Forstør og forstærk fællesskabet

Foreningsworkshop m. fokus på at skabe rammer der fremmer mental sundhed

Udskriv case

Kontakt

Hanna Christensen
Projektleder for ABC for mental sundhed
DGI Storkøbenhavn

Tlf: 51 18 77 92
Hanna.christensen@dgi.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

At skabe rammer i idrætslivet der er fremmende for mental sundhed gennem fokus på ABC for mental sundhed, den gode velkomst og en inkluderende fællesskabskultur.
Oplysning og kompetenceløft af trænere og ledere/frivillige i udvalg og bestyrelser i idrætsforeninger.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er trænere og frivillige ledere/bestyrelse i idrætslivet.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/06/2016

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  DGI har siden 2016 arbejdet intenst med den forskningsbaserede tilgang ”ABC for mental sundhed” og har haft succes med at operationalisere teori til konkret handling. De sidste par år har mere end 3000+ trænere og ledere været igennem workshoppen, som oftest navngives ”forstør og forstærk fællesskabet”.

  Forstør og forstærk fællesskabet foregår over to workshops – gerne to aftener á 3 timer.
  Første workshop har fokus på ABC for mental sundhed og den gode velkomst. Her udarbejdes en handleplan, som man følger op på ved den efterfølgende workshop.
  Anden workshop har fokus på ABC for mental sundhed, hvordan trivsel smitter og inspirationsøvelser til at styrke fællesskabskulturen i og uden for træningen.
  Workshoppen er en vekselvirkning ml. oplæg, refleksion og praksisøvelser, hvor der løbende bliver brugt materiale, der henviser til ABC for mental sundhed.
  Workshoppens indhold er:
  • Intro til ABC for mental sundhed
  • ABC i en idrætskontekst (hvor der zoomes ind på øvelser, der styrker særligt tilhørsforhold og meningsfuldhed)
  • Hands -on værktøjer til at styrke den gode velkomst før, under og efter træning (se eksempel: https://www.youtube.com/watch?v=HoXy2aylmDU&t=96s)
  • Praksisøvelser der inspirerer til hvordan man styrker Fællesskabskulturen i og uden for træning (se eksempel: https://www.youtube.com/watch?v=5rG6LQsQo0s)
  Mere info om workshoppen findes her: www.dgi.dk/ABC

  Afhængigt af hvem målgruppen er, kan fokus på mental sundhed op-eller nedskaleres – herunder visning af ABC videoen (hvad er ABC), fortællingen om ”livets flod”, Dagsfortællingen samt ABC nip napperen omformet med spørgsmål til en foreningskontekst med fokus på den gode velkomst og fællesskabskultur.

  Materialet kan downloades frit her

  Vi har udviklet en lille film, hvori vi formidler, hvordan trænere og foreninger kan bidrage til at styrke fællesskabet:

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Forstør og forstærk fællesskabet kan fx være et samarbejde ml. kommune og lokal DGI-landsdel.
  Sammen udbyder DGI og kommunen workshoppen til alle foreninger i kommunen.
  Kommunen og DGI hjælpes ad med markedsføring og etablering af kursus. DGI står for undervisningen og procesudvikling.

  Rekruttering

  Rekruttering foregår gennem invitation via nyhedsmail, gennem Facebookkampagne og via opringninger.
  Jo flere ressourcer der allokeres til at få fat på foreninger, desto flere deltager.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Økonomien vurderes i samarbejde med den enkelte DGI landsdel afhængigt af, hvor mange timer der skal lægges i samarbejdet; herunder rekruttering, markedsføring og opfølgning med foreningerne.

  ”Det er en super god måde at få skabt et bedre overblik (…) få et indblik i hvordan foreningslivet egentligt kan bidrage til mental sundhed, og få den vinkel på det også.”

  ”Det gav os egentlig en rigtig god forståelse af, hvordan man kan anvende dem ud fra viden om mental sundhed (…) og det gav mening både på foreningsplan men faktisk også på det personlige plan."

  Anonym, Frivillig, Breddeidrætsidrætsforening, Midtjylland

  Virkning

  Flere foreninger finder materialet letforståeligt, og finder det meningsfuldt at kunne spille en rolle ift. trivselsdagsordenen. Samtidig er materialet meget lavpraktisk, så vi kommer hurtigt til konkret praksis og gode tips og tricks til hverdagen, der kan skabe mere rummelige- og inkluderende fællesskaber.
  Vi går meget op i hverdagsord, der kan konkretisere mental sundhed. Eksempelvis opererer vi med ordet ”mikrohandlinger”, som henviser til små handlinger, der kan gøre en stor forskel.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  • Begyndt med at øve elevatortalen (hvad ABC er, og hvad ABC kan bruges til) med få og simple
  ord. Øv dig i at komme fra helikopterperspektiv til konkret handling forholdsvis hurtigt
  • Få ABC helt ind under huden, så du altid kan operationalisere det en lokal kontekst
  • Jo flere konkrete tips og tricks desto bedre
  • Selvom materialet for nogen kan virke banalt (fx at huske navnelege, velkomstværter, smile, holde døren m.m.) så er det ofte det første der bliver glemt i en travl hverdag. Derfor: Gentag indsatsens relevans ved enhver lejlighed.
  • Få sidemandsoplært lokale tovholdere, der kan sikre forankring efter endt workshop

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Vi har kaldt indsatsen ”Forstør og forstærk fællesskabet”, da overskriften ”ABC for mental sundhed” kan være svær at relatere til, hvis man aldrig har hørt om det før. Derudover kan det måske ”skræmme” nogle væk som ikke forstår at mental sundhed er relevant for alle – også i en fritidskontekst samt kender til forskellen på behandling, forebyggelse og sundhedsfremme.

  Derudover er det vigtigt, at fortællingen om ABC ikke kun er teori, men i lige så høj grad praksisnær med konkrete råd og værktøjer samt eksempler på hvordan man kan gøre mentalt sundhed handlinger. Mange synes ABC er relevant, men operationaliseringen ift. en konkret arena og målgruppe kræver hjælp – og det er formidleren/procesfacilitatorens fornemmeste rolle på sådan en workshop

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Samarbejdet med kommuner om Forstør og forstærk fællesskabet, har været en kæmpe fordel for indsatsen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Den gode skolestart

  Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

  Dialogspillet ”Dig & Mig”

  Brætspil til arbejdet med fremme af seksuel sundhed blandt børn og unge udviklet i Aalborg Kommune

  Fællesskabsstafet i Slagelse Kommune

  At skabe fællesskaber på tværs og synliggøre de mange givende fællesskaber der findes indenfor kommunegrænsen i samarbejde med Frivilligcenter Slagelse

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x