De Trygge Landsbyer i Horsens Kommune

Borgerbudgettering - levende, trygge og attraktiver landsbyer i Horsens

Udskriv case

Kontakt

Jesper Nielsen
Borger, forenings og frivillighedskonsulent
Horsens Sund By

Tlf: 30 67 40 05
jesper.nielsen@horsens.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

400.000 - 500.000

Kommune/organisation

Formål

Skabe levende og attraktive landsbyer med udvikling og en stærk følelse af fællesskab og tryghed
Eksperimentere med og fremme aktivt medborgerskab gennem borgerbudgettering.

Målgruppe & Arena

Arenaen for ”De Trygge Landsbyer” var mindre landsbyer i Horsens Kommune. Dvs. med under 600 indbyggere og uden offentlige service institutioner såsom skoler, børnehaver.
De projekter og aktiviteter som borgerne/landsbyboerne selv prioriterede igennem borgerbudgetteringen kom stort set alle aldersgruppe til gavn, dvs. børn, familier, voksne og ældre

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2015 - 31.12.2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  4 landsbyer i Horsens Kommune deltog hvert år i årene 2015-2020 i De Trygge Landsbyer. Dvs. de gennemført selv en lokal proces med borgerbudgettering. Hver landsby fik 100.000 kr. De blev klædt på via et fælles opstartsmøde med Horsens Kommunes tovholder, hvor gode og mindre gode erfaringer blev udvekslet og rammerne blev udstukket, samt løbende netværksmøder med de andre deltagende landsbyer. Horsens Kommunes tovholder rådgav løbende om processen og deltog i de fleste borgermøder og i en del arbejdsgruppemøder men derudover var det de lokale landsbytovholdere, der var ansvarlige for deres egen proces i deres egen landsby. Generelt tog processen i landsbyerne 1 til 1 ½ år og alle gik igennem følgende faser:
  1) Informationsfase, herunder nedsættelse af lokal styregruppe i landsbyen og informering af landsbyboerne igennem lokale kanaler,
  2. brainstorming fase på eks. borgermøde og workshops, også online på Facebook, 3) prioriteringsfase, dvs. afstemning (også afstemning med fødderne da kun de projektideer der blev undersøgt og lagt budget for kunne indgå i afstemningen),
  4) organiseringsfase/nedsættelse af arbejdsgrupper,
  5) realiseringsfase, herunder ansøgning om tilladelser m.v., samt afrunding med fest eller lignede (landsbyen har desuden en idebank der kan arbejdes videre med).
  De projekter, der var lokal opbakning til og dermed blev stemt hjem, sædvanligvis ca. 3-5 projekter i hver landsby som dermed fik del i de 100.000 kr., var selvfølgelig forskellig fra landsbyer til landsby. Men de faldt i følgende kategorier:
  Sikkerhed/tryghed, såsom cykelsti.
  Outdoor aktiviteter såsom bålhytter, shelters, tarzanbaner, anlæggelse af stier m.v.
  Mødesteder: Tingplads, borde og bænke, madpakkehuse m.v.
  Børneprojekter: Legepladser, børne teater, cirkusskole m.v.
  Udviklingsprojekter: Renovering af gamle frysehuse til ny brug, butikker til salg af lokale produkter i miniskala.
  Faciliteter for fysisk aktivitet: Boldbaner, petanque baner, udendørs fitness faciliteter, badebroer m.v.
  ”Forskønnelse” projekter, herunder kunstnerisk.
  Faciliteter i forsamlingshuse: Bedre handicapadgangsforhold og handicaptoiletter.
  Kultur: Bogbytterhuse, fotoudstillingerne.
  Begivenheder: Fællesspisninger, foredrag, udflugter.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Det var grundlæggende de lokale tovholdere i de enkelte deltagende landsbyer, der var ansvarlig for processen med borgerbudgettering i den enkelte landsbyer, understøttet af Horsens Kommunes overordnede projektleder. Dvs. for information, organisering af borgermøder, workshops, afstemning, koordinering af arbejdsgrupper, PR, rapportering.

  Rekruttering

  Horsens Kommune har et godt netværk i landsbyerne i Horsens Kommune, ikke mindst via Landsbyrådet. Men selvfølgelig blev andre medier også brugt, f.eks. lokalaviserne. Således var der ikke problemer med at finde interesserede landsbyer. Igennem de 6 år deltog 21 landsbyer i de trygge landsbyer, dvs. alle landsbyer der var interesseret har deltaget. Hver år blev de 4 deltagende landsbyer udvalgt i en følgegruppe med politisk repræsentation.

  Økonomi pr. år

  400.000 - 500.000

  Horsens Kommunes havde årligt afsat, via det årlige budgetforlig, 500.000 kr. til de trygge landsbyer. 4 gange 100.000 kr. til 4 landsbyer samt 100.000 kr. til projektleders løn i regi af Horsens Sund By.

  De projekter og aktiviteter som borgerne/landsbyboerne selv prioriterede igennem borgerbudgetteringen kom stort set alle aldersgruppe til gavn, dvs. børn, familier, voksne og ældre - Positiv feedback fra deltagende landsbyer til evalueringsmøderne

  Jesper Nielsen, Borger, forenings og frivillighedskonsulent, Horsens Sund By

  Virkning

  Positiv feedback fra deltagende landsbyer til evalueringsmøder + projektleders egne observationer.
  "Følelse af stolthed" i de deltagende landsbyer.
  Høj deltagelse i borgermøder, arbejdsgrupper og som ad hoc frivillige – herunder tilflyttere. App. 100-150 pr. landsby, i alt ca. 3000 mennesker
  Stærkere lokale netværk og fællesskaber.
  Projekter, der er bæredygtige i det lange løb, fordi de afspejler lokale prioriteter
  Tænke ud af boksen innovation. Bruge steder på nye måder eksempelvis.
  Synergi (bl.a. ekstra fundraising)
  PR for landsbyerne (medieomtale, studiebesøg fra politikere, præsentationer på konferencer også internationalt)
  ”Fødekæde” for aktivt medborgerskabt (Fra tilskuer i f.eks. forsamlingshuset, til deltager, frivillig og med medlem af arbejdsgruppe, til initiativtager og projektejer).

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Friheden til at vælge frigiver ekstra energi til borgerne.
  Alle (der har lyst) skal have mulighed for at være med til at sætte dagsordenen.
  Det skal være nemt at blive involveret, og på forskellige niveauer.
  Relativt tidsbegrænset og kort vej fra tanke til handling.
  Husk at fejre dine succeser. Det har landsbyerne været gode til og har tradition for.
  Fødekæde for aktivt medborgerskab: Investering i mennesker og processer lige så vigtige som ”faciliteter”

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Faktisk har projektet bidraget til at nedbryde barrierer, på den måde at det har givet anledning til at kommunens sagsbehandlere i teknik og miljø, eksempelvis vedr. trafik, er kommet på besøg i landsbyerne og dermed er der i dialogen på tværs ansigt til ansigt blevet nedbrudt nogen af de uhensigtsmæssige fordomme om ”kommunal langsomlighed”.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x