Arbejdsglæde i Næstved Kommune

Workshops og events for ansatte med fokus på ABC for mental sundhed og arbejdsglæde

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Kontakt

Mie Majgaard
Folkesundhedskonsulent
Team Folkesundhed, Næstved Sundhedscenter.
Tlf: 51240886
mimaj@naestved.dk

Formål

At medarbejderne på Næstved Sundhedscenter forholder sig til deres trivsel og arbejdsglæde ud fra forståelsesrammen ABC for mental sundhed, samt øger fællesskabet i teamet.
- At give viden om forståelsesrammen ABC for mental sundhed.
- At hver enkelt medarbejder reflekterer over sin egen mentale ABC -’Hvad gør mig glad?
- At hvert team får fokus på hvad vi gør, som styrker vores trivsel og arbejdsglæde også de helt små ting.
- At fastholde arbejdsglæden på Næstved Sundhedscenter.

Målgruppe & Arena

Alle ansatte på Næstved Sundhedscenter: både sundhedsfaglige-, administrative- og servicemedarbejdere.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Information og undervisning

Beskrivelse af indsats

1. Der varmes op til workshops med lille ABC event + mail fra ledelsen + pyntning med ABC materialer i personale frokostrum.

2. Der afholdes workshops for hvert team på Næstved Sundhedscenter á 2 timer. Første time handler primært om 'ABC for mental sundheds forståelsesrammen' og 'dagsrejsen' og sidste time er en proces hvor de ansatte gennem 'think-pair-and-share' udformer deres teams fælles arbejdsglæde plakat. Se drejebog.

3. Evaluering af workshops

4. Opsamling på workshops og anbefalinger på baggrund heraf fra blev præsenteret for MED-udvalget og ledelsen, hvorefter der tages stilling til hvilke indsatser der skal igangsættes.

5. Arbejdsglæde workshops følges op med en række events med fokus på arbejdsglæde -disse blev ændret til et coronavenligt set-up:
- Velkomstpose med slik, frugt og et personligt kort fra ledelsen på hver ansats skrivebord da 'Danmark lukkede op'.
- Velkommen tilbage film, der blev delt på fælles intranet.
- Post-its fra kampagnen der handlede om 'det kollegiale' blev omsat til 2 plakater. Vi afholdte udendørs fernisering, og plakaterne hænger nu centrale steder hvor kollegaerne færdes.
- Kontor-surprice med chokolade, tipskupon der handler om at glæde sine kollegaer + søde post-it beskeder.

6. Ide udbredes til andre arbejdspladser

Organisering og samarbejdspartnere

Team folkesundhed, et internt team på sundhedscenteret, planlagde, gennemførte og evaluerede indsatsen

Rekruttering

Alle fra Sundhedscenteret deltog, som en del af deres arbejdstid

 

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Ikke relevant

 

75% mener 'At workshoppen har givet mig ny viden om, hvad man kan gøre for at skabe arbejdsglæde.'

Mie Majgaard, Folkesundhedskonsulent, Team Folkesundhed, Næstved Sundhedscenter

Virkning

Målet med workshopsene vurderes nået -se evalueringsskema. Data er indsamles ved en spørgeskemaundersøgelse sendt pr.mail til alle ansatte på Sundhedscenteret.

Målet med om fokus på arbejdsglæde vil fastholdes i fremtiden vides ikke endnu.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Opmærksomheds- punkter for implementering af indsatsen

Forventnings afstemning med ledelsen om hvorledes den viden om medarbejdernes arbejdsglæde skal omsættes og fastholdes er vigtig, samt ansvarsfordelingen.

 

Barrierer for gennemførelse af indsatsen

Covid-19 har skabt forhindringer -både ift. ledelsens fokus + medarbejder events der skulle styrke fællesskabet.

 

Fremmende tiltag for gennemførelse af indsatsen

At der blev afsat tid til at hver enkelt team kunne sidde sammen og drøfte hvad der giver dem arbejdsglæde -det så de som et stort privilegie.

At indsatsen er en del Sundhedscenterets virksomhedsaftale.

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Dialogspillet ”Dig & Mig”

Brætspil til arbejdet med fremme af seksuel sundhed blandt børn og unge udviklet i Aalborg Kommune

Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x