Bliv stærk med Naturen – Nordfyns Kommune

Et tilbud for voksne med stress, angst og depression

Udskriv case

Kontakt

Jannie Cederskjold
Forebyggelseskonsulent
Sundhed & Rehabilitering, Nordfyns kommune

Tlf: 23 99 74 89
jlc@nordfynskommune.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Indsatsen har til formål at lære borgere med stress, angst og depression bedre at kunne mestre hverdagen gennem aktiviteter og fællesskab i naturen. Indsatsen skal være med til at hjælpe borgere, der er i risiko for at falde uden for arbejdsmarkedet eller er blevet sygemeldt, med at finde en vej tilbage.

Derudover:
- Styrke borgerens netværk
- Øge borgerens aktive brug af naturen

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Voksne med stress, angst og depression

Arena: Naturen. I forskellige naturtyper såsom strand, skov, eng, parker, stisystemer

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2017 - 01.12.2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  12-ugers forløb, en gang ugentlig a 3 timers varighed. 16 deltagere pr. hold.

  Indsatsens kerneaktiviteter er opmærksomhedstræning, mindfulness, fysisk træning, bålaktiviteter og naturformidling. Aktiviteterne justeres i forhold til naturområde og årstid.
  Aktiviteterne i indsatsen tager udgangspunkt i ABC for mental sundhed, hvor der arbejdes ud fra meningsfulde aktiviteter/træning i fællesskab, som skaber succeser og gode oplevelser, der styrker den enkelte.

  Indsatsen blev varetaget af en fysioterapeut og træningsassistent

  Materiale

  RekrutteringsflyerDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er forankret i Nordfyns Kommune, Sundhed og Rehabilitering.

  Sundhed og Rehabilitering: tovholder på indsatsen
  Kultur og Fritidsforvaltning: kontakter til lodsejer og etablering af naturposter
  Lodsejere: give tilladelse til benyttelse af naturarealer
  Frivilligcenter Nordfyn: kontakter til foreninger med relevante aktiviteter (fiskeriforeninger, SIND, Psykiatrifonden m.v.)

  Rekruttering

  Rekruttering foregår primært gennem jobcenter, annoncering i lokalavis samt på forskellige kommunale facebook-sider. Tilbuddet gives også til deltagere på Lær at tackle-kurser.

  Inklusionskriterie: borgeren skal kunne gå 1,5 km.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Omkostninger for et forløb på 12 uger:
  Løn: 29.600 kr.
  Kørsel: 1.920 kr.
  Materialer: 3.000 kr. i alt 34.520 kr. for et forløb.

  Aktiviteterne i indsatsen tager udgangspunkt i ABC for mental sundhed, hvor der arbejdes ud fra meningsfulde aktiviteter/træning i fællesskab, som skaber succeser og gode oplevelser, der styrker den enkelte.

  Jannie Cederskjold, Forebyggelseskonsulent, Sundhed & Rehabilitering, Nordfyns kommune

  Virkning

  Bliv stærk med Naturen har været en del af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, hvor der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed er blevet udviklet et evalueringsværktøj til dokumentation af indsatserne. Det har været hensigten, at dette spørgeskema skulle benyttes ved indsatsen start og afslutning.

  Evalueringen af forløbet viser, at størstedelen af deltagerne i høj grad mener at aktiviteterne i naturen har betydning for deres sundhed (fysisk, psykisk og socialt).
  Derudover ses forbedringer i søvnkvalitet og en positiv udvikling i deltagernes trivsel, med fald i andelen af deltagere, som er i risiko for depression eller stressbelastning fra før forløbets start til afslutningen af forløbet, baseret på WHO’s trivselsindeks, WHO-5.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I mindre gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Den samlede evaluering af deltagernes udbytte af Sund i Naturen kan findes her

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det kræver konstant samarbejde og opmærksomhed i arbejdet på tværs i kommunen omkring et sådan projekt, hvor både Børn og Unge, Kultur og Fritid og Sundhed og Rehabiliteringsafdelinger skal samarbejde.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  I Nordfyns Kommune er der meget begrænset offentlig natur, og det har været en større udfordring med samarbejde med lodsejer end forventet i forbindelse med at få tilladelse til at benytte naturområder til indsatsen.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x