Tobaks- og Nikotinforebyggelse på Ungdomsuddannelserne i Ringsted Kommune

Forebygge rygestart, forebygge start af brug af nikotinholdige produkter samt hjælp til at komme ud af afhængighed

Udskriv case

Kontakt

Hanne Elmhoff
Sundhedskonsulent
Sundhed og træning Ringsted kommune

Tlf: 29353923
hvel@ringsted.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Forebygge rygestart, forebygge start af brug af nikotinholdige produkter samt at hjælpe til at komme ud af afhængighed. Øge de unges viden om skader ved nikotin og mulighed for at få hjælp til at komme fri af nikotinprodukter.

Målgruppe & Arena

Målgruppe:
Primær målgruppe er elever mellem 15 og 25 år - Sekundær målgruppe er elever over 25 år.
Arena: Ungdomsuddannelser/produktionsuddannelser, ZBC, MSG, VUC og FGU i Ringsted

Type af indsats

Indsatsen er i drift

03/01/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tidlig opsporing
 • Beskrivelse af indsats

  I 2022 afholdt Sundhed og Træning møder med skoleledelsen på FGU, VUC, MSG samt ZBC i Ringsted med ønske om at styrke indsatsen om Tobaksforebyggelse på skolerne. Alle skoler er blevet røgfri- og nikotinfrie, Ringsted Kommune har fået røgfrie arbejdspladser, og Ringsted Kommune er nu en del af Røgfri Fremtid. Denne proces ville rygestopkonsulenterne i Sundhed og Træning gerne understøtte og sætte fokus på i hverdagen. Udover at komme med viden og information er der et ønske om at hjælpe de unge, der er fanget i nikotinafhængigheden til et liv uden denne. At guide den unge til at bruge Stoplinien, Xhale og få støtte og vejledning i et åbent forløb via rygestopkonsulenterne på og uden for skolen. Indsatsen har til formål at skabe en passende forstyrrelse i hverdagen, der italesætter, at der er muligheder for at få hjælp og støtte. Indsatsen skal også vise, at skolen har en holdning til, at nikotin- og tobaksprodukter ikke hører til i skoletiden. Så der er hjælp at hente her og nu.
  Vi anerkender, at der gennem de sidste par år er kommet mange flere produkter på markedet, og at det ikke mere ”bare” er røg i form af de mere klassiske tobaksprodukter.

  I 2023 har indsatsen forandret sig til, at vi er på hver skole én gang om måneden i to timer. Nu kender eleverne os, så relationsarbejdet virker, det står på skemaet, at vi er der, så det er nemt for dem at finde os. Vi arbejder anerkendende og bruger ikke skræmmekampagner, vi bruger de sjove Illustrationer fra Sund By Netværket til dialog med unge og materialer fra bl.a. Sundhedsstyrelsen om snus samt materialerne fra Kræftens Bekæmpelse. Vi har flere elever, der bliver motiveret og fastholdt i at arbejde med at komme fri af nikotinafhængighed via sms og telefonsamtaler. Her arbejder vi ud fra modellen fra Kræftens Bekæmpelse, tilrettet f.eks. snus.
  Vi har afholdt event med Region Sjælland på FGU i marts 2023 og planlægger at holde events på øvrige skoler i august 2023. Det handler om fælles information og undervisning om snus, tobak, sygdomme, håb og handlemuligheder. Vi bruger quizappen Kahoot og gaver. Både elever og alle ansatte deltog på FGU.
  Vi vil i 2023 motivere SSP, klubmedarbejdere, undervisere på folkeskolerne i udskolingen og/eller på mellemtrinnet til at give de ansatte et kursus i ”Den korte rådgivningssamtale til unge”, som tilbydes gratis af Region Sjælland for at forebygge, at børn og unge begynder på nikotinpræparater.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Organiseret i Ringsted Kommune under "Sundhed og træning". De ansvarlige er to rygestopkonsulenter/sundhedskonsulenter. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med skolernes ledelse, lærerne og med input fra den tobaksansvarlige i Region Sjælland.

  Rekruttering

  Indsatsen i 2022 har været at komme på skolerne én gang pr. måned og i fire timer. Eleverne informeres på skolens/elevernes skema, at vi er på skolen, så de kan komme forbi til en snak om nikotin og få en vejledningskonsultation. Rygestopkonsulenten går rundt på skolen og skaber relationer til elever, pedeller, kantinefolk, lærere og ledelse. Eleverne må gå til vejledning/samtale i timerne. Rygstopkonsulenten har en t-shirt på, hvor der står; "jeg kan hjælpe dig til at blive røgfri" (desværre ikke noget om snus el. lign.).
  Vi har i samarbejde med Region Sjælland været på skolerne med diverse forskellige plakater, både om snus og tobak, undervisningsmaterialer, Myteromsnus/Vidensråd for Forebyggelse osv. til lærerne og informationskort til eleverne.
  Vi har været rundt i klasserne og introduceret os selv og vores tilbud, vi har været på morgenmøder, vi har været på afdelingsmøder med lærerne, vi har deltaget i fredagsbrunch med eleverne/lærerne. I 2023 har indsatsen forandret sig til, at vi er på hver skole en gang om måneden i 2 timer. Nu kender eleverne os, så relationsarbejdet virker, det står på skemaet, at vi er der, så det er nemt for dem at finde os.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  En del af driften

  Vi har flere elever, der bliver motiveret og fastholdt i at arbejde med at komme fri af nikotinafhængighed via sms og telefonsamtaler. Her arbejder vi ud fra modellen fra Kræftens Bekæmpelse, tilrettet f.eks. snus

  Hanne Elmhoff, Sundhedskonsulent, Ringsted Kommune

  Virkning

  Vi har udelukkende registreret antal unge, der har været i kontakt med os - i gennemsnit er det 5-10 personer pr. skolebesøg jf. optællingerne. Nogle af dem er også startet i et forløb efterfølgende.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Vi oplever, at emnet røgfri skoletid er sat meget mere i spil, og skoleledelsen tager et endnu større ansvar for en nikotinfri skole end tidligere. Vi er mere kendte på skolerne og mere tilgængelige for de unge end tidligere .

  Sundhed og træning arbejder på, at vi kan tilbyde de unge fra alle ungdomsuddannelser at deltage i et rygestop-/snusstopforløb fordelt ud over seks gange, måske på tværs af skolerne og i skoletiden.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Samarbejdet med skoleledelsen er afgørende. Det har været en klar fordel at samarbejde med Region Sjælland.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  At finde de rigtige tidspunkter at komme på skolerne, så de unge har mulighed for at komme og få en snak.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Rygestopkonsulenternes samarbejde med skolerne.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x