Webmotion med Frederiksberg Sundhedscenter

Holdtræning, motion og fællesskab på Jitsi platformen

Udskriv case

Kontakt

Mette Wonsyld
Specialkonsulent
Frederiksberg Sundhedscenter, Frederiksberg Kommune

Tlf: 28 98 54 89
mekj01@frederiksberg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Holdtræning i træningssale og motionspladser er lukket ned og det betyder, at mange af de borgere, der har været tilknyttet Frederiksberg Sundhedscenter, ikke har mulighed for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet og mister vigtige fællesskaber.

Hovedformålet er, at skabe en platform, hvor borgerne kan deltage i et aktivt fællesskab, som ligner det de pt. har mistet i hverdagen, på trods af de nuværende barrierer.

Delmål 1: Forebygge ensomhed og fysisk degeneration hos ældre og voksne udsatte, som er en særlig sårbar målgruppe under coronasituationen.
Delmål 2: Udvikle en teknologisk løsning, der kan være et alternativ til hjemmetræning.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er seniorer og voksne med fysiske lidelser, som også er vores målgruppe til dagligt i henhold til kommunens sundhedspolitik og strategi. En stor del af disse borgere har særligt behov for fastholdelse af deres aktivitets- og funktionsniveau, da det ellers er svært at vende tilbage efter længere hospitals- eller sygdomsforløb.

Hovedformålet forudsætter, at løsningen er digital, da restriktioner i denne tid gør, at vi ikke må afholde hverken forsamlinger eller holdtræning fysisk. De tekniske muligheder fra It-afdelingen gør, at vi kan bruge et end-to-end krypteret videokonferenceprogram, der hedder Jitsi Meet. Målgruppen har generelt svag digital og teknisk indsigt, men programmet er gratis og let at gå til.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

20/04/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Ud fra vores forudsætninger og midler, har vi valgt at arbejde videre med ”Webmotion med Frederiksberg Sundhedscenter” og vi har planlagt at tilbyde det 2 gange om ugen á 30 minutters varighed. I første omgang går vi efter simple øvelser for kondition, balance og styrke, som kan udføres både stående og siddende på en stol, og vi afprøver, om vi kan rumme borgere med forskellige funktionsniveauer og fysiske behov.

  Borgerne kan selv bestemme om de vil ses og høres, men vi opfordrer til at snakke på tværs og komme med input undervejs.

  I løbet af hver WebMotion, har vi dedikeret en person til at være teknisk hotline, hvis der skulle opstå uforudsete problemer eller borgerne ringer ind pga. tekniske udfordringer.

  Alle deltagere registreres i Excel og vi noterer eksempelvis antallet af tekniske problemer for borgerne. Derudover afslutter vi med ris/ros til indsatsen, både på den praktisk og tekniske side.

  Materiale

  Powerpoint om WebMotion - holdtræningDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  De to konsulenter på motionsområdet er ansvarlig for planlægning, kommunikation og udførelse af WebMotion. Indsatsen koordineres i første omgang med resten af Sundhedscenteret og FOF Kbh. (specialhold), da de har mange borgere, som er isoleret eller på anden måde udelukket for deres vanlige fællesskaber.

  Rekruttering

  VI rekrutterer gennem borgere, som pt er på venteliste til at indgå i almindelig rehabilitering - dvs træning og/motionsvejledning - eller borgere som fik deres rehabilitering sat på pause pga krisen.

  Derudover har vi samarbejde med aftenskolen FOF-kbh, som har en del hold, som holder pause pt. FOF-Kbh videreformidler Webmotion til deres medlemmer.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Ikke relevant

  På sigt kan den tekniske løsning blive udbredt til andre forvaltninger og programmet udvidet til andre målgrupper.

  Kenneth Zimmermann, Motionskonsulent, Frederiksberg Sundhedscenter

  Virkning

  Ikke muligt at vurdere virkningen endnu. Ca 10 borgere har deltaget

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Det er ikke muligt at komme med en reel vurdering af denne indsats på nuværende tid

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Sundhedscentrets udstyr mangler visse specifikationer for at skabe optimale rammer for WebMotion. Det gælder både den indbyggede mikrofon og webcam i bærbaren.

  Den digitale løsning kræver også at deltagerne ejer en computer eller smartphone. Det har indtil videre ikke været udfordring. Nærmere har det været mangel på know-how fra vores side og tekniske udfordringer for deltagerne med at tilgå Jitsi Meet såsom larmende mikrofon eller manglende billede til instruktøren.

  På sigt kan den tekniske løsning blive udbredt til andre forvaltninger og programmet udvidet til andre målgrupper.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Der er ofte praktiske barrierer såsom at trykke på linket korrekt eller få en stabil internetforbindelse, der kræver at der sidder en person ved siden og hjælper til med afviklingen af WebMotion.

  Andre refleksioner vi gør, er, at vi skal lære nye måder at lave motivationsarbejde på for at få borgerne logget på og sikre os, at de fastholder motivationen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x