Kom og prøv motion på Frederiksberg

Den gode overgang til fælleskaber og træningstilbud i nærmiljøet

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Kontakt

Kenneth Zimmermann
Motionskonsulent
Frederiksberg Sundhedscenter
Tlf: 28985417
kezi01@frederiksberg.dk

Formål

Overordnet
 At skabe et udslusnings- og brobygningsinitiativ, som skal medvirke til at grupper af borgere, der henvises til- og deltager i forebyggende vejled-nings- og patientforløb i Frederiksberg Sundhedscenter, efterfølgende får bedre mulighed for at vedligeholde og udbygge gode motionsvaner med udgangspunkt i det forløb, de har deltaget i
 At udvikle en model for et brobygningsforløb – til foreningslivet og/eller andre relevante aktivitetstilbud i nærmiljøet til borgere, der har behov for en håndsrækning til at komme i gang eller komme videre med at træne i et motionsfælleskab
For borgerne
 at borgerne får kendskab til og afprøver forskellige motionstilbud i lokalområdet
 at borgerne får trygge og positive oplevelser ved at indgå i nye motions-fællesskaber på Frederiksberg sammen med ligesindede
 at borgerne får lyst til at fortsætte i et motionstilbud, når deres forløb i sundhedscentret slutter

Målgruppe & Arena

Særligt fokus på borgere, der har deltaget i Diabetes Kursus og træning, men også relevant for motionsuvante borgere, der henvender sig til motionsvejledning, samt borgere tilknyttet andre patientuddannelser og forløb på Sundhedscentret.
Målgruppen er primært seniorer 60 + og borgere med kronisk sygdom, men omfatter også yngre borgere tilknyttet arbejdsmarkedet.
Deltagerne forudsættes at være selvtransporterende.

Der etableres samarbejde med udvalgte foreninger, aftenskoler, træningsnetværk og fitnesscentre, der tilbyder motionsformer – alt fra dans, boldspil, træning i maskiner, gymnastik m.m.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

Konceptet er et gruppeforløb med tilbud om prøvetimer i motionstilbud på Frederiksberg.
Forløbet tilbydes 5 gange om året (januar, marts, maj, september, november).
Borgerne afprøver udvalgte motionstilbud i nærområdet i følgeskab af en motionsvejleder og andre borgere fra sundhedscentret.
Prøvetimerne er gratis og foregår typisk i en lokal idrætsforening, et fitnesscenter, i en aftenskole eller andre træningstilbud i nærområdet.
Det er muligt at deltage i op til 8 prøvetimer over en periode på 4 uger, og bor-gerne har mulighed for at vælge mellem et bredt udvalg af aktiviteter.
Prøvetimerne kan ligge både før, undervejs og i forlængelse af et trænings- og/eller vejledningsforløb i sundhedscentret.
Der tilbydes 2 forskellige prøvetimer om ugen, - ét om formiddagen og ét om ef-termiddag/aften.

Organisering og samarbejdspartnere

Projektet organiseres og drives af Frederiksberg Sundhedscenter.
Samarbejdspartnere: Interne: Diabetes kursus og Træning, genoptræning og rehabiliteringsafdelingen Eksterne: FOF København, SATS, Ældresagen, Frederiksberg Seniormotion, Lafit, Frede-riksberg Hospital Motionscenter, KSG, Gigtskolen, Sammen om Motion, GåBuddies mfl. Samarbejdspartnere: FIU og Bevæg Dig For Livet

Rekruttering

Det er primært borgere fra vores egne kommunale indsatser fra genoptræning, rehabilitering og individuel motionsvejledning.

Det sundhedsfaglige personale henviser altså borgerne videre til prøvetimerne før, under eller efter deres forløb.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Der er ikke et samlet overblik, men estimeret tager det
12-15 timer pr. måned 5 gange om året på afholdelse af prøvetimer
8-12 timer pr. år på administrativt arbejde

 

Det er vigtigt, at motionsvejlederne er der for at sætte rammerne for den gode oplevelse. Deltagerne har ofte spørgsmål, der er vigtige at svare på med det samme for at forebygge de mange barrierer

Kenneth Zimmermann, Motionskonsulent, Frederiksberg Sundhedscenter

Virkning

Der er endnu ikke evalueret på borgernes og udbydernes input systematisk, da COVID-19 har udskudt forløb nr. 2. Der indsamles løbende data og det er planlagt at samle op på interviews fra deltagere og aktører ved udgangen af 2020, når vi har afholdt tre forløb. De foreløbige tilbagemeldinger og data fra første forløb ser ud således: Ud af de 17 deltagere på første forløb har 7 af deltagerne meldt sig til en af motionstilbuddene. Vi har desværre måttet aflyse én prøvetime pga. manglende tilmeldinger. Ellers har deres været ml. 3-8 tilmeldinger pr. prøvetime med en fremmødeprocent på 67%. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra borgerne omkring deres oplevelser fra prøvetimerne. Særligt vil vi fremhæve, at borgerne har følt sig velkomne og blevet taget godt imod. Herunder en række observationer og erfaringer ift. vigtige elementer i mødet med deltagerne: • at komme til en prøvetime sammen med andre ligesindede • at finde et motionstilbud tæt på egen bolig • at møde underviseren og/eller personalet • at få konkret information omkring pris, omklædning, åbningstider, parkering m.m. • at have en kendt kontaktperson med til at bygge bro mellem den nye og tidligere arena

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Det er vigtigt, at motionsvejlederne er der for at sætte rammerne for den gode oplevelse. Deltagerne har ofte spørgsmål, der er vigtige at svare på med det samme for at forebygge de mange barrierer.
Essentielt at motionstilbuddet ikke er for kompliceret, men en smagsprøve, hvad der kan forventes.
Refleksioner fra deltagerne skal reflekteres lige efter prøvetimen.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Få fysser forstår konceptet helt, og mange bruger det ikke. De fleste henvisninger kommer fra genoptræningspersonalet og til dels vores kollegaer i sundhedshuset. Det tager tid at formidle et nyt tiltag.

Borgerne kommer til tiden, men kan til tider have svært ved at finde det præcise mødepunkt.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

”Kom og prøv”-ambassadører blandt samarbejdspartnere og kollegaer for at skabe ejerskab for forløbet.

Motionsvejlederen lærer en masse praktisk om motionstilbud og får et tættere forhold med foreningen. Feedback tilbage om mekanismer og kulturen på holdet til aktørne og samarbejdspartnere (kvalitetsløft)

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x