Fællesskabsstafet i Slagelse Kommune

At skabe fællesskaber på tværs og synliggøre de mange givende fællesskaber der findes indenfor kommunegrænsen i samarbejde med Frivilligcenter Slagelse

Udskriv case

Kontakt

Maria Bjerring Zangenberg
Udviklingskonsulent i Folkesundhed
Center for Sundhed og Ældre, Slagelse Kommune

Tlf: 61140927
mapet@slagelse.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at skabe fællesskaber på tværs og synliggøre de mange givende fællesskaber der findes indenfor kommunegrænsen.
Delmål:
- At styrke fællesskabet og sammenholdet i lokalsamfundet
- Skabe grobund for nye samarbejder på tværs
- At synliggøre og få flere med i fællesskaber

Målgruppe & Arena

Lokalsamfund, borgere, og alle former for fællesskaber eksempelvis frivillige- og sociale foreninger, lokalråd, kommunale institutioner som skoler, daginstitutioner, plejehjem m.fl.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/06/2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  En Fællesskabsstafet er en stafet med en fysisk depeche, som går fra hånd til hånd, og som bæres rundt mellem forskellige fællesskaber i et givent område, f.eks. et lokalområde eller en kommune.
  Bærerne af depechen er forskellige former for fællesskaber f.eks. idrætsforeninger, patientforeninger, kommunale institutioner som skoler, daginstitutioner, plejehjem m.fl. Fællesskaberne kan både gå, cykle, svømme, sejle, ro og sågar flyve depechen rundt.

  Stafetten forløb i dette tilfælde over 5 dage og strakte sig over 125 km.
  Ud over selve transporten af depechen, blev der også lavet forskellige aktiviteter og stop undervejs på ruten, f.eks. fællesspisning, brætspilsaften, åbent hus, morgengymnastik m.m.

  Frivilligcenter Slagelse og Folkesundhed i Slagelse Kommune var initiativtagere og tovholdere.

  Med ABC for mental sundhed som fundamentet for stafetten, var det centralt at tænke i bevægelse, aktiviteter og fællesskaber, og i at det skulle give mening for de forskellige lokalområder at være med. Derfor fik hvert område selv lov at sætte sit præg på stafetten, så fokus blev netop det, som man ønskede lokalt.

  Arrangørerne oplyste de lokale tovholdere om ABC-forståelsesrammen og de tre vigtige budskaber. Det var så op til de enkelte lokale sammenslutninger at afgøre, hvorvidt det gav mening for dem at informere deltagerne om ABC. ABC blev inddraget til åbningen af Fællesskabsstafetten ved lokale politikere, og ved afslutningen af Fællesskabsstafetten afholdt Vibeke Koushede en times oplæg om ABC for mental sundhed. På denne måde blev ABC tydelig for deltagerne, og de kunne reflektere over, at de aktiviteter de havde lavet i løbet af Fællesskabstafetten var: A - gør noget aktivt, B - gør noget sammen og C – gør noget meningsfuldt.

  ABC budskaberne er også integreret i den måde Fællesskabsstafetten fungerer på: Ved at bygge bro mellem eksisterende lokale fællesskaber, skaber man grundlag for nye fællesskaber på tværs. Nye fællesskaber som man kan lære af, og som kan vække nysgerrighed og mulighed for at reflektere over egen trivsel.

  Se guiden til afholdelse af en fællesskabsstafet i bilag 1

  Materiale

  Guide til afholdelse af fællesskabsstafetDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Frivilligcenter Slagelse og Folkesundhed i Slagelse Kommune var initiativtagere og overordnede tovholdere på indsatsen. Som overordnede tovholdere fik vi udpeget 10 lokale tovholdere, som blev vores forlængede arm ud i lokalområderne, og som øgede engagementet, og tog del i markedsføringen af Fællesskabsstafetten. På denne måde fik vi inddraget en masse forskellige lokale fællesskaber, og bygget bro mellem dem.
  Vi har et eksempel på organiseringen af en Fællesskabsstafet i den vedhæftede guide i fil 1

  Rekruttering

  Vi rekrutterede gennem egne og lokale tovholderes netværk. Vi ringede og skrev rundt til alle, vi tænkte kunne have interesse. Vi brugte både frivilligcentret og kommunale medarbejderes kontakter til foreninger, lokalråd og andre. Desuden anvendte vi vores egne sociale medier (bl.a. https://www.facebook.com/faellesskabsstafetten), lokale aktivitetskalendere, opslag i dagblade og andre lokale medier, vores nyhedsbreve og aktørernes medieprofiler.

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  Midler fra kommunal landdistriktspulje: 22.250 kr.
  Afsluttende event med bespisning og live-musik: 37.630 kr.
  Sponsorater (drikkelse, sociomusikalsk event
  v/Total Hip Replacement og House of Corr): 23.150 kr.

  Total 83.030 kr.

  ”Efter Fællesskabsstafetten har vi fået flere deltagere i vores aktiviteter og et bedre kendskab til andre fællesskaber i vores område.”

  Anonym, Kommunal aktør, Slagelse

  Virkning

  10 lokalområder, mere end hundrede lokale fællesskaber og langt mere end tusind hænder bidrog og deltog i Fællesskabsstafetten.

  Vi udførte en evaluering med både kvantitative og kvalitative spørgsmål, som de forskellige sammenslutninger udfyldte. Denne evaluering gør vi brug af i forbindelse med udvikling af vores næste Fællesskabsstafet.
  Der blev hvervet frivillige fotografer til at dokumentere under Fællesskabsstafetten. Dertil samarbejdede vi med kommunens kommunikationsafdeling som sponsorerede udvikling af en film om Fællesskabsstafeten

  Denne film, som ligger på vores hjemmeside, bliver også anvendt af andre afdelinger i kommunen samt af eksterne samarbejdspartnere.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  I Slagelse nedsatte vi en arbejdsgruppe bestående af de lokale tovholdere og den overordnede tovholder. Arbejdsgruppen mødtes kun to gange forud for stafettens afholdelse. Møderne sikrede koordinering med og relevant støtte til de lokale tovholdere samt inspiration, engagement og ejerskab. Afhængigt af et lokalområdes størrelse og antallet af deltagende fællesskaber, kan en lokal tovholder også vælge at nedsætte en lokal arbejdsgruppe med repræsentanter fra de lokale fællesskaber, som deltager i stafetten.
  Vi erfarede, at des mere vi som overordnede tovholdere servicerede og gjorde arbejdet for de lokale tovholdere lettere, des større engagement udviste tovholderne til at give arbejdet en ekstra skalle

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Der hvor de lokale tovholdere virkelig gjorde en indsats for at få andre lokale med, virkede det virkelig godt. Til gengæld haltede det lidt efter, der hvor den lokale tovholder bare sendte en mail rundt og ventede på at tingene skete af sig selv. Vi erfarede, at det derfor er givende at opsøge ildsjæle, der brænder for sagen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Vi undersøgte kommunale puljer og fonde samt sponsorater til markedsføringsmaterialer, mad og drikke, underholdning m.m.
  Dertil udarbejdede vi en fælles skabelon, som de lokale aktører kunne anvende, når de skulle søge om midler til lokale aktiviteter. Skabelonen indeholdt en kort og overordnet beskrivelse af Fællesskabsstafetten, efterfulgt af plads til at beskrive den lokale aktivitet, som der ansøgtes midler til.
  Jo mere markedsføring – jo bedre. Det er det væsentligste råd, vi kan give med på vejen. Flere råd og erfaringer er at finde i vores vedhæftede guide.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x