Gå- og løbegruppe for psykisk sårbare borgere i Frederiksberg Kommune

Motionstilbud for psykisk sårbare borgere

Udskriv case

Kontakt

Sylvia Johannsen
Koordinator for psykisk sårbare borgere
Frederiksberg Sundhedscenter

Tlf: 28985471
syjo01@frederiksberg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

At give psykisk sårbare borgere et trygt rum til motion
- forebygge livsstilrelaterede somatiske sygdomme
- at styrke psykisk sårbare borgeres deltagelse i lokale motionsrettede aktiviteter
- at øge trivsel og mindske ensomhed

Målgruppe & Arena

Indsatsen er rettet mod en særlig sårbar gruppe borgere, som er i risiko for at mistrives og at udvikle livsstilrelaterede, somatiske sygdomme. Indsatsen foregår i lokalområdet, nærliggende park og i Frederiksberg Sundhedscenter. Desuden deltagere grupperne løbende i større events, såsom Royal Run og Sund By walk and run.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsens særlige kendetegn er, at både gå-værten og de 2 løbetrænere selv er psykisk sårbare (peer mentorer). Vi har i samarbejde med DGI/DAI - idræt for sindslidende givet trænerne en træneruddannelse. Dvs. at trænere har både kompetencer med hensyn til målgruppen og idrætsaktiviteter.
  Grupperne mødes 1x ugentlig med trænerne og trænerne mødes 4 gange om året med en sundhedsfaglig medarbejdere, som er tovholder for møder, opdatering af kalendere, invitation til events, budget. Rekruttering foregår i fællesskab med trænere, f.eks. gennem SIND Frederiksberg, Socialafdelingen, Psykiatrien og lokale foreninger.

  Materiale

  Motionstilbud for psykisk sårbare - rekrutteringsflyerDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er forankret på Frederiksberg Sundhedscenter, trænerne er ansvarlige for at udbyde træningen 1 x ugentligt og deltage i jævnlige møder med en sundhedsfaglig medarbejder, som er tovholder for grupperne. Til møderne drøftes budget, kalendere, rekruttering, tilmeldelse og deltagelse i events som f.e.k.s Royal Run. Vi samarbejder med SIND Frederiksberg, Socialafdelingen, Psykiatrien på Frederiksberg og lokale foreninger.

  Rekruttering

  Rekrutteringen foregår gennem en flyer, som jævnligt bliver sendt ud til forskellige samarbejdspartner (tidligere nævnt.) Den sundhedsfaglige medarbejder sender mails ud og gør opmærksom på tilbuddet via Frederiksberg Sundhedscenters hjemmeside. Trænerne rekrutterer gennem jævnlige besøg hos lokale foreninger.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Opstart: 14.000 kr x 3 til uddannelse af frivillige løbetrænere og gå-vært. Kampagnematerialer og arbejdstimer for den sundhedsfaglige medarbejder (gennemsnitlig 1-2 timer ugentligt + deltagelse i 2-3 events årligt)
  - kaffe/te + forplejning til løbeevents 2000 kr årligt
  - deltagelse i løbeevents for omkring 18 deltagere 6000 kr.
  - udstyr til de frivillige trænere årligt 1000kr
  Det første år havde et større budget pga. uddannelse= 42.000kr.

  Det er bare så fedt, at vi gennemfører Royal Run sammen

  Brian Lund, Frivillig løbetræner, Frederiksberg Sundhedscenter

  Virkning

  - De frivillige trænere har på trods af psykisk sårbarhed været meget stabile og motiveret.
  - Deltagerne giver udtryk for at være glade for at være en del af fællesskabet og at de oplever øget trivsel gennem motionen.
  - Målgruppen er ustabile på grund af de udfordringer der følger med psykisk sårbarhed, men der er stabil deltagelse. De mødes 1 x ugentligt. Gå holdet har gennemsnitligt 6 deltagere men det kan være flere forår og sommer. Det er ikke altid de samme deltagere - så i alt er der måske 12. Løbeholdet har omkring 6 deltagere - og det er de samme hver gang.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Det er vigtigt, at støtte de frivillige trænere, og give dem sparring, når de oplever udfordringer med f.eks. vanskelige deltagere. Det er også vigtigt, at 'påskønne' den frivillige indsats ved løbende invitationer til kurser eller events.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  - vigtigt at implementere en solid struktur omkring frivillighed
  - rekruttering er et tilbagevendende emne - kan altid gøres mere og bedre
  - vigtigt at gør opmærksom på indsatsen via de sociale medier
  - vigtigt at trænerne har kompetencer indenfor målgruppen og er idrætsuddannet

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  - manglende tro på at de sårbare trænere vil kunne løfte opgaven

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  - understøttelse i ledelsen til at fastholde de frivillige trænere og at implementere indsatsen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x