Søndagsaktiviteter og Træning i naturen – Ringkøbing-Skjern Kommune

Projekt Naturens Rige

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Lene Brodde
Koordinator for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Ringkøbing-Skjern Kommune
Tlf: 20 18 33 03
lene.brodde@rksk.dk

Formål

Formålet med at deltage i aktionslæringsforløbet var at arbejde med to hovedområder inden for kommunens politiske vision; fysisk aktivitet og mental sundhed. Ved at flytte fokus fra motion for motionens skyld til glæde ved bevægelse, ønskede aktionslæringsgruppen at flytte traditionelle aktiviteter til utraditionelle omgivelser og herigennem udnytte elementer, der findes i naturen.

Aktionslæringsgruppens overordnede mål var for det første at skabe samarbejde mellem kommunen, organisationer og frivillige inden for området natur og mental sundhed. De ønskede derudover at involvere flere borgere i aktiviteter i naturen og danne nye netværk. Endvidere fandt gruppen det vigtigt at synliggøre mulighederne i vestjysk natur og således eksponere kommunens naturrigdom og alternative muligheder for at bruge den.

Målgruppe & Arena

Søndagsaktiviteter har ikke en særlig målgruppe, men er et tilbud til alle borgere i kommunen. Det er både den gængse borger og borgere tilknyttet hjerterehabilitering, kræftrehabilitering, socialpsykiatrien samt andre sårbare grupper, der deltager i tilbuddet.

Træning i naturen er et tilbud, der er målrettet borgere, som har deltaget i et rehabiliteringsforløb på sundhedscenteret, men også andre borgere med interesse for bevægelse i naturen deltager. Tilbuddet annonceres dog ikke offentligt.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Aktionslæringsgruppen fra Ringkøbing-Skjern Kommune blev hurtigt enige om, at de i aktionslæringsforløbet ikke ville skabe et nyt projekt. De ønskede at gå et spadestik dybere ned i projekter, de allerede havde implementeret, hvorfor de besluttede at undersøge, hvilke kvaliteter to allerede etablerede aktiviteter havde blandt de borgere, der benyttede tilbuddene:

”Søndagsaktiviteterne” er arrangerede gåture, der bliver afholdt en gang om måneden. Aktiviteten har eksisteret gennem de sidste fem til syv år. Aktiviteterne foregår i naturområder, og hvor der er mulighed for at fortælle om området og den omkringliggende kultur.

”Træning i naturen” er træning, som faciliteres af frivillige naturtrænere i bynære plantager. Aktiviteten ligger fast; én time, én gang om ugen, året rundt.

Der blev uddelt spørgeskemaer til deltagerne, for herigennem at opnå ny viden om, hvad der fx hindrer folk i at deltage eller vende tilbage til tilbuddene, og for at afsøge, hvilken værdi naturen har for målgruppen. Dette blev suppleret med Snaplog-metoden, hvor deltagerne tager billeder af deres oplevelser i naturen, hvorved de sensoriske øjeblikke opfanges.

Organisering og samarbejdspartnere

Aktionslæringsgruppen, som deltog i Naturens Rige, bestod af en udviklingskonsulent fra Sundhedscenter Vest, en frivillig instruktør fra Træning i naturen, en skovfoged fra Kultur, Natur og Fritid, en medarbejder fra DGI Vestjylland, en fysioterapeut fra Sundhedscenter Vest og en naturvejleder og museumsmedarbejder.

Søndagsaktiviteterne planlægges en gang om året af styregruppen i samarbejde med DGI, naturvejledere, Land, By og Kultur og Sundhedscenter Vest. Ud fra et kort over Ringkøbing-Skjern går de i dialog om, hvor det kunne være interessant at gå hen.

Styregruppemedlemmerne er ansvarlige, for at aktiviteterne bliver søsat, men selve turene faciliteres af enten en ny lokal samarbejdspartner, et museum, en forening, et forplejningssted, en naturvejleder eller lokal ildsjæl.

Borgerinddragelse har været afgørende for udviklingen af aktiviteterne. Det har været en ny måde at tænke på for flere af aktionslæringsgruppens medlemmer, hvorfor spørgeskemaet og dets resultater har været, hvad de selv kalder ”en
øjenåbner.

Rekruttering

Når søndagsaktiviteterne er planlagte bliver en folder med datoer og aktiviteter udformet, således at borgere i kommunen kan planlægge, hvilke aktiviteter de gerne vil med på, og hvilke områder de gerne vil introduceres for. Ambitionen er, at folderen laves færdig inden den sidste tur i det forgangne år (november måneder). Når folderen er færdig annonceres det i lokalaviser, bibliotekerne
får eksemplarer, og læge- og sundhedshuse formidler folderen ud til rehabiliteringshold. Styregruppen bringer den derudover ud til de forskellige forvaltninger, DGI får den til sine medlemmer, og naturvejledere udleverer den ved forskellige aktiviteter. PR-delen fylder således meget, men muliggøres via
netværkenes forskellige kommunikationsveje. Invitationen til søndagsaktiviteterne fokuserer ikke på, at deltagelse vil være godt for borgernes sundhed, men at borgerne kan komme og få en god dag, med nye oplevelser og viden, i selskab med andre borgere fra kommunen.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

 

, ,

Virkning

Ud fra spørgeskemaerne blev det klart, at fremmøde ved Søndagsaktiviteterne i høj grad handlede om samvær, fællesskab og socialiteten ved at mødes med velkendte såvel som nye mennesker – aspekter af mental sundhed.

Overraskende for aktionslæringsgruppen var derudover, at flere borgere kom til Søndagsaktiviteterne efter, de begyndte at promovere turene gennem sundhedskanaler som sundhedscenteret og DGI. Det blev påpeget af gruppen, at dette kunne hænge sammen med, at sundhedscenteret er en institution, som de fleste borgere har tillid til.

Selvom Træning i naturen er en aktivitet, som sætter fokus på motion, viste spørgeskemaundersøgelsen, at naturen og det sociale fællesskab havde stor betydning. Træningsdelen i Træning i naturen taler til deltagernes gode samvittighed, mens naturdelen giver deltagerne sanseoplevelser, der følger årstidernes skift. Endvidere viste undersøgelsen, at det var fællesskabet, der gav deltagerne lyst og anledning til at komme.

Deltagelsen i Naturens Rige betød derudover, at der kom opmærksomhed på de koblinger, der eksisterer mellem natur og sundhed og via spørgeskemaundersøgelser har man fået større indsigt i, hvilken værdi borgere
tillægger naturen – en viden, der kan hjælpe kommunen med at synliggøre naturens rigdom og alternative muligheder for at bruge den, og dermed nå endnu et af deres mål.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

 

 

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Ikke fundet nogle ;-(

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x