Coronaskolen i Københavns Kommune

Uddannelse af lokale Corona aktører i udsatte boligområder i samarbejde med boligorganisationer og helhedsplanerne

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Camilla Kjærager
Specialkonsulent
Afdeling for strategisk folkesundhed, Københavns Kommune
Tlf: 51625990
E86D@kk.dk

Formål

Formålet med coronaskolen er at inspirere og understøtte det lokale arbejde med at stoppe coronasmitten og at nå mere effektivt ud til målgruppen.

Målgruppe & Arena

Den endelige målgruppe er: Københavnere i udsatte boligområder, herunder borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Deltagerkredsen for Coronaskolen har været bydelsmødre, Baba, unge, repræsentanter fra familienetværk, etniske foreninger, idrætsklubber, sundheds og miljøambassadører, lommepengejobbere og andre med et stort netværk i lokalområdet.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tidlig opsporing

Beskrivelse af indsats

Coronaskolen er en del af kommunens coronakommunikations-strategi. Indsatsen bygger på følgende kommunikationsprincipper:

- Enkle og forståelige budskaber på de nødvendige sprog
- Fokus på vejledning til konkret hverdagsliv
- Visualisering og lyd frem for tunge, skriftlige produkter
- Brug af netværk

Konceptet
To timers webinar afholdt i samarbejde med lokale tovholdere i boligselskaber/helhedsplaner i de forskellige boligområder.

Konceptet består overordnet af tre dele:

• Rammesætning og forventningsafstemning (før og på webinaret)
Smitten er høj, hvad har vi gjort lokalt, hvad kan vi gøre, hvilke
udfordringer og barriere møder vi, er der tabuer, fake news, vaccinefrygt
osv. der skal adresseres, hvordan kan man udfylde rollen som lokal
coronaaktør.

• Formidling af viden om Corona:
Oversættelse af anbefalinger, råd og vejledninger mv. til hverdagen. Hvad
gør man fx når smitten kommer ind i hjemmet, hvornår skal man testes,
hvem er en nær kontakt? Materiale, hotlines osv. man kan dele/henvise til

• Kommunikation og lokale aktiviteter:
Hvordan man får budskaberne ud, hvilke aktiviteter skal vi sætte i gang hos
os osv.

Eksempler på aktiviteter
• Coronaaktørerne står til rådighed og deler materiale
• Uddeling af mundbind og håndsprit
• Fredagsbøn om at tage ansvar bl.a. ved at lade sig teste
• En julekalender på Insta med quiz og coronainfo
• Konkurrence blandt unge om at blive testet først
• Motionstilbud flytter ud og flere inviteres
• Fokus på ensomme og isolerede bl.a. indkøb, gåtur
• Opfordring til at downloade smittestopapp
• Syning af mundbind
• Deling af konkrete historier og ideer til fx isolation
• Film med lokale kendte, læger mv.

Find plakater, flyers, film på coronamateriale.kk.dk

Konceptet er efterfølgende udvidet med en coronaefterskole i form af et virtuelt mødested hver uge, hvor deltagerne på coronaskolen kan udveksle erfaringer på tværs af byen, inspirere hinanden og holde sig opdateret på nyeste restriktioner, stille spørgsmål osv.

Organisering og samarbejdspartnere

Center for Sundhed og Forebyggelse er ansvarlig for indsatsen og faciliterer webinarerne. De lokale tovholdere inviteres til at bidrage med spørgsmål, temaer, dele aktiviteter mv.

Rekruttering

Invitationen er sendt ud i samarbejde med boligorganisationerne. Det er en forudsætning for at afholde en lokal coronaskole, at der udpeges en lokal tovholder i boligorganisation/helhedsplanen/området. De lokale tovholdere står for rekruttering af deltagere og for at skabe gode rammer for lokale aktiviteter i regi af coronaskolen.

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Der er ikke afsat særskilt økonomi til indsatsen. Konceptet er udviklet og drives af medarbejdere i Center for Sundhed og Forebyggelse

 

Kommunen får værdifuld viden om målgruppen, udfordringerne mv. som kan bruges i det videre arbejde med at mindske Corona smitten – og på sigt vil de gode relationer og erfaringer også kunne bruges i det forebyggende arbejde generelt

Camilla Kjærager, Specialkonsulent, Afdeling for strategisk folkesundhed, Københavns Kommune

Virkning

Der er sat en række aktiviteter i gang jf. ovenstående beskrivelse Kommunen får desuden værdifuld viden om målgruppen, udfordringerne mv. som kan bruges i det videre arbejde med at mindske corona smitten – og på sigt vil de gode relationer og erfaringer også kunne bruges i det forebyggende arbejde generelt

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

• Vigtigt at bygge på et solidt lokalt engagement
• Brug god tid på forventningsafstemning
• Understøt, vær nysgerrig, men lad vær at overtage
• Ros, ros og ros og god tid til spørgsmål og myter
• Mod på mere nu også en corona - efterskole, som samler aktørerne i nogle efter-aktiviteter

 

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

Coronaskolen videreformidler materiale produceret af kommunen - plakater, flyers, film mv. kan findes på www.coronamateriale.kk.dk og fra andre myndigheder

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x