Sundhedssatellitter i Viborg Kommune

Fysiske lokaler, hvori der tilbydes nogle af de sundhedstilbud, der også findes centralt i kommunens sundhedscenter

Udskriv case

Kontakt

Mette Bredsgaard
Leder af Sundhedscenter Viborg
Viborg Kommune

Tlf: 87874913
meb@viborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at sikre, at nogle af kommunens sundhedstilbud er tilgængelige i 5 lokalområder
Målene:
- at medarbejderne på sundhedscentret i Viborg kommer ud i lokalområderne og arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse
- at medarbejderne understøtter lokale sundhedsfremmende tilbud og indsatser
- at medarbejderne samarbejder med lokale foreninger og frivillige

Målgruppe & Arena

Tilbuddene i sundhedssatellitterne er primært for voksne, men lokalt kan der være samarbejdsprojekter med lokale aktører om indsatser målrettet børn og unge

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2015

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Sundhedssatellitterne er fysiske lokaler, hvori der tilbydes nogle af de sundhedstilbud, der også findes centralt i kommunens sundhedscenter. Sundhedssatellitterne har en central placering i lokalsamfundene. Det kan f.eks. være på et plejecenter eller et fritids- og kulturcenter. Der er forskellige træningsfaciliteter, f.eks. træningsfaciliteter, køkken, sygeplejeklinik og plads til aktiviteter i sundhedsplejen i sundhedssatellitterne.
  Udover sundhedstilbuddene igangsætter sundheds- og forebyggelsesmedarbejderne forskellige initiativer og projekter i samarbejde med lokale aktører, der er målrettet lokalområdet.
  Sundhedssatellitterne bliver også integreret i Viborg Kommunes sundhedsprojekter, så flest mulige borgere får gavn af dem.
  Senest er nogle af sundhedssatellitterne også kommet i spil i øvrige forvaltningers fremskudte funktioner.

  I alle sundhedssatellitter er følgende tilbud:
  Sundheds- og livsstilssamtale, alkoholforebyggende samtale, vejledning til rygestop, forløb hos sundhedsplejen, samtaler med demenskonsulent og hørevejledning.

  Alle borgere er velkomne til at komme med forslag til sundheds- og forebyggelsesaktiviteter, som de sammen med medarbejderen kan igangsætte.

  Frivillige trivselspiloter igangsætter aktiviteter i deres lokalområde: Det kan være brætspilsarrangementer, fællesspisning, etablering af krolfforening, idrætsprojekt for børn og gå-grupper.

  Sundhedssatellitterne er en del af Viborg Kommunes forankring af generelle projekter. Her er et par eksempler:
  - Børneskove; et samarbejde mellem lokale institutioner og frivillige, der gør et lokalt skovområde mere tilgængelig for børnefamilier
  - Foreningsklar - motion og lokale fællesskaber; ledige, sygemeldte, borgere i ressourceforløb og borgere der er i risiko for at få en sygemelding guides til at deltage i lokale fællesskaber

  Materiale

  Lokalsamfund som sundhedsfremmende arena - håndbogDownload

  Lokalsamfund som sundhedsfremmende arena - ViborgDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Kommunal organisering
  Sundhedssatellitterne er en del af Sundhedscentrets drift, og ledes derfor af lederen af Sundhedscenter Viborg. Sundheds-og forebyggelsesmedarbejderne, der arbejder i sundhedssatellitterne, har også opgaver i Sundhedscentret og i det generelle sundheds- og forebyggelsesarbejde i kommunen.

  Lokal organisering
  1-2 sundheds- og forebyggelsesmedarbejdere, der er knyttet til den enkelte sundhedssatellit, er bindeled til øvrige kommunale aktører i området samt aktører i civilsamfundet.
  Til hver sundhedssatellit er der knyttet frivillige.

  Rekruttering

  Rekruttering foregår på forskellige måder afhængig af hvilke aktiviteter og tilbud, der igangsættes

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Ressourcer:
  Etableringsomkostninger til ombygning og renovering af lokaler i tilknytning til plejecentre og etablering af en ny sundhedssatellit i Bjerringbro.
  Driftsomkostninger til vedligeholdelse af bygninger og forbrugsudgifter mv. Desuden udgifter til løn til 2 fuldtidsmedarbejdere samt aktivitetsudgifter.

  Lederen af Sundhedssatellitterne i Viborg Kommune siger om forholdet mellem frivilligt og kommunalt drevne tilbud:
  "Vi er nødt til at køre på med begge dele, for vi kan ikke tro, at Trivselspiloterne (frivillige ildsjæle) kan løfte de mest sårbare borgere, men de kan være med til at avle sundhed. Så dem, der kan selv, kan fortsætte med at leve et sundt liv i lokalsamfundet"

  Mette Bredsgaard, Leder af Sundhedscenter Viborg, Viborg Kommune

  Virkning

  Der er ikke lavet en samlet evaluering, men det vurderes, at formål og mål med sundhedssatellitterne er nået, og at der opnås kontakt til nye borgergrupper, som man ellers ikke ville have nået i det centralt placerede sundhedscenter. Enkelte aktiviteter og tilbud evalueres.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor chef, leder og medarbejder uddyber lokalsamfundsindsatsen og giver gode råd til andre kommuner, der vil arbejde med lokalsamfund som sundhedsfremmende arena

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor chef, leder og medarbejder uddyber lokalsamfundsindsatsen, herunder svagheder ved indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor chef, leder og medarbejder uddyber lokalsamfundsindsatsen, herunder styrker ved indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x