Bæredygtige lokalsamfund i Middelfart Kommune

En aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund, hvor lokale fællesskaber styrkes

Udskriv case

Kontakt

Vibeke Skøtt
Projektleder
Middelfart Kommune

Tlf: 23746633
vibeke.skott@middelfart.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er at:
• skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund
• styrke lokale fællesskaber
• udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at leve, bo og arbejde
• udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN’s 17 verdensmål
• styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling

Målgruppe & Arena

Den primære målgruppe for indsatsen er lokale borgere og aktører i lokalsamfundene, der ønsker at skabe en lokal udvikling for deres medborgere der, hvor de bor.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2019 - 31.12.2025

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfundene frem til fælles mål og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber - og med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Det hele samles i en lokal udviklingsplan, som sætter retning for udviklingen af lokalsamfundet. Centralt for indsatsen er samskabelse og nærdemokrati, hvor borgere og byråd arbejder sammen om at få udarbejdet udviklingsplaner.

  Eksempler på aktiviteter:

  • ’Fælleden i Føns’: Den gamle skolegård omdannes til et attraktivt kulturelt samlingssted for folk i alle aldre. Her kan lokalsamfundet mødes på tværs af alder, hvor der er plads til leg, fysisk udfoldelse, kulturelle arrangementer og socialt samvær.
  • Friluftsfaciliteter ved Varbjerg Strand (Brenderup): En arbejdsgruppe arbejder på at etablere en helårsbadebro og hus samt saunafacilitet til vinterbadere.
  • Velkomst til nye borgere i Fjelsted-Harndrup: En arbejdsgruppe udarbejder en velkomstfolder og arrangerer et velkomstarrangement for tilflyttere

  Materiale

  Lokalsamfund som sundhedsfremmende arena - håndbogDownload

  Lokalsamfund som sundhedsfremmende arena - MiddelfartDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Kommunal organisering:
  Indsatsen har en overordnet styregruppe, som borgmesteren er formand for. Styregruppen består af 11 medlemmer: Borgmesteren, 3 byrådsmedlemmer, 3 borgere, 4 direktører og 1 stabschef.
  Der er ansat en kommunal projektleder, der faciliterer processen sammen med de lokalt nedsatte udviklingsgrupper hen mod at udarbejde med LUP. Vedkommende sikrer, at den lokale udviklingsgruppe har direkte kontakt til de kommunale fagpersoner, der er relevante for, at initiativerne i deres lokale udviklingsplan kan virkeliggøres.

  Lokal organisering:
  I hvert lokalsamfund nedsættes en frivillig udviklingsgruppe. Gruppen består af: 2-3 repræsentanter fra lokaludvalget (herfra kan en formand udpeges), 5-7 borgere som f.eks. er engagerede i lokale virksomheder, foreninger, institutioner mm., 1 fra den overordnede styregruppe, 2-3 byrådsmedlemmer, primært med rødder i det pågældende lokalsamfund, projektlederen for Bæredygtige lokalsamfund.
  Efter behov inddrages fagfolk fra kommunens forvaltninger og institutioner.

  Rekruttering

  Borgere rekrutteres til første kick off-møde i lokalsamfundet igennem lokale foreninger og netværk samt invitation i e-boks. Til kick off-mødet arbejdes der med idéer, som borgerne har lyst til at arbejde videre med, og her rekrutteres til at deltage i arbejdsgrupper, som kan være med til at beskrive og udføre idéerne

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Projektlederen, som er ansat som udviklingskonsulent i Middelfart Kommune, arbejder 80% af tiden som projektleder for Bæredygtige lokalsamfund. Midler til at omsætte idéerne beskrevet i de lokale udviklingsplaner (LUP) skal lokalsamfundene selv finde enten i Middelfart Kommune, ved ekstern finansiering eller egenfinansiering.

  Projektlederen af Bæredygtige samfund sætter ord på fordelen ved, at byrådspolitikerne er meget involveret i indsatsen:
  ”Politikernes rolle er at være lyttende i forhold til, hvad det er lokalsamfundet gerne vil. Mit indtryk er, at de hurtigt bringer deres viden med ind i deres politiske arbejde.”

  Vibeke Skøtt, Projektleder, Middelfart Kommune

  Virkning

  Der er ikke lavet en samlet evaluering, men det vurderes, at indsatsen er i gang med at lykkes, da der løbende bliver godkendt udviklingsplaner for de enkelte lokalområder i byrådet, og at lokalområderne har organiseret sig om at udføre de beskrevne planer i samarbejde med kommunen.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor borgmester, direktør og projektleder uddyber lokalsamfundsindsatsen og giver gode råd til andre kommuner, der vil arbejde med lokalsamfund som sundhedsfremmende arena

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor borgmester, direktør og projektleder uddyber lokalsamfundsindsatsen, herunder svagheder ved indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor borgmester, direktør og projektleder uddyber lokalsamfundsindsatsen, herunder styrker ved indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x