InnoAgeing, Innovativ Aldring med Verdensklasse Natur.

Fremme af aktiv aldring med og i naturen, for mænd i Tønder Kommune

Udskriv case

Kontakt

Inga Benzon
Aktivitetskoordinator
Sundhedsafdelingen, Tønder Kommune

Tlf: 24635796
inbe4@toender.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

At fremme aktiv aldring med og i naturen, for at understøtte mændenes trivsel og velbefindende.
- Give dem mulighed for at danne nye netværk, som fortsætter efterfølgende
- Opdage nye steder og nye måder at være aktive på
- At styrke mændene til at indgå i tilbud i de frivillige foreninger eller selv at blive frivillige.

Målgruppe & Arena

Målgruppe:
Enlige mænd + 55 år.

Arena: Naturen. Forskellige lokale faciliteter, såsom Naturcenter Vadehavet, Højer Mølle, Lindet Skov, Klægager bondegård, Ballum Sluse, Naturcenter Tønnisgård på Rømø, Tvismark Plantage, Saltvandssøen, Rudblø Sø.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2018 - 30.06.2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  10-ugers forløb med én aktivitetsgang pr. uge a tre timers varighed.
  Forløbet foregik fra januar 2018 til juni 2018. Turene med mændene forløb i perioden 6. marts 2018 til 15. maj 2018.

  Primær forebyggelse for borgere, sommerhusejere og turister gennem aktiv, sund aldring i og med naturen, som kan skabe nye forretningsmuligheder i Nationalpark og Unesco Verdensarv Vadehavet.
  Projektet har flere målgrupper. Den del sundhedsafdelingen har været involveret i er målgruppen enlige mænd + 55 år.

  Aktiviteterne blev planlagt sammen med mændene og afhang af årstid, vejr og naturområdet. Der indgik som regel et spiseligt element og aktiviteter som guidede ture i naturen, fuglekig, naturvejledning og socialt samvær.

  Der har været fælles kørsel i lejet bus, hvilket var vigtigt for deltagelsen og den fælles transport var desuden værdifuld for den gode stemning, snakken og fællesskabsfølelsen. Bussen er nødvendig for at kunne lave tilbuddet permanent.

  Det har været vigtigt for mændene at der har været en fast gennemgående person med på alle ture.

  Se evaluering i Bilag 1

  Materiale

  EvalueringDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  InnoAgeing var et pilotprojekt forankret i Tønder Kommunes sundhedsafdeling, og en del af kommunens ensomhedsforebyggende tilbud ”Få et lille skub ud i fællesskabet”. Indsatsen var et samarbejde mellem kommunen, Nationalpark Vadehavet og Syddansk Universitet.

  Der har været en fast gennemgående person (aktivitetskoordinator, naturvejleder eller en fra Nationalpark Vadehavet) på alle ture.

  Rekruttering

  Rekruttering er foregået via følgende kanaler:
  - Fokus på tidlig opsporing gennem sundhedskonsulenter, der laver forebyggende hjemmebesøg
  - Borgere, der har været henvist til tilbuddet ”Få et lille skub ud i fællesskabet”
  - Borgere fra kronikerhold og overvægtsklinik

  Der er fokus på rekruttering af enlige, tilflyttere, ensomme og enkemænd.
  Målgruppen kan være svær at opspore og rekruttere.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Da det var et projekt var det aftalt, at der var afsat budget til leje af minibus, udflugter, entre og til forplejning.
  Medarbejder og naturvejleder var ansat i kommunen i forvejen og brugte de timer der var behov for i projekt perioden.

  InnoAgeing var et pilotprojekt forankret i Tønder Kommunes sundhedsafdeling, og en del af kommunens ensomhedsforebyggende tilbud ”Få et lille skub ud i fællesskabet”. Indsatsen var et samarbejde mellem kommunen, Nationalpark Vadehavet og Syddansk Universitet.

  Inga Benzon, Aktivitetskoordinator, Sundhedsafdelingen. Tønder Kommune

  Virkning

  Der var som udgangspunkt lavet aftale med 10 mænd, som deltog i første møde. Efterfølgende meldte to deltagere fra så der var 8 tilbage. På grund af sygdom og flytning var det 6 mænd der gennemførte alle 10 uger.

  Evaluering er foretaget af en forskergruppe fra Syddansk Universitet, som ved forløbet start og afslutning foretog fysiske funktionstest (gangtest, balancetest, stole-test (rejse-sætte-sig)), spørgeskema- og interviewundersøgelse.

  Evalueringen viste en overordnet let fremgang i deltagernes funktionsniveau.

  I forhold til dannelse af fællesskaber blandt deltagerne var resultaterne begrænsede.
  Deltagernes mødestabilitet og motivation til at deltage i forløbet var begrundet i det at komme på tur ud i naturen, og at der altid skete noget, de ikke havde forventet.
  Evalueringen viste desuden, at det er vigtigt for alle, at der er tilknyttet en fast person (som virker empatisk, oprigtigt interesseret i dem).
  For to af de seks deltagere var tirsdagsturene den eneste sociale interaktion i løbet af ugen! Det er noget de ser frem til med glæde. Dog på nær en enkelt, der alligevel var fast deltagere alle ti uger. De magter ikke selv at organisere sig efter endt eksperiment, til trods for at det er blevet italesat af både dem selv og projektgruppen, i løbet af hele perioden.

  En central læring fra forløbet er, at natur ikke ”bare” er natur og at de, der ikke normalt kommer i naturen, har sværere ved at relatere til den og ”se” det, der nu engang er at se. Eller som en af deltagerne udtrykte dette: ”Jamen, det er jo altid noget andet, når man kommer derud og der er en, der fortæller en noget. Når man selv kører derud, jamen, så får man ikke den samme oplevelse ud af det som hvis der er en, der kan fortælle om det – det er en helt anden oplevelse”.
  Og måske er det netop det, at det kræver fysiske såvel som psykiske kompetencer og grad af engagement at være i naturen, der er den store forskel på ressourcestærke ældre, der hyppigt søger naturen og mindre ressourcestærke ældre, for hvem en gåtur i naturen oftest bliver fravalgt.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Alle deltagere gav udtryk for at det var godt at komme ud i naturen, fik set områder i nærmiljøet de ikke tidligere havde besøgt. At der ofte skete noget uventet på turene, godt med vejledere/fortællere, lærte noget nyt.

  Projektet har mundet ud i at vi fra Sundhedsafdelingen tilbyder Herreture for enlige mænd 1 x om måneden sammen med vores naturvejleder. Mændene er med til at foreslå forskellige steder i kommunen som de gerne vil ud og se.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Øget opmærksomhed på at det er vigtigt at få kontakt til de sårbare og udsatte borgere så tidligt som muligt.
  Det er vigtigt at der er mulighed for fælleskørsel og evt. mulighed for at hente borgerne.
  Et godt samarbejde mellem civilsamfundet og de forskellige afdelinger i Kommunen for at finde borgerne.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det har været svært at motivere deltagerne til fortsat fællesskab med den samme gruppe efterfølgende.
  Transport til og fra natur området kan være en udfordring når det er ældre borgere der deltager.
  Adgang til toiletter og placering af bænke og borde, så borgere der havde behov kunne få et hvil.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  At deltageren var meget stabile og positive.
  At der var tillid mellem borger og medarbejdere.
  I Sundhedsafdelingen er der i perioden fra 11 August og 9 uger frem planlagt nye ture med enlige mænd. Fællesskab og bevægelse under åben himmel. Mændene er igen fundet via Få et lille skub ind i fælleskabet.
  Syddansk Universitet planlægger med at lave et projekt Innoageing 2 i efteråret 2020.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x