Ha`det godt for mænd i Vejle Kommune

Et sundhedskursus målrettet mænd

Udskriv case

Kontakt

Majbritt Damgaard-Eilsø
Sundhedskonsulent
Vejle Kommune

Tlf: 20525616
MAJDA@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er at at skabe mere lighed i sundhed ved en målrettet sundhedsindsats for mænd. Derudover er det:

- at at skabe netværk og relationer mændene i mellem, så de får lyst til at fortsætte i en fælles aktivitet efter kurset.
- at skabe refleksion og dialog over hvad et sundt liv er og inspirere til små skridt hen imod en sundere livsstil og mere trivsel.

Målgruppe & Arena

Kurset er for mænd, der oplever en uoverensstemmelse mellem deres nuværende sundhedsadfærd og væsentlige personlige mål og værdier for deres sundhed. Gruppen kan derfor indeholde mænd, der har sundhedsmæssige udfordringer inden for alle KRAM faktorerne samt mental sundhed. Mændene kan selv henvende sig, men Jobcenteret m.fl. kan også anbefale kurset.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/09/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Undervisningen har været meget på deltagernes præmisser og hvad de har brug for. Det har eksempelvis været den gode samtale, energiforvaltning, kompetencer, fysiologi, mad og sundhed, brætspil, fisketur, hvad kan et bibliotek, forbudte tanker, hvad er en rigtig mand?, mindfulness, film, bålmad mm.

  Et eksempel på en øvelse er:
  At visualisere et fuldt glas, som alle kender til, når tingene bliver for meget. Her har vi lavet vores egen glas på et stykke papir, og derigennem, skal hver deltager skrive hvad der fylder glasset op, og modsat hvad der får vandet til at fordampe, så det ikke løber over.

  Vi har prøvet lidt af hvert omkring mødegange. Mellem 12 og 16 gange har været afprøvet.
  Tidspunktet har været om formiddagen med afprøvelse af et enkelt eftermiddagshold, hvor vurderingen blev at formiddagshold var bedst (9.00-11.30)

  Ha det godt for mænd er vedtaget politisk med et hold forår og et hold efterår

  Materiale

  Eksempel på øvelse - Bægeret der flyder overDownload

  Evaluering af gruppeforløb 3Download

  Evaluering af gruppeforløb 5Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  De første forløb blev gennemført med personale fra Sundhedsafdelingen. Efterfølgende er biblioteket og medarbejdere fra helhedsplanen i Vejle blevet en del af projektet.

  Rekruttering

  Rekruttering sker gennem:
  • Jobcentret
  • Egne gruppeforløb i kommunen/afdelingen
  • Foreningernes hus
  • Det grønlandske hus
  • Psykiatri
  • Facebook/linkedin
  • Det boligsociale helhedsplan
  • Kirkens korshær
  • Væresteder
  • Borgeren selv kan tilmelde sig
  • www.aktivsammen.dk
  • www.vejle.dk/hadetgodt
  • Den Sociale Vejviser - Vejle Kommune

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

  Projektet er politisk vedtaget med 100.000 kr. om året til et forårs og et efterårs forløb.

  Henrik fortæller

  "Da min sagsbehandler fortalte, at der var det her kursus, var jeg lidt skeptisk. Jeg er jo ikke en mand, som tænker særlig meget over hvordan jeg har det i hverdagen. Jeg ser mig selv som en der ellers klarer mig fint. Jeg kan da godt se, at jeg var lidt alene engang imellem. Jeg har det da også nogen gange svært ved at få gjort tingene. Så jeg kan holde mit hjem, som jeg gerne vil Men jeg tænkte, det kan der vel ikke ske noget ved. Jeg prøver sådan et kursus af. Det viser sig, at jeg fik meget mere ud af det, end jeg nogensinde kunne have troet på, og forestille mig. Jeg fik også nye bekendtskaber, som jeg kan bruge, hvis det er, at jeg har brug for nogen at snakke med. Jeg vil sige, at kurset er klædt mig på til at kunne finde ud af, hvordan jeg strukturerer min dag bedre, så jeg kan holde mit hjem, som jeg gerne vil. "

  Anonym, borgere, Vejle

  Virkning

  Hver deltager har udfyldt WHO-trivselsskema ved start og slut på forløbet.

  Derudover har vi lavet et skema omkring de formelle rammer omkring tid/sted/undervisningens relevans mm. som er udfyldt ved forløbets afslutning Se to vedhæftede evalueringer længere oppe.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er vigtigt med samarbejdspartnere der har målgruppen håndholdt, da de ikke kommer af sig selv.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Vores absolutte største barriere er rekruttering af deltager til holdet.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det tværfaglige samarbejde mellem biblioteket, helhedsplanen og sundhedsafdelingen har givet en mangfoldighed i undervisningen, og at deltagerne kunne spejle sig i en af underviserne pga. den forskellighed der har været.
  Idet vi kommer fra hver sin afdeling, hvor vi ser borgerne forskelligt udfra det perspektiv vi er ansat i, ser vi borgerne forskelligt, og på den måde, kan hjælpe dem bedre.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x