Seksualvejledning i Brønderslev Kommune

Seksualvejledning målrettet borgere med udviklingshæmning på specialområdet

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Birgithe Ludvigsen
Seksualvejleder og Pædagog
Boformen Bogfinkevej
Tlf: 51352669
birgithe.ludvigsen@99454545.dk

Formål

Brønderslev Kommune har erfaring med en borgerrettet indsats til borgere med udviklingshæmning, som har én eller flere problemstillinger relateret til seksuel sundhed og trivsel. Formålet med indsatsen er at give borgerne mulighed for at få vejledning i et vigtigt emne, som andre medarbejdere omkring dem - fx primærpædagoger på botilbud - , kan have svært ved at tale om.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er hovedsageligt:
- Borgere med udviklingshæmning
- Borgere med handicap
- Specialområdet

Den sekundære gruppe er:
- Medarbejdere på specialområdet
- Ledere på specialområdet

Type af indsats

Indsatsen er i drift

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Information og undervisning

Beskrivelse af indsats

Borgeren, der er bevilget denne indsats, kan få samtaler med en seksualvejleder, og gennem disse samtaler kan borgeren få støtte og vejledning inden for temaer, der fx kan handle om følelser, grænser, sex og kærlighed.
Indsatsen kan bl.a. have fokus på, at borgeren skal kunne sætte ord på og håndtere sine følelser fremfor at have en udadreagerende adfærd, og at borgeren skal kende forskellen på, hvad det vil sige at have en ven og at have en kæreste. Samtalerne foregår på månedlig basis og har udgangspunkt i håndbøger om seksuel sundhed udarbejdet af seksualvejleder.

Indsatsen er desuden med til at sætte fokus på, at seksuel sundhed er et vigtigt emne på botilbuddet og medfører et øget fokus fra de andre pædagoger og ledere fra specialområdet.

Følgende materiale er tænkt som samtalebøger, der kan danne grundlag for samtaler om seksualitet og dermed forbundne problemer:
• "Seksualitetens Mini A-Z - Brugerbog". Den er tænkt, som en "billedbog" med tegninger og en lille tekst, som borgeren kan kigge eller læse i og derfra vælge samtaleemne.
• "Seksualitetens Mini A-Z -Personalehåndbogen". Den er et opslagsværk til det pædagogiske personale med mere information og yderligere inspiration til samtaler med en borger.

Organisering og samarbejdspartnere

Der er flere ansvarlige indenfor specialområdet, når en borger skal modtage den rette indsats omkring seksualvejledning.
- Personalet der arbejder tæt omkring den enkelte borger, er ansvarlige for at tage kontakt til seksualvejleder, når de oplever at en borger har brug for hjælp, vejledning, har et problem osv.
- Seksualvejlederen er ansvarlig for at borgeren får den rette indsats ifht selve seksualvejledningen.
- Seksualvejlederen er endvidere ansvarlig for at personalet omkring borgeren, er oplyste omkring seksuel sundhed. Dette kan være gennem oplæg til personalemøder osv.
- Seksualvejlederen er ansvarlig for at give nok oplysning om seksualitet. Dette kan eksempelvis være: gennem mails til alle medarbejdere i Handicapområdet i Uge Sex og lave en brochure om seksualvejledning til alle afdelinger osv.
- Leder er ansvarlig for at den enkelte borger og personalet omkring borgeren, får hjælp til at levere den rette indsats.

Rekruttering

Rekrutteringen foregår gennem frontpersonalet ude på bostederne. De indhenter seksualvejleder og sørger for bevilling til indsatsen.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

 

Seksualvejlederen er med til at etablere en udvidet og mere nuanceret forståelse af seksualitet både blandt borgere og personale

Birgithe Ludvigsen, Seksualvejleder, Boformen Bogfinkevej, Brønderslev Kommune

Virkning

− Borgerne er glade for samtalerne med seksualvejlederen − Personale og ledere i fx botilbud har fået et nyt blik på nogle typer af problemstillinger relateret til seksuel sundhed, og har fået indblik i vigtigheden af at arbejde med borgernes seksuelle sundhed − Indsatsen har medført, at der generelt er kommet et øget fokus på seksuel sundhed og rettigheder hos borgere med udviklingshæmning, og at borgerne via seksualvejlederen har fået en stemme vedr. sex og samliv

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

− Det er vigtigt, at seksualvejleder har sat sig grundigt ind i den givne borgers sag, samt fysiske og psykiske udfordringer inden den første samtale
− En god relation mellem seksualvejleder og borger er vigtig for indsatsen. Seksualvejleder skal være troværdig og tillidsskabende i samarbejdet med borger
− En vigtig læring er, at ting tager tid. En borger med udviklingshæmning har brug for tid til at mestre nye strategier. Der skal mange samtaler og opfølgning til, før der kan ses en ændring hos borger
− Stort udbytte af samtale og sparring mellem seksualvejleder og primærpersonalet om den pågældende borgers vanskeligheder og fokusområder
− Forskellige former for støtte kan på givtig vis indgå i indsatsen, fx at seksualvejleder ledsager borger på diskotek for udviklingshæmmede og støtter borger til at tale med andre mennesker
− Seksualvejlederen er med til at etablere en udvidet og mere nuanceret forståelse af seksualitet både blandt borgere og personale

 

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

Der er udarbejdet en Vejledning for håndtering af borgernes seksualitet på Handicapområdet og Psykiatrien i Brønderslev Kommune
Der er udarbejdet en Beredskabsplan ifht seksuelle overgreb og krænkelser

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Dialogspillet ”Dig & Mig”

Brætspil til arbejdet med fremme af seksuel sundhed blandt børn og unge udviklet i Aalborg Kommune

Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement

Kom med på Udeholdet i Fredensborg

En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x