Sommermotion i Frederiksberg Kommune

Sommermotion i Lindevangsparken og Seniormotionsdag

Udskriv case

Kontakt

Kenneth Zimmermann
Motionskonsulent
Frederiksberg Sundhedscenter

Tlf: 28985417
kezi01@frederiksberg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er at give Frederiksbergs borgere mulighed for at deltage i et uforpligtende motionstilbud med fokus på fællesskab, hvor de kan prøve forskellige motionsformer af i en afgrænset periode op til foreningernes sæsonstart.

Derudover at:
- Introducere og inspirere flere motionsuvante til motion og bevægelse, samt oplevelsen af fællesskab ved at gøre noget aktivt og meningsfuldt sammen.
- Brobygge til etablerede motionstilbud og foreninger, der henvender sig til målgruppen.

Effektmål:
1. Borgerne får succesoplevelser med motion og føler sig inkluderet i aktiviteterne ud fra ABC-konceptet.
2. Borgerne oplever mangfoldigheden ved motion og får inspiration til de mange muligheder, der er for fysisk aktivitet og fællesskab på Frederiksberg.
3. Borgerne finder en motionsform, som de har lyst til at fortsætte med, og som de kan tilgå og betale.

Målgruppe & Arena

Seniorer (+65 årige) på Frederiksberg. Alle er dog velkomne – uanset form og alder.
Indsatsen skal gøre en en særlig opsøgende indsats for inaktive og udsatte seniorer i form af tilgængelighed af aktiviteterne og rekruttering til netop denne gruppe.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.06.2019 - 31.08.2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Der tilbydes træning to gange om ugen – mandage og onsdage fra kl. 13.00-14.00 i sommerperioden fra uge 31 - uge 36 inden foreningernes sæsonstart.

  Træningen foregik fra uge 31 frem til uge 36, hvor det hele afsluttes med et event ”Seniormotionsdagen” (ligeledes i Lindevangsparken). Aktiviteterne skal være rummelige, således alle kan være med, hvis de har lyst. Der er fokus på ABC-konceptet – at gøre noget aktivt og meningsfuldt sammen. Dette gøres bl.a. ved at have en kort fællesstart i form af en social leg, pause med mulighed for vand, the/kaffe og et stykke frugt, samt en god fælles afrunding.

  Der var en konkret brobygning fra Sommermotionen til Seniormotionsdagen ved at deltagerne fra Sommermotionen ”tjente” lodder for hver aktivitetsperiode, de deltog i. Lodderne kunne anvendes i en lodtrækning om en ”lækker og aktiv præmie” til Seniormotionsdagen.

  Deltagerne (de første 100 deltagere) fik en T-shirt med ”Sommermotion i Lindevangsparken”.

  De deltagende foreninger og netværk, der står for aktivitetsperioderne tilbydes ”Den gode modtagelse”-uddannelse fra DGI.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Frederiksberg Sundhedscenter har projektleder, som har ansvar for planlægning, organisering og eksekvering af Sommermotion i Lindevangsparken og Seniormotionsdagen.

  Derudover samarbejdes der tæt med FIU, DGI og BDFL, samt med interesserede idrætsforeninger og selvetablerede motionsnetværk, der henvender sig til målgruppen.
  Derudover er den bemandede legeplads i Lindevangsparken en vigtig samarbejdspartner.

  • Sommermotion i Lindevangsparken – uge 32-35
  • Udendørs ”Seniormotionsdag” – uge 36
  • Efterfølgende opsamling og evaluering – september

  Rekruttering

  Eksisterende netværk igennem tidligere samarbejdspartnere, foreninger og træningsnetværk. Støtte fra DGI og FIU. Invitation til workshop med fællesplanlægning. Invitation via mail og telefonopkald.

  Promovering målrettet målgruppen på kommunens hjemmeside, sociale medier, lokale medier, plakater på offentlige institutionerne samt patient- og foreningernes fællesmail.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Kick off/workshopmøde for aktører og foreninger
  Ladcykel med materialer og skilte
  Bowle til lodder
  Kaffekander og vanddunk


  Engangsbeløb til Seniormotionsdagen:

  •Telte og skraldespande
  •Højtaleranlæg og mikrofon
  • T-shirts til deltagere – 100 stk
  • ”Fælles pause” – vand, the, kaffe og frugt
  • Trykte flyers og A3-plakater
  • ”Den gode modtagelse”-uddannelse hos DGI
  • Arbejdstimer (studentermedhjælper)
  • Annoncer i lokalavisen (evt. borgerhistorie
  • Muleposer
  • Kage, Kaffe og vand

  Jeg kan godt lide at røre mig lidt, og så tænkte jeg, der kan jo godt være noget, man ikke har prøvet før. Jeg er normalt ikke så vild med bold, men det var faktisk meget sjovt”
  ”Jeg ved ikke om man måske skulle reklamere noget mere med det. Jeg troede faktisk der kom mange flere. Jeg tror ikke det har noget at gøre med programmet, men fordi folk måske ikke har set det. Måske lægge noget ud på klubber eller sådan noget, så folk så det.”
  ”Jeg ville helt sikkert anbefale det til andre.”

  Anonym kvinde, Borger, Frederiksberg Kommune

  Virkning

  Succeskriterier for indsatsen var: 1. Et gennemsnitlig fremmøde på 15 deltagere ved Sommermotion i Lindevangsparken og et fremmøde på samme niveau som 2018 (80-90 deltagere) til Seniormotionsdagen. Målet nået. Der var i gennemsnit 25 deltagere til Sommermotion i Lindevangsparken og 90-100 unikke deltagere til Seniormotionsdagen. En stor andel af deltagerne var kvinder (88%) til Sommermotion i Lindevangsparken. 2. Otte idrætsforeninger eller lokale aktører ønsker at samarbejde og deltage aktivt under Sommermotion i Lindevangsparken og/eller Seniormotionsdagen. Målet nået. Vi endte med 15 idrætsforeninger og lokale aktører, som valgte at samarbejde og deltage aktivt i projektet. 3. Tilfredshedsundersøgelsen fra Seniormotionsdagen skal have et gennemsnitlig tilfredshedsværdi på 4 (på en skala fra et til fem). Sidste år: 4,4. Målet nået. Deltagernes angav en gennemsnitlig tilfredshed på 4,37. 4. 50% af foreningerne melder, at det har været givende og meningsfuldt at deltage i projektet Målet nået. Omtrent 75 % af foreningerne og aktørerne har kommenteret, at de bl.a. fik en snak med potentielle medlemmer, større synlighed og havde en positiv oplevelse af at deltage i projektet. 5. 50% af foreninger angiver at de er positive stemt for at deltage i et lignende samarbejde og projekt i fremtiden Målet nået. 10 ud af 11 respondenter har tilkendegivet, at de ønsker at samarbejde med Frederiksberg Sundhedscenter igen.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Seniormotionsdagen forventes at vende tilbage i 2021.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  God balance mellem ”set-up’et”, forberedelserne og mandetimer, samt i sidste ende ”output’et”.

  Hellere bruge ressourcer på deltagere interviews frem for spørgeskemaet på SMD.
  Kan man evt. bruge Ipads – tryk et svar i forhold til, hvor tilfredse deltagerne er?
  Bestil mere frugt – fungerede godt med levering
  Kan der skabes endnu mere ”fællesskabsfølelse” – mere fælles opvarmning eller aktiviteter?
  Mere tydeligt hvilken forening, der står for aktiviteterne.
  Kan der evt. planlægges to aktiviteter hver gang – ”rolig” og ”pulsen op”?

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Vær opmærksom på vejret, da det har en stor betydning for antallet af deltagere.

  De traditionelle kommunikationskanaler er mangelfuld i forhold til at sprede budskabet

  For få mandlige deltagere

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Foreningerne føler sig som en del af et større koncept.

  Konceptet holder, men vi når ikke ud til alle (sprede budskabet) og evt. undlade ”senior-ordet”.

  Holde fast i at konceptet er et ”præsentationsvindue” for foreningerne.

  Tal indsatsen op imod de forskellige relevante politikker i kommunen. Eksempelvis sundhedspolitikken, idrætspolitikken m.m.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x