”Vitaminposer” til småbørnsfamilier i Hjørring Kommune

En delindsats under projekt "Vores Sunde Hverdag"

Udskriv case

Kontakt

Kirsten Boelskifte-Jensen
Udviklingskonsulent
Hjørring Bibliotekerne

Tlf: 72 33 48 39
kirsten.boelskifte.jensen@hjoerring.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet var at skabe aktiviteter, der kan bringe kultur- og naturinitiativer ud til småbørnsfamilier i Hjørring Kommune for derigennem at styrke familiernes trivsel og fællesskaber med hinanden og med andre familier

Ønsket var:
1. At skabe et tilbud, hvor småbørnsfamilier kan være sammen om fælles aktiviteter samtidig med, at de bliver præsenteret for sociale fællesskaber i form af eksisterende kultur- og naturtilbud, som familien kan blive en del af
2. At familierne oplever nærvær og ro ved at lave aktiviteter sammen
3. At øge familiernes mentale sundhed og trivsel

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Vitaminposer henvendte sig til småbørnsfamilier bosiddende i Hjørring Kommune med mindst ét barn i førskolealderen.

Målgruppen for aktiviteten var alle småbørnsfamilier i Hjørring Kommune, men ønsket var at nå ud til nogle af de familier, der ikke selv finder frem til de tilbud, der er i kommunen. Disse familier kan samtidig have behov for mere støtte til at komme afsted end blot adgang til aktiviteterne.

Arena: Aktiviteterne fandt sted hos lokale organisationer, institutioner og foreninger i Hjørring Kommune samt hjemme hos familierne.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.09.2021 - 12.12.2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Vitaminposeforløbet bestod af:
  • Otte forskellige fælles aktiviteter for familierne i løbet af de fire måneder, pilotafprøvningen varede. Aktiviteterne varede to timer og fandt sted hver anden lørdag. Hver aktivitet blev afsluttet med et snack-måltid. Aktiviteterne blev planlagt og gennemført af otte forskellige lokale organisationer, institutioner og foreninger. Tre af de otte aktiviteter blev desværre aflyst på grund af forskellige forhold, herunder Corona-situationen.
  • Fire fysiske poser, som hver måned blev udleveret til familierne på biblioteket. Poserne indeholdt forslag og materialer til forskellige aktiviteter, som familien kunne lave derhjemme. Poserne indeholdt også informationsmateriale om de forskellige kultur- og naturtilbud, som familierne besøgte.

  Se link for yderligere om indsatsen

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Otte forskellige aktører i Hjørring Kommune indgik i samarbejdet: Vendsyssel Kunstmuseum, KFUM-spejderne i Rakkeby, 4H, Hjørring Musiske Skole, Vendsyssel Historiske Museum, en lokal idrætsforening og Hjørring Bibliotekerne.

  Vitaminposerne er en del af forskningsprojektet ”Vores Sunde Hverdag” i Hjørring Kommune, hvor kommunale og lokale aktører arbejdede for at præsentere småbørnsfamilierne i Hjørring for de mange gode muligheder, der er for at være sammen om kultur- og naturaktiviteter i kommunen. Vitaminposerne er støttet af Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed i Hjørring Kommune, der også var med til at uddele de første Vitaminposer.

  Rekruttering

  • I pilotafprøvningen deltog ti familier – 17 voksne og 21 børn i alderen to til otte år. I gennemsnit deltog fem familier til hver aktivitet.
  • Deltagerne blev rekrutteret via bred annoncering i kommunen, bl.a. via Sundhedscenter Hjørring, Familienetværket, Hjørring Bibliotekerne og Home-Start.
  • Der blev desuden holdt et start-event på Hjørring Bibliotek, hvor Vitaminposerne blev præsenteret, og hvor forskellige aktører fra Hjørring Kommune var til stede for at præsentere deres aktiviteter. Derudover deltog flere lokalpolitikere. De fremmødte familier kunne tilmelde sig forløbet på dagen.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  • Det var gratis for familierne at deltage, da det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed i Hjørring Kommune via en sundhedspulje bevilgede penge til pilotafprøvningen. Disse midler gav desuden mulighed for at tilbyde taxakørsel til de familier, som var rekrutteret via Home-Start.
  • Der var budgetteret med 400,- pr. pose pr. familie. Dvs. 16.000 kr. for fire poser til ti familier. Øvrige udgifter finansieres af samarbejdspartnerne selv. Arbejdsløn er en del af egenbetaling. Der blev brugt knapt 14.000 kr. på forløbet i løbet af de fire måneder. Tre af de otte lørdagsaktiviteter blev desværre aflyst pga. Corona og andre forhold, hvorfor der ikke blev brugt midler hertil.

  Sådan et samarbejde, det er en god måde at lokke nogle flere til. Hvis vi nu bare havde skrevet ud, at vi havde en workshop, som foregik dér den dag, så havde vi ikke fået lige så mange besøgende, fordi det er bare svært at lokke folk til. Så sådan et samarbejde gør også bare, at der kommer nogle [familier] fra nogle andre grupper, som måske ikke normalt vil komme i kulturinstitutionerne, men så gør det her, fordi de har hørt om det her ‘Vitaminposer’, og derigennem ender de så her.

  Aktør, Vitaminposer, Hjørring Kommune

  Virkning

  Vitaminposeforløbet blev evalueret af forskergruppen bag Vores Sunde Hverdag. Der blev gennemført:

  • Individuelle interview med fire mødre fra fire af de deltagende familier. Familierne blev inviteret til interview af den lokale projektkoordinator i Hjørring Kommune eller en forsker.
  • Individuelle interview med to af de fem aktører, som gennemførte en aktivitet for familierne. Der blev gennemført en opfølgende snak med de sidste to aktører.
  • Deltagende observation ved én af aktiviteterne
  • Registrering af antallet af familier pr. aktivitet.

  Evalueringen viser, at både familier og aktører generelt har været positive overfor forløbet og for at være med, hvis et lignende forløb gennemføres på et senere tidspunkt.

  Familiernes oplevelse:
  • Både børn og voksne kunne deltage i aktiviteterne. Dog var det et ønske blandt familierne, at der var lidt flere aktiviteter til de helt små børn. Aktiviteterne, som byggede på aktive elementer som fælles madlavning, bevægelsesaktiviteter eller kreative elementer eller indeholder udendørsaktiviteter blev fremhævet som særligt gode.
  • De har fået øjnene op for nye natur- og kulturtilbud i Hjørring Kommune
  • De oplevede nærvær og hygge i familien
  • De overvejer at starte til nogle af de aktiviteter, de blev præsenteret for, fx spejder
  • Tidsrum og længde på aktiviteterne var passende
  • Det var et plus med taxa-ordningen
  • Positivt med det indbyggede snackmåltid, som afsluttede hver aktivitet
  • Begejstrede for aktiviteter og for de fysiske vitaminposer, de fik udleveret på biblioteket.

  Aktørernes oplevelse:
  • Et godt initiativ, men det krævede en del ressourcer at være med
  • En mulighed for at rekruttere familier fra andre grupper end dem, de normalt får fat på.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Indsatsen blev udviklet og afprøvet i Hjørring Kommune i forbindelse med forskningsprojektet Vores sunde hverdag

  Erfaringerne fra afprøvningen vil blive brugt i Hjørring Kommune i forbindelse med andre kultur- og naturaktiviteter for børnefamilier.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  - Familierne og aktørerne oplevede det som positivt at være med
  - Familierne fik nye oplevelser og fællesskab sammen med deres børn og med andre familier
  - Det er ressourcekrævende at planlægge og gennemføre forløbet som koordinator
  - Det er en fordel ift. deltagelse med taxa-ordning til de familier, som har brug for det
  - Lokale foreninger og institutioner for mulighed for at vise deres tilbud til borgere, som de måske ellers ikke selv plejer at få fat på. Det bidrager rekrutteringen via lokale organisationer blandt andet til.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det er ressourcekrævende at rekruttere de deltagende lokale aktiviteter samt koordinere de enkelte indsatser samt indkøb hertil. I prøveperioden blev denne opgave varetaget af en lokal projektkoordinator for Vores Sunde Hverdag i Hjørring samt en udviklingskoordinator på Hjørring Bibliotekerne, som havde været med til at udvikle Vitaminposeindsatsen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det fungerede godt med taxaordningen, som blev tilbudt de familier, der var rekrutteret via Home-Start. Disse familier nævnte, at ordningen var afgørende for, at de kunne deltage. Dog er det vigtigt at sørge for, at tidspunkt for afhentning fra aktiviteten tilpasses evt. justeringer af selve aktiviteten, fx forsinkelser på dagen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x