitet i fritiden. Målet er at skabe nogle trygge rammer hvor børnene får mulighed for at danne nye venskaber, får en sundere livsstil og forbedre deres styrke og kondition. Desuden ligger vi stor vægt på at skabe positive træningsoplevelser som giver mere energi, motivation og lyst til at være mere aktiv i fritiden.
Delmål 1: at styrke forældresamarbejde via fælles familie-træning og madworkshop.
Delmål 2: styrke kendskabet til sundhedssatellitternes tilbud om livsstilssamtaler for forældrene (fx om kost, rygning, alkohol og motion)

Målgruppe & Arena

Målgruppen er børn og unge i 4-6 kl. som har eller har haft en tendens til inaktivitet og/eller overvægt. Målgruppen kan variere fra område til område afhængig af Sundhedsplejens screeninger.
Arenaen er børn i folkeskolerne i Sundhedssatellitternes områder (der 5 sundhedssatellitter placeret i lokalområder i Viborg kommune). Børnene screenes af sundhedsplejen i 5. klasse, hvor de derved har mulighed for at henvise til projektet. Desuden er der tæt samarbejde med lærerne på hele mellemtrinnet som også kan henvise til projektet.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/04/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tidlig opsporing
 • Beskrivelse af indsats

  Træningsklubben mødes én gang om ugen i 12 uger og træner i et træningscenter/træningssal med en fysioterapeut eller træningsvejleder og en hjælpetræner. Der arbejdes på at opnå glæde ved træning og bevægelse, samt kendskab til nye øvelser som kan bruges i hjemmet. Der er fokus på grundtræning – både styrketræning og konditionstræning. Målet er at opbygge grundlæggende styrke og kondition, så børnene føler sig i bedre form. Desuden er der fokus på at styrke kropsbevidsthed og motorik samt tillid til at kroppen kan være fysisk aktiv. Der arbejdes også på mod til at indgå i et træningsfælleskab samt fokus på udvikling af børnenes selvværd og selvtillid.

  Udover at træne en gang om ugen i træningscentret tager træningsklubben på 5-7 besøg hos lokale fritidsaktiviteter, hvor man kan være med sammen med resten af gruppen og de eksisterende medlemmer. De tager afsted som en gruppe sammen med en fritidsvejleder og bliver mødt af foreningerne, som sætter tid af til at introducere børnene til idrætsaktiviteten. På et foreningsbesøg vil man kunne få et indblik i foreningens tilbud og de frivilliges rolle og hvad de eksisterende medlemmer kommer for at opnå.

  Desuden afholdes der en madworkshop hvor forældre og søskende er med, samt familie-events og træning i forbindelse med opstart og afslutning af forløbet.

  Materiale

  Flyer TræningsklubbenDownload

  ProjektbeskrivelseDownload

  Evaluering af pilotprojektDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektleder: Fritidsvejleder fra SSP og forebyggelse, Viborg ungdomsskole

  Tovholder for data: Sundheds- og forebyggelses medarbejder. Sikrer indsamling af data gennem spørgeskema ved start og slut, registrering af information på børn og forældre.

  Henvisning: Den lokale skole og sundhedsplejersken i lokalområdet kan henvise børn til forløbet ud fra den forudbestemt målgruppe.

  Træningscenter: Det lokale træningscenter laver træningsprogram og stiller den samme fysioterapeut/træningsvejleder til rådighed hver gang i forløbet på 12 uger. Fysioterapeuten fungerer som leder og motivator for gruppen og sikre at børnene udvikler sig både fysisk og socialt i gruppen. Det anbefales der er en hjælpetræner med hver gang.

  Tovholder for foreningsbesøg: Fritidsvejleder søger for invitationer og tilmeldinger til forening besøg, koordinering af foreningsbesøg samt indhold af besøgende. Evt. følgeskab og tilstedeværelse hvis det er nødvendigt. Opfølgning på evt. behov for støtte efter forløbet er slut.

  Ansvarlig for madworkshop: sundheds- og forebyggelsesmedarbejder.

  Kobling til øvrige kommunale projekter og sundhedstilbud i Sundhedssatellitten:
  - Fars køkkenskole (SSO)
  - Livsstilssamtale og rygestop
  - BMI forløb for forældre 30+/40+ (SSO)
  - Træningshold for forældre
  - Foreningsklar for forældre
  - Børneskovene (SSO)
  - Outdoor Aktivitetsdag (KU)
  - Fritidsvejledning og aktiviteter i relation hertil (BU)

  Rekruttering

  Timing er helt essentielt for dette projekt. Derfor starter projektet først når sundhedsplejen har screenet alle 5-klassesbørn. Ellers får vi ikke rekrutteret de børn som er sværest stillet og har socioøkonomiske udfordringer. Sundhedsplejen er færdige i slutningen af maj, hvorfor projektet først starter op der, og holder sommerferie og starter igen efter sommerferien. Det har vist sig meget effektivt.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Estimeret pris: 10.000 kr. pr. projekt.
  Egenbetaling: 200 kr.
  Hvis der er enkelte familier, som ikke kan betale det fulde beløb, kan de søge støtte af fritidsvejlederne gennem fritidspas.

  Vi har fået fat på de børn vi ellers ikke ser i vores tilbud, ved at ændre i rekrutteringsprocessen og samarbejde tværfagligt med de forskellige faggrupper som arbejder ude i lokalområderne. Det har vist sig at være en fordel at starte projektet op i juni, holde sommerferie, og dernæst starte op efter sommerferien.

  Maria Rømer, Sundheds- og forebyggelsesmedarbejder, Sundhedscenter Viborg og Sundhedssatellitter

  Virkning

  Der er indsamlet data via spørgeskema og interviews. Se mere i vedhæftet evaluering.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Timing og samarbejde om tværfaglig rekrutteringsproces er altafgørende for projektets succes.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Tværfagligt samarbejde:
  - Træningscenter/fysioterapeutklinik (privat/forening)
  - Sundhedsplejen
  - Lokale idrætsforeninger
  - Lokale skoler
  - Sundhedssatellit
  - Fritidsvejledning

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Hvis der ikke er en efterspørgsel fra lokalområdet og opbakning til rekruttering, så er det en væsentlig barriere for projektet.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Forberedelse og tværfaglige møder med alle samarbejdspartnere.
  Timing i forhold til henvisning og rekruttering.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x