Horsens – Sammen hver for sig

Meningsfulde fællesskaber og mental sundhed på digitale platforme

Udskriv case

Kontakt

Ingunn Søndergaard Jacobsen
Leder af Sund By
Horsens Sund By, Horsens Kommune

Tlf: 76 29 70 25
isjacobsen@horsens.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Som en del af Sund Bys arbejde med at inspirere borgere til aktive, meningsfulde liv under coronakrisen, og som en måde at videreføre netværksgrupper for borgerne oprettede vi Facebook-gruppen ”HORSENS – SAMMEN HVER FOR SIG”.

Den blev oprettet i forbindelse med offentliggørelsen af inspirationslisten til hvordan borgerne fortsat kan holde sig socialt aktive i denne tid.

Hovedformålet med gruppen er at fortsætte Sund Bys normale arbejde med netværksgrupper, nu i digital form, med fokus på fællesskab og meningsfulde liv, der fremmer både fysisk og mental sundhed. I udformningen af indhold og opslag til gruppen har vi brugt ABC for mental sundhed som guidende rettesnor – hvordan kan vi fortsat understøtte aktivitet, samhørighed og meningsfuldhed for medlemmer af vores nye digitale fællesskab?

Delmål har været at:
• Komme i kontakt med eksisterende brugere og frivillige, der i forvejen kendte Sund By – samt nye bekendtskaber, som for første gang hører om Sund By.
• Skabe et digitalt fællesskab og ”safe space” hvor borgere har lyst til at dele lyspunkter og inspiration fra deres tilværelse – og finde glæde/meningsfuldhed sammen med andre på nye måder.
• Tilgå coronakrisen som en mulighed for nytænkning og innovation af vores målgrupper og opgaveløsning i en situation hvor vi ikke ved hvor længe den nuværende, tillukkede samfundssituation fortsætter.

Målgruppe & Arena

Udgangspunktet for gruppen har været at skabe et online alternativ til de fysiske netværksgrupper i Sund By Butikken – forstået på den måde at når man tilgår den digitale gruppe Horsens – Sammen Hver for Sig skal det svare til at gå ind i den fysiske Sund By Butik og komme med i en netværksgruppe.

Målgruppe
De som savner deres netværksgrupper i Sund By Butikken, men også for alle borgere der af den ene eller anden grund har fundet frem til os. Det har derfor været vigtigt at skabe et rum, hvor der er plads til forskellighed og hvor det ikke kun er de faste netværksdeltagere, der vil kunne finde et meningsfuldt fællesskab.

Arenaen er Facebook hvor gruppen er oprettet som en lukket gruppe, hvor vi på Sund Bys Facebookside, hjemmeside, Horsens Kommunes hjemmeside, diverse lokale sider m.fl. har gjort opmærksom på gruppen.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

01/03/2020

Projekt periode

01.03.2020 - 01.06.2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  En vigtig overvejelse i opgaveløsningen i gruppen har været en anerkendelse af, at Sund By har skullet være primus motor på indhold og aktivitet på gruppen. Det har være en indsigt opnået fra lignende grupper andetsteds i Danmark, hvor manglende indhold fra initiativtageren har betydet at gruppen hurtigt har tabt momentum og medlemmerne har tabt interessen.

  Derfor har vi fra start kørt med en ugeplan, hvor Sund Bys Formidlingsteam har bidraget med indhold, der kunne skabe aktivitet og interaktion blandt medlemmerne. Siden gruppen blev oprettet den 27. marts har Sund By delt 64 opslag og borgere har delt 32 opslag, hvilket har genereret 337 kommentarer og 1519 reaktioner. Indholdet har spændt meget bredt med inspiration til fysisk aktivitet, kulturelle arrangementer, huslige projekter og meget andet. Der har især været stor aktivitet på indhold, hvor medlemmerne har delt historier / billeder / opskrifter på strikketøj, læseoplevelser, malerier, kageopskrifter m.v.

  Materiale

  Link til Facebookgruppe og inspirationslisteDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sund By har administratorrollen i gruppen, som er delt mellem forskellige Sund By ansatte. Ansvaret for at dele indhold og kommentere på borgernes opslag deles mellem ansatte i formidlingsteamet.

  Arbejdet med at styrke kendskabet og opmærksomheden omkring gruppen er blevet løst i samarbejde med kommunens kommunikationsafdeling.

  Rekruttering

  Det er vigtigt at have en plan og en strategi for facebookgruppen, og gerne de første par ugers indhold planlagt fra start. Vores erfaring har vist at en god mængde indhold fastholder folks interesse, og åbner op for at de selv har lyst til at dele historier og inspiration fra deres eget liv.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Ikke relevant - en del af driften

  Vi har fra start overvejet hvordan vi bedst kunne løse opgaven med at styrke fællesskaber og mental sundhed, og mindske ensomhed i samskabende processer med borgerne.

  Christian Høgh Gregersen, Udviklingskonsulent, Horsens Sund By, Horsens Kommune

  Virkning

  Dette vides ikke endnu, da indsatsen stadig er under udvikling.

  Vi måler løbende på medlemmer, engagement og visninger af indhold via Facebooks værktøjer.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Vi har fra start overvejet hvordan vi bedst kunne løse opgaven med at styrke fællesskaber og mental sundhed, og mindske ensomhed i samskabende processer med borgerne.

  Med 341 medlemmer pr. 21/4 er vi nået ud til en bred målgruppe, som vi håbede på da gruppen blev søsat.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Et vigtigt læringspunkt for os har været at overveje overgangen fra fysisk Sund By butik til en digital udgave. Vi har taget udgangspunkt i vores strategi og kerneopgaver, og arbejdet på hvordan dette kunne videreføres i en alternativ udgave under coronakrisen. Her har Horsens Sammen Hver for Sig fungeret som ét indsatsområde ud af flere forskellige digitale indsatser i denne coronatid.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Indtil videre har det indhold vi har delt været fokuseret på inspiration, vejledning, eksempler på tilbud. Selvom opslagene har opfordret til at dele eksempler, inspiration mv. har det været en form for envejskommunikation. I den næste fase som vi tager hul på i uge 17 vil vi i tæt dialog med borgerne i gruppen afsøge hvorvidt der er behov / interesse for andre former for fællesskaber. Vi overvejer selv mere intime, mindre grupper med interessefællesskaber, samtalegrupper m.v. – så vi kommer et spadestik dybere til mere intim og nærværende kontakt – på samme måde som de faste netværksgrupper opbygger mere nære og personlige relationer til hinanden. Det er svært at spå om behovet og opbakningen til dette, men det bliver interessant om folk har lyst til denne form for fællesskab, eller om de er tilfredse med status quo. Dette vil vi blive klogere på over de næste uger.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Vi har fra start været bevidste omkring videndeling og inspiration internt i organisationen – hvorfor vi fra start har udnyttet de mange gode analyse- og statistikværktøjer som kan findes på Facebook – for bedre at forstå målgruppen og hvad vi kan gøre bedre, samt til at udarbejde analysedokumenter, der internt i organisationen kan vise vores resultater og indsatser. Sund By har derudover udarbejdet en 1½ minut film der med grafisk facilitering forklarer Sund Bys digitale indsats i en coronatid – det har været et super værktøj til at formidle vores arbejde både ud af organisationen til borgerne, og opad til ledere i den kommunale organisation. Filmen kan deles hvis det ønskes.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x