Far på Forkant i Thisted Kommune

Aktivitetsfokuseret indsats med seks mødegange i åben gruppe gennem et år

Udskriv case

Kontakt

Merethe Graversgaard Vinter
Sundhedsplejersker i Familien i Vækst
Sundhedsplejen i Thisted Kommune

Tlf: 99 17 20 31
mev@thisted.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med ”Far på Forkant” er at styrke og støtte fædres tilknytning til deres spædbarn samt styrke de deltagende fædrenes rolle som ligestillet forældre til mor.
- Gennem aktiviteter for far og baby alene uden mor
- Gennem fælles måltider i gruppen med far, mor og baby sammen
- Gennem aktivitet og samvær med far uden mor og uden baby

Målgruppe & Arena

Målgruppen er fædre tilknyttet ”Familien I Vækst” (FIV) samt andre fædre, der har en sårbar familiesituation, hvor distriktssundhedsplejersken vurderer, at Far på Forkant kan være en relevant indsats i forhold til familiedannelsen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  ”Far på Forkant” er integreret med seks mødegange på hhv. forår og efterårsholdene, hvor der er ugentlige gruppeaktiviteter i ”Familien I Vækst” (FIV) for begge forældre. Disse er placeret i dagtimerne
  Der er to mødegange med far/babysvømning uden mødrenes tilstedeværelse under aktiviteten. To DGI uddannede svømmeinstruktører, som begge er tilknyttet ”Familien I Vækst” som hhv. pædagog og sundhedsplejerske, har ansvaret for aktiviteten i vandet. Indtil 2021 har der været en mandlig gruppefacilitator tilknyttet som gruppeleder på Far på Forkant. For nuværende er det ophørt, og det er for nuværende en sundhedsplejerske tilknyttet ”Familien I Vækst”, der sammen med pædagogen varetager forløbet omkring Far på Forkant. Der er aktuelt planer om at tilknytte en ny mandlig gruppefacilitator til Far på Forkant til efteråret.

  Der er desuden to mødegange med far/babymusik og leg på Musikskolen ved konservatorieuddannet musiklærer. Her deltager pædagog og sundhedsplejerske som gruppefacilitatorer.

  Mødrene mødes under begge aktiviteter i et lokale tæt på, så der kan hentes støtte ved evt. behov for amning mm. Mødeformen for mødrene er fri og kaldes Café Bagkant.

  Efter aktiviteten er der fælles samling med mad sammen med mødrene med drøftelse af, hvordan aktiviteten er forløbet, herunder tanker og refleksioner på baby og fars egen oplevelse hermed.

  Der skal være en tydelig dagsorden med sms reminder. Desuden er det vigtigt med veluddannede instruktører og gruppeleder, der tager ansvaret for aktivitetens forløb.

  Indsatsen er i drift i forlængelse af projekterne Til Gavn for Barnet (2018) og Far på Forkant (2019). Udviklet og gennemført i samarbejde med Socialt udviklingscenter (SUS). Se de to vedhæftede rapporter fra SUS nedenfor

  Materiale

  SUS temahæfte - TIl gavn for BarnetDownload

  Fædre på forkant - opsamlingDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  ”Far på Forkant” er forankret i ”Familien I Vækst”, der er en tidlig indsats model fra graviditeten og frem til barnets 1 års alder placeret i sundhedsplejen og organiseret i Sundhed, Fritid og Kulturforvaltningen i Thisted Kommune.

  Sundhedsplejerskerne og pædagogen i ”Familien I Vækst” er ansvarlige for indsatsen. Der indkaldes med program sendt ud i e-Boks, og der sendes reminder sms inden selve mødegangen. Selve den professionelle indsats er med instruktører der søger vedvarende opkvalificering af deres uddannelse indenfor DGI-svømning. Babymusik instruktøren er konservatorieuddannet og ansat på den kommunale musikskole (Kulturrummet). Til øvrige aktiviteter er der et ad hoc samarbejde med fx skydeklubben. Og som nævnt har der været et formaliseret samarbejde med Sundhedsafdelingen med en mandlig gruppe facilitator uddannet cand,scient. i idræt og sundhed.

  Rekruttering

  Far på Forkant præsenteres for de kommende forældre under graviditetsforløbet med Familie i Vækst (FIV). Der arbejdes løbende i forløbet på at motivere og ruste fædrene til at deltage. Dette ved at skabe en tryg og forudsigelig ramme omkring aktiviteten, både on location, men også i høj grad sammen med mødrene i kontakterne gennem FIV.
  Fremmøde kan være en udfordring efter en lang skole/arbejdsdag og med infrastrukturelle trafikale udfordringer. Der gives tilskud til transport til begge forældre.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Far på Forkant er forbundet med udgifter til leje af svømmehal og livredder samt honorar til musikskolelæreren. Herunder er der udgifter til forplejning ca. 60 kr. pr. person. Ligeledes er der udgifter til Fars Garage aktiviteterne, de to mødegange, hvor far er alene uden mor og baby. Det handler om materialer til fx skydning, leje af cykler og bowling. Sundhedsplejerskerne og pædagogen har arbejdstiden til Far på Forkant integreret i deres normering. Gruppeaktiviteterne ligger forskudt i tidsrummet kl. 16:30-18:30 og 17:15-19:00.

  Ethvert barn har ret til to skud fra bøssen – ét fra far og ét fra mor

  Anonym, Leder, Kommunalt mentortilbud målrettet sårbare mødre

  Virkning

  Gennem samarbejdet med SUS har vi opnået en evaluering af Far på Forkant, der viser, at fædrene oplever glæde, stolthed og en større tro på egne evner som ligestillet forældre. Denne forholdsvis lille indsats har vist sig at have en afsmittende effekt på efterfølgende børn i familien. Dette ved at der er et stort ønske for flere fædre om at medvirke igen ved barn nr. 2. Ligeledes har der været bedstefædre med som har oplevet stor glæde og større samhørighed med deres barnebarn gennem deltagelsen i Far på forkant.

  Se vedhæftede rapporter

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Kontinuitet, tryghed ved formen og erfarne og veluddannede gruppeledere.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det har haft en meget stor og afgørende betydning for kvaliteten og kontinuiteten, at Far på Forkant er udviklet gennem et solidt projektarbejde initieret af SUS. Vi ved gennem evalueringen fra SUS, at indsatsen har en betydning for en far i en sårbar familiesituation. I praksis i det daglige arbejde i Tidlig Indsats Modellen: ”Familien I Vækst” oplever vi en øget interesse og involvering i forældreskabet med forløbet i Far på Forkant.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det har været meget svært at få deltagerne til at møde op især i starten af projektet, Nu er Far på Forkant mere kendt af os, der arbejder i hverdagen med familierne, og der er en større stabilitet i fremmødet, selvom det er et forløb med løbende optag.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  • Motiveringen igennem individuelle kontakter.
  • Tydeligt program sendt ud i e-Boks
  • Sms advisering

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x