Bliv stærk med Naturen – Nordfyns Kommune

Et tilbud for voksne med stress, angst og depression

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Kontakt

Jannie Cederskjold
Forebyggelseskonsulent
Sundhed & Rehabilitering, Nordfyns kommune
Tlf: 23 99 74 89
jlc@nordfynskommune.dk

Formål

Indsatsen har til formål at lære borgere med stress, angst og depression bedre at kunne mestre hverdagen gennem aktiviteter og fællesskab i naturen. Indsatsen skal være med til at hjælpe borgere, der er i risiko for at falde uden for arbejdsmarkedet eller er blevet sygemeldt, med at finde en vej tilbage.

Derudover:
- Styrke borgerens netværk
- Øge borgerens aktive brug af naturen

Målgruppe & Arena

Målgruppe: Voksne med stress, angst og depression

Arena: Naturen. I forskellige naturtyper såsom strand, skov, eng, parker, stisystemer

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tilbud

Beskrivelse af indsats

12-ugers forløb, en gang ugentlig a 3 timers varighed. 16 deltagere pr. hold.

Indsatsens kerneaktiviteter er opmærksomhedstræning, mindfulness, fysisk træning, bålaktiviteter og naturformidling. Aktiviteterne justeres i forhold til naturområde og årstid.
Aktiviteterne i indsatsen tager udgangspunkt i ABC for mental sundhed, hvor der arbejdes ud fra meningsfulde aktiviteter/træning i fællesskab, som skaber succeser og gode oplevelser, der styrker den enkelte.

Indsatsen blev varetaget af en fysioterapeut og træningsassistent

Organisering og samarbejdspartnere

Indsatsen er forankret i Nordfyns Kommune, Sundhed og Rehabilitering.

Sundhed og Rehabilitering: tovholder på indsatsen
Kultur og Fritidsforvaltning: kontakter til lodsejer og etablering af naturposter
Lodsejere: give tilladelse til benyttelse af naturarealer
Frivilligcenter Nordfyn: kontakter til foreninger med relevante aktiviteter (fiskeriforeninger, SIND, Psykiatrifonden m.v.)

Rekruttering

Rekruttering foregår primært gennem jobcenter, annoncering i lokalavis samt på forskellige kommunale facebook-sider. Tilbuddet gives også til deltagere på Lær at tackle-kurser.

Inklusionskriterie: borgeren skal kunne gå 1,5 km.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Omkostninger for et forløb på 12 uger:
Løn: 29.600 kr.
Kørsel: 1.920 kr.
Materialer: 3.000 kr. i alt 34.520 kr. for et forløb.

 

Aktiviteterne i indsatsen tager udgangspunkt i ABC for mental sundhed, hvor der arbejdes ud fra meningsfulde aktiviteter/træning i fællesskab, som skaber succeser og gode oplevelser, der styrker den enkelte.

Jannie Cederskjold, Forebyggelseskonsulent, Sundhed & Rehabilitering, Nordfyns kommune

Virkning

Bliv stærk med Naturen har været en del af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen, hvor der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed er blevet udviklet et evalueringsværktøj til dokumentation af indsatserne. Det har været hensigten, at dette spørgeskema skulle benyttes ved indsatsen start og afslutning.

Evalueringen af forløbet viser, at størstedelen af deltagerne i høj grad mener at aktiviteterne i naturen har betydning for deres sundhed (fysisk, psykisk og socialt).
Derudover ses forbedringer i søvnkvalitet og en positiv udvikling i deltagernes trivsel, med fald i andelen af deltagere, som er i risiko for depression eller stressbelastning fra før forløbets start til afslutningen af forløbet, baseret på WHO’s trivselsindeks, WHO-5.

Den samlede evaluering af deltagernes udbytte af Sund i Naturen kan findes her.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I mindre gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Det kræver konstant samarbejde og opmærksomhed i arbejdet på tværs i kommunen omkring et sådan projekt, hvor både Børn og Unge, Kultur og Fritid og Sundhed og Rehabiliteringsafdelinger skal samarbejde.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

I Nordfyns Kommune er der meget begrænset offentlig natur, og det har været en større udfordring med samarbejde med lodsejer end forventet i forbindelse med at få tilladelse til at benytte naturområder til indsatsen.

 

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x