Styrket dialog om børns seksualitet i Hjørring Kommune

Seksuel sundhed og trivsel for børn og unge

Udskriv case

Kontakt

Ingelise Villumsen
Områdeleder for dagtilbud Hjørring Kommune
Dagtilbud Hjørring Kommune

Tlf: 72333333
Ingelise.villumsen@hjoerring.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

- Der er stort behov og efterspørgsel på viden om børns seksualitet til småbørns forældre - især i forhold til, hvad der er naturlig udvikling hos små børn, når de begynder at interessere sig for deres egne og andre børns kroppe
Hjørring Kommune har derfor iværksat en sundhedsfremmende indsats, der har til formål at understøtte den seksuelle sundhed og trivsel hos små børn i daginstitutioner i alderen 2-6 år. Indsatsen skal medvirke til at skabe dialog mellem småbørnsforældre og personale i forhold til små børns seksualitet, og i den forbindelse gøre det pædagogiske personale og sundhedsfaglige personale i stand til at kunne svare professionelt på spørgsmål omkring små børns seksualitet, fx i forbindelse med onani og interesse for egne og andre børns kroppe via eksempelvis numseleg og doktorleg.

Målgruppe & Arena

Pædagogisk personale, børn i vuggestue, børn i børnehave, forældre til små børn i dagtilbud.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

03/08/2015

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Som led i denne indsats har sundhedsplejen udarbejdet en informations-pjece om små børns seksualitet i et sundhedsfremmeperspektiv, som alle forældre får udleveret, når deres barn starter i daginstitution. Derudover tilbyder sundhedsplejen faglige oplæg i daginstitutionerne både for forældre og for personalegruppen.

  - De faglige oplæg har fokus på sundhedsfremme frem for overgreb, og dette er med til at aftabuisere emner, der omhandler små børns seksualitet
  - Det er vigtigt, at fagpersoner omkring børn har tilstrækkelig viden om sund infantil seksuel udvikling og trivsel hos børn i alderen 2-6 år, særligt i forhold til at kunne reagere professionelt, hvis et barn har en seksualiseret adfærd og leg, som kræver særlig tværfaglig indsats samt evt. underretning.

  Kommunens arbejde tager afsæt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke for Seksuel Sundhed, samt Vidensråd for Forebyggelse, og henter ligeledes viden fra Sex og Samfund. Indsatsen er organiseret på tværs af forvaltninger, idet dagtilbud finansierer sundhedsplejerskens indsats både med at undervise personale og tilbud om forældreoplæg i daginstitutionerne. Sundhedsplejerskens viden inddrages endvidere i det tværfaglige samarbejde, fx hvis et børnehavebarn har en seksualiseret, grænseoverskridende adfærd, som giver anledning til bekymring.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sundhedsplejen er i samarbejde med dagtilbud ansvarlig for den sundhedsfremmende indsats, og det har bidraget til, at vi med fælles ansvar arbejder tværfagligt og professionelt sammen ift. at understøtte små børns seksualitet i en sund og naturlig retning.

  Rekruttering

  Vi får kontakt med forældregruppen via det pædagogiske personale i vuggestuer og daginstitutioner samt personale i den kommunale dagpleje. Dette fungerer rigtig fint, og alle har kendskab til indsatsen via informationsmøder i daginstitutionerne da vi startede op med indsatsen. Mange har hilst indsatsen velkommen, fordi der gennem lang tid har været et behov for mere viden om små børns seksualitet, men ikke tidligere har været tilbud om undervisning omkring dette emne.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Dagtilbud finansierer en sundhedsplejerske til at varetage den sundhedsfremmende indsats - der er afsat 5 timer ugentligt, hvilket har vist sig at være passende.

  "Forældre til små børn bør have nøgtern viden og indsigt i, at det lille barn som en naturlig del af dets udvikling også begynder at interesserer sig for egne og andre børns kroppe, herunder kønsorganer.
  Det er vigtigt at vide at små børns seksualitet først og fremmest viser sig ved at barnet er kropsligt eksperimenterende, nysgerrigt, og sanseligt, men barnet har hverken kognitiv eller udviklingsmæssig forudsætning for at forstå doktorleg og numseleg som egentlig seksualitet, og barnets adfærd og leg kan derfor ikke sammenlignes med voksnes seksualitet, som er langt mere målrettet".

  Tina Gaarden Geertsen, Sundhedplejerske og Master i Sexologi AAU, Sundhedsplejen Hjørring Kommune

  Virkning

  Samtaler med både forældre og pædagogisk personale i daginstitutionerne i Hjørring Kommune har vist, at indsatsten giver rigtig god mening, og at undervisningen er med til at aftabuisere emner, der handler om små børn og seksualitet, herunder hvad er normalt/ikke normalt ift. små børn og onani, doktorleg og numseleg.
  De bedste resultater, vi har opnået er:
  - At vi har fået implementeret en systematiseret, tværfaglig indsats i forhold til at understøtte små børns seksualitet i en sund og naturlig retning.
  - Personalet har fået større faglig viden omkring små børns seksualitet
  - Mange forældre melder tilbage, at de faglige oplæg på forældremøderne har givet dem nyttig viden og et nyt syn på børns adfærd og leg, som involverer interesse for egne og/eller andres kroppe
  - Indsatsen har medvirket til at sætte fokus på børns seksualitet, hvilket har virket beroligende på både personale og forældre til børn, der udtrykker sig seksuelt
  - Små børn og unges seksuelle sundhed er blevet skrevet ind i kommunens sundhedspolitik.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er afgørende, at arbejde sammen tværfagligt, hvis indsatsen skal lykkes.
  Det giver rigtig god mening, at være i dialog med forældregruppen omkring emner der handler om små børn og seksualitet, fordi mange forældre kan blive forskrækkede over og slet ikke er klar over at små børn har en form for seksualitet, som er med til at danne fundament for et sundt forhold til egen og andres kroppe, og dermed giver barnet fundament for at udvikle en sund seksualitet i ungdoms-og voksenlivet.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Ingen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Børn og unges seksuelle sundhed og trivsel er skrevet ind i Hjørring Kommunes Sundhedspolitik, hvilket forpligtiger kommunen til at arbejde målrettet og systematisk med at fremme seksuel sundhed og trivsel hos børn og unge.

  Vi har planer om at fortsætte indsatsen, fordi det er meningsfuldt

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Ikke fundet nogle ;-(

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x