Få øje på naturen og benyt den til leg og fællesskab – Rødovre Kommune

Projekt Naturens Rige

Udskriv case

Kontakt

Marianne Hallberg
Forebyggelseskonsulent
Ledelsessekretariat, Social- og Sundhedsforvaltningen, Rødovre Kommune

Tlf: 3076 9570
cn18944@rk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med at deltage i aktionslæringsforløbet var for Rødovre Kommune, at de ville undersøge, hvordan en tæt bebygget kommune som Rødovre bedst kunne understøtte grønne anlæg og uderum til mentalt sundhedsfremme arbejde. Konkret ønskede Rødovre at opnå viden om, hvordan de bedst kunne bruge naturen i små og større anlæg omkring store veje. De havde derfor anset det som afgørende at undersøge, hvad der tiltrækker hvilke borgere til at opsøge grønne områder og med hvilke formål.

Aktionslæringsgruppens overordnede mål var at opnå viden om, hvilke elementer og interaktioner i grønne områder, der fremmer den mentale sundhed, og hvad der får borgere til at benytte uderummet i en tæt bebygget by. De ønskede ydermere at få nye metoderedskaber og viden, der kunne styrke samskabelsesprocesser i lokalområdets natur. De håbede ydermere at blive inspireret til, hvordan pilotprojektets resultater kunne bruges på andre grønne områder.

Målgruppe & Arena

Tanken var fra start, at målgruppen skulle dække bredt over områdets beboere.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2017 - 01.11.2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Borgerinddragelse har hjulpet aktionslæringsgruppen til at opnå ny viden om, hvilke faktorer de skulle være opmærksomme på ved fornyelse af Trekantsgrunden.

  Efter fornyelsen af Trekantgrunden blev afsluttet, afprøvede aktionslæringsgruppen tre mindfulnessture med mødested på grunden. Turene blev faciliteret af en ekstern instruktør, der både startede og afsluttede turene på grunden. For at skabe yderligere synergi for deltagerne på mindfulnessturene var der på biblioteket stillet bøger frem om mindfulness de dage, hvor turene blev afholdt.

  For at skabe opmærksomhed på grunden blandt den yngre målgruppe, inviterede aktionslæringsgruppen børn og pædagoger fra byggelegepladsen til en hyggelig eftermiddag på Trekantsgrunden. Ud over leg, frugt og hygge deltog børnene i at bygge et insekthotel på grunden. Dette var en strategi til at give børnene et tilhørsforhold til stedet, så de senere ville komme med deres familier og vise insekthotellet, som de havde været med til at bygge, frem.

  For aktionslæringsgruppen var det en succes, at de kunne samles fra tre forvaltninger i Naturens Rige: Kultur og Fritid, Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen. Den viden, de hver især har bidraget med, har været fundament for et godt udviklingspotentiale, eftersom tværfagligheden medvirkede til nye tanker, refleksioner og idéer.

  Rekruttering

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Arbejdet og fornyelsen af Trekantsgrunden har givet aktionslæringsgruppen ny viden om, hvad der kan få borgere til at benytte uderummet nær store veje. De har fået erfaringer med, hvordan et område kan motivere folk til at benytte det, og hvad beplantning, stisystemer og steder at sidde kan betyde for at give adgang. Det tværfaglige samarbejde med Trekantsgrunden har således inspireret til, hvordan de i Rødovre kan gå til andre sundhedsfremmende projekter i uderummet.

  , ,

  Virkning

  Aktionslæringsforløbet og samarbejdet mellem de tre forvaltninger har gjort gruppen mere opmærksom på det positive udkom, det kan have at arbejde på tværs af natur, sundhed og kultur. Ved aktivt at inddrage biblioteket i forløbet har gruppen opnået viden om, at synergien mellem disse tre elementer kan styrke sundhedsfremmearbejdet.

  Aktionslæringsgruppen fra Rødovre ønskede at opnå viden om, hvilke elementer og interaktioner i grønne områder, der fremmer mental sundhed. For at nå dette mål valgte de at interviewe borgere fra området for at få indsigt i, hvornår de havde det godt i naturen. De valgte ligeledes at afholde mindfulnessture for at genere mere viden inden for dette område.

  Et andet mål var for Rødovre at få nye metoderedskaber og viden, der kunne styrke samskabelsesprocesser i lokalområdets natur. Gruppen gav udtryk for, at de med deltagelsen i Naturens Rige er blevet introduceret for nye metoder, som kan overføres til specifikke sundhedsaktiviteter blandt andet evalueringsmetoder, som siden er blevet introduceret i kommunens sundhedscenter. Derudover er nye metoder i samskabelse, som fx bygning af insekthotel blevet brugt flere gange med og af borgerne.

  Arbejdet og fornyelsen af Trekantsgrunden har givet aktionslæringsgruppen ny viden om, hvad der kan få borgere til at benytte uderummet nær store veje. De har fået erfaringer med, hvordan et område kan motivere folk til at benytte det, og hvad beplantning, stisystemer og steder at sidde kan betyde for at give adgang. Det tværfaglige samarbejde med Trekantsgrunden har således inspireret til, hvordan de i Rødovre kan gå til andre sundhedsfremmende projekter i uderummet, hvormed de har opnået endnu to af deres mål.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Aktionslæringsgruppen gav udtryk for, at hvis de skulle deltage i et aktionslæringsforløb igen, vil de slå et slag for, at der vil deltage flere medarbejdere fra samme forvaltning. Således vil de enkelte forvaltninger kunne få mere ejerskab over processen og udnytte metoderne bedre i de aktiviteter, som de
  er ansvarlige for.

  Gruppen fandt det blandt andet svært at få deres afdelinger og forvaltninger til at føle ejerskab over projektet.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  I løbet af aktionslæringsforløbet havde gruppen kontakt med mange forskellige frivillige aktører og foreninger. Det lykkedes dog ikke aktionslæringsgruppen at etablere samarbejde med eksterne aktører på grund af deres frivillige engagement i andre områder af kommunen. Et kommende samarbejde udfordres derfor af, at mange af de aktiviteter, der kunne foregå på grunden, allerede udbydes af foreningerne og sundhedscenteret andre steder i kommunen.

  Rødovre-gruppen gav udtryk for, at det var svært at få enderne til at mødes i praksis, selvom drømmene eksisterede, og forsøgene blev gjort.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x