Børneskove i Viborg Kommune

Tilblivelse af børneskove i samarbejde med lokalområdet

Udskriv case

Kontakt

Dennis Krogsdal Laursen
Sundhedskonsulent og projektleder
Sundhedscenter Viborg/Viborg Kommune

Tlf: 93598059
dekm@viborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

200.000 - 300.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet har været at gøre det til en selvfølgelighed for børn og unge at lege i naturen, samt at forældre og bedsteforældre bliver mindet om naturens potentialer.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er børn og unge, deres forældre og bedsteforældre, samt turister. Herunder er skolerne og dagtilbud også en vigtig målgruppe, da de er med til at præge børnene til at være bevidste om naturen ved at bruge den i skole- eller dagtilbudtid.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2018 - 31.12.2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Projektet har skabt 6 børneskove i lokalområder i samarbejde med lokalområdets aktører. Ved hver børneskov er der inviteret til kickoff med deltagelse af dagtilbud og skoler, lokale aktører som grundejerforeninger, borgerforeninger, spejdere, foreninger og frivillige, samt familier. Formålet har været at få input til anlæg, aktiviteter og kommunikation. Herefter har der været en proces for hver enkelt skov i samarbejde med de lokale. Processen har set forskellig ud alt efter området og det arbejde, der har skullet udføres. Herefter har der været en formel indvielse og en række aktiviteter, så som skattejagter, familieaktiveter osv.

  Eksempel på en proces fra en af skovene:

  Efter kickoff samlede projektgruppen op på input fra kickoff for at se, hvad der var muligt. Der blev efterfølgende afholdt et opfølgningsmøde med de indbudte fra skovfrokost, hvor formålet var at snakke om planen for skoven og tidshorisonten, samt fordele arbejdsopgaver. Derefter blev der lavet en workshopdag med Naturskolen og en klasse fra den lokale skole, hvor der blev fundet gode klatretræer, der blev beskåret. Det afskårne træ blev liggende i skoven til hulebygområde. Der blev lavet en workshop med en anden klasse fra den lokale skole, hvor eleverne tegnede deres bud på den balancebane, der skulle opføres. Den blev herefter kvalificeret af Naturskolen. Derudover blev der afholdt et møde med den lokale børnehave, der ligger op ad børneskoven. Der var også deltagelse i et koordineringsmøde mellem foreningerne i området med henblik på at arbejde sammen om en arbejdsdag med frivillige. De arbejdsdage blev der afholdt 2 af, hvor balancebanen blev anlagt. Forud for det efterlyste vi sten fra borgerne i byen til balancebanen. Mange bød ind og et bosted kørte rundt med beboerne og hentede dem. Forud for indvielsen koordinerede vi med borgerforeningen, der holdte den lokale tale.

  Materiale

  Folder om børneskoveneDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Styregruppen bestod af Sundhedschef fra Social, Sundhed og Omsorg, Afdelingsleder fra Natur og Vand, Teknik og Miljø, Sekretariatschef fra Kultur og Udvikling og Sekretariatschef fra Børn og Unge. Projektgruppen bestod i starten af en Sundheds- og Forebyggelseskonsulent fra Social, Sundhed og Omsorg med projektledelsen, en bevægelses- og idrætskonsulent fra Børn&Unge, en leder fra Naturskolen, Idrætskonsulent fra Kultur og Udvikling, og medarbejdere fra Natur og Vand samt Plan i Teknik og Miljø. Projektgruppen havde den daglige arbejde med projektet, mens styregruppen satte retning. Projektgruppen var i starten opdelt i undergrupper: kommunikationsgruppe, samskabelsesgruppe, anlægsgruppe. I takt med at projektgruppen blev mindre gennem projektperioden deltes projektgruppen om opgaverne i projektets sidste 1,5 år.

  Rekruttering

  Der er udarbejdet en folder omkring børneskoven som er til stede på biblioteker, sundhedssatellitter og andre relevante steder lokalt. De lokale har været med til at pege på steder som folderne skal være. Folderne er testet på målgruppen. Derudover er børneskovene beskrevet på lokale hjemmesider for byen. Der er delt opslag i lokale facebookgrupper og skrevet flere artikler om børneskovene. Særligt facebook og avisartikler har været effektive for at øge kendskabet, men også gennem aktiviteter, hvor vi oplever at aktiviteter har været med til at øge kendskabet om børneskovene, fx velkendte aktiviteter som naturskattejagter.

  Økonomi pr. år

  200.000 - 300.000

  Samlet set har der været et budget på omkring 600.000 for de 6 skove. Projektet er støttet af Friluftsrådet og en kommunal medfinansiering fra forvaltningerne. Tidsmæssigt har det været omkostningstungt qua samskabelsen med lokale aktører, men udbyttet kan ikke gøres op i økonomi, da der er et stort ejerskab fra lokal side.

  Lokal inddragelse og samskabelse er vejen frem, hvis man ønsker et lokalt ejerskab omkring et område og brug af området

  Dennis Krogsdal Laursen, Projektleder, Sundhedscenter Viborg

  Virkning

  Virkningen har været stor. Når vi besøger de forskellige skove er der ofte aktivitet, fx dagtilbud eller skoler og det er også de tilbagemeldinger, vi får derfra. Desuden er mange lokale blevet bevidst om naturområdet og at det er en børneskov. Flere steder har vi hørt, at det har ført til et øget brug og det samme kan ses synligt i skoven, hvor der sker større slid bl.a. uden for eksisterende stier. Indsamlingen har ikke været så systematisk, men bygger på vores snakke med lokalområderne og aktørerne, vores snakke med dem, der har været i skovene, når vi har været der, men også et fokusgruppeinterview, der er lavet mellem projektgruppemedlemmerne, samt tal så som hjemmesidebesøg, geocaching og bookninger. Derudover har vi fulgt, hvor meget, der er kommunikeret omkring børneskovene på fx. facebook og i avisartikler.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Inddrag målgruppen i udførslen af et naturområde, så deres behov tænkes ind i det. Det giver samtidig ejerskab.

  Skolen og dagtilbud er afgørende for at sikre brug af rammerne.

  Anlæg kommer forud for snakke om aktiviteter og kommunikation, først derefter opstår fx aktiviteter.

  Vær åben omkring, hvad der ønskes lokalt.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  lang sagsbehandlingstid - kan være med til at fjerne motivation ved frivillige og projektgruppemedlemmer.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Hvis det kan kobles på andet arbejde i området, fx helhedsplan, områdefornyelse, byudvikling, så der sker en sammenhæng.

  Kendte aktiviteter, fx naturskattejagter, der i Viborg Kommune, er en etableret og kendt aktivitet i uge 42 arrangeret af Viborg Bibliotekerne.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x